Nevěra

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Nevěra se stala vděčným tématem moderních výtvarných umělců.

Nevěra je běžným označením externí kopulativní činnosti. Nevěra s Věrou je též nevěra, může nastat i situace, kdy pachatel nevěry s Věrou je současně nevěrný Věře v situaci, kdy Věra není totožná s Věrou. Nevěra je složená šoustava, skládá se z 33% NE a z 66% Věra.

Pro zpřesnění definice věry/nevěry uveďme pár bodů:

 1. Musí:
  1. Musí dojit k fyzickému sexu, či alespoň pokusu o něj.
  2. Musí přitom jít o jinou osobu. (nemůžete partnera podvést sám se sebou, pokud ovšem netrpíte rozdvojením své vlastní osoby).
  3. Na nevěru musí být alespoň dva.
  4. Nesmíte být k sexování přinucen(a). Pokud vás k tomu kdo donutí násilím nebo psychickým nátlakem, nepodvedl jste svého partnera, ale byl(a) jste zneužit(a). Přinejmenším to následně můžete alespoň tvrdit (nechtěla jsem, musela jsem...).
 2. Může:
  1. Druhá osoba může být i jiné rasy. V extrémním případě i jiného živočišného druhu. Sporné jsou pak případy nevěry s anakondou, mořským ježkem či se slimákem.
  2. Druhá osoba nemůže být věcí. Sporné jsou zde případy externí kopulativní činnosti s řádně zakoupeným otrokem či otrokyní, kteří jsou ve smyslu starořímského práva věcí movitou.
 1. Příklady (muž):
  1. Žena, která vás provokuje v baru a dohání k šílenství. - Nevěra nastane, když vás k tomu šílenství konečně dožene.
  2. Kolegyně v práci, která má těžkou depresi a potřebuje pomoc. - Nevěra nastane poté, co jí té deprese dokonale zbavíte.
  3. Mistryně světa v kulturistice. - Sporný případ, neb je nasnadě otázka, nakolik se v jejím případě stále ještě jedná o lidskou bytost.
  4. Šéfka v práci, která vás baví a platí dárky pro vaši přítelkyni. - Nevěra nenastane, pokud s nabídkou, kterou nelze odmítnout, přijde ona a sex bude vyžadovat pod pohrůžkou pokud možno neurčitých, leč velice temných sankcí.
  5. Vlastní klon. - Narcisistní nevěra homosexuálního typu.
  6. Vlastní klon upravený na ženu. - Nevěra (pakliže si těch klonů nasekáte víc, pak nevěra hromadná).
  7. Vaše nejoblíbenější pornohvězda na videu, počítači, v časopise, v hlavě. - Věra (a to i když je celé okolí divoce zacákáno vaším semenem).
  8. Vaše nejoblíbenější pornohvězda zhmotněná do skutečnosti. - Nevěra (ale co, ať jde přítelkyně do háje…)
 2. Příklady (žena):
  1. Úchyl v parku. - Věra (ale musíte ho přimět vás alespoň trochu znásilnit)
  2. Úchyl v parku, pokud ho musíte nahánět déle než minutu. - Nevěra
  3. Vibrátor -Věra. Tedy dokud si tím vibrátorem na (ve) vašem těle nepohrává někdo jiný, pak může jít i o nevěru.
  4. Robot - Věra (pokud se nejedná o typ s duší, dnes naštěstí ještě není v nabídce)

Další příklady jistě vymyslí někdo další.

PS: Komu se nelíbi můj pravopiss, může mi dělat kokorektora

Několik poznámek pod čarou[edit | edit source]

Nevěra může nastat i ve spořádané levicové rodině.

Vše, co je shora řečeno, je v celku pravda, byť to zcela nevyčerpává všechny možnosti. Ty jsou zajisté mnohem pestřejší. Kdokoliv se zajímá o nevěru, ať z důvodů čistě vědeckých nebo osobních (já bych taky rád), dojde k závěru, že nevěra je velmi rozšířeným oborem lidské činnosti. Pro někoho přímo sportem, pro někoho náhodná příležitost, ale vždy vítaná. Slabší povahy pak mívají po nevěře výčitky svědomí, ale pro ty nejsou pražádné důvody.

Nevěra poslouží v každém případě jako znamenité srovnání sexuálního výkonu stálé partnerky a náhodné známosti. Nutno podotknout, že často vyznívá v neprospěch stálé partnerky, což je znamenitým stimulem k další nevěře. Stálá partnerka je sice stálá partnerka, ale jak známo i oblíbená svíčková s knedlíkem se časem přejí, je-li podávána často a furt, zkrátka chce to občas změnu.

Při nevěře jest pak ze všeho nejdůležitější nezabředávat do citových vztahů, neb to vede k rozvratu dosud poklidného soužití a vůbec; kdo má pořád měnit zvyky a přizpůsobovat se. Samo že se rozumí, že nejlepší jest být šťastně ženat a občas si zpestřit jídelníček. Vždy jest pak třeba co největší obezřetnosti a opatrnosti, aby celá věc nepraskla. Z toho je jasné, že milenky je třeba střídat, a to poměrně často, neříkat jim pravdu o sobě, neboť čím méně toho vědí, tím lépe. Jest smutným faktem, že mnoho mužů (žen) časem zpohodlní a nechce se jim stále někoho nového shánět, ovšem tím si podřezávají větev a řítí se do řití. Na to pozor, ale kdo jinému ucho utrhne, ten se směje naposled.

Je však nutno zdůraznit, že při nevěře jest nutno dodržovat několik zásad i kyselin, které se plně osvědčily. O citech již byla zmínka. Další důležitá věc je nezačínat si s podřízenou (podřízeným) na pracovišti. Již staří živnostníci věděli, že holka v domě není pro mě. Pracoviště je nakonec vůbec nejméně vhodným místem k navazování sexuálních vztahů, časem to vždycky praskne a dělá to zlou krev. Rovněž žena (manžel) kamaráda (kamarádky) nejsou tím nejlepším řešením, to je doslova chůze po ostří nože. Pokud by se jednalo o švagra (švagrovou), je to aspoň v rodině. Uvědomme si, že existují nesmírně zvědaví a nesmírně závistiví sousedi a kamarádi, kteří si na nevěrnících s chutí smlsnou. Některé drbny by si na to mohly otevřít živnost. Je smutnou pravdou, že nejvíce pak donášejí ti, kteří mají nejvíc másla na hlavě, ale lidi jsou už takoví.

S alkoholem se doporučuje zacházet velmi opatrně, je všeobecně známo, že po třetím panáku začínají být všechny ženské zatraceně žádoucí, zvláště pak, je-li člověk zrovna sexuálně frustrován. Není však vůbec na závadu přiměřeně zalkoholizovat cílový objekt, neboť jak známo, alkohol rozpouští morální zábrany. Případné odmítání protějšku, že ještě nikdy ..., lze snadno vyvrátit tvrzením, že všechno je někdy po prvé (tady je na místě ještě trochu alkoholu).

Nevěra je prý nemorální. Pokud tomu tak skutečně je, skýtá nám dnešní společnost věru truchlivý obrázek, nevěra bují všude, zásady nezásady. Na pracovištích, v politice, v kariéře, atd., atd. a skoro nikdo už se nad tím nepozastavuje. Lidé zvlčili a dokonce je toto téma přestává zajímat i v bulvárním tisku. Každý řekne no a co ? Nevěra se pomalu stává normou a skoro prestižní záležitostí. Ovšem velký pozor, nevěra (pokud má zůstat utajena) vyžaduje mistrnou, mnohdy přímo geniální konspiraci a ne každému je přáno, aby tohoto mistrovství dosáhl.