Nevěra

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Nevěra se stala vděčným tématem moderních výtvarných umělců.

Nevěra je když podvedete svého partnera s někým jiným. Pro přesnou definici uveďme pár bodů:

 1. Musí:
  1. Musí dojit k fyzickému sexu.
  2. Musí jít o jinou osobu. (nemůžete partnera podvést sám se sebou)
  3. Na nevěru musí být alespoň 2.
  4. Nesmíte k tomu být přinucen(a). (pokud vás k tomu donutí násilím, nebo psychickým nátlakem, nepodvedl jste svého partnera, ale byl jste zneužit)
 2. Může:
  1. Druhá osoba může být i jiné rasy. (tím se myslí ne-člověk, nikoli jiný skin, či pár variací v DNA)
  2. Druhá osoba nemůže být věc.
 1. Příklady (muž):
  1. Žena, která vás provokuje v baru a dohání k šílenství. - Nevěra
  2. Kolegyně v práci, která má těžkou depresi a potřebuje pomoc. - Nevěra (ale musí dojít k sexu)
  3. Mistryně světa v kulturistice. - Věra (nebo Nenevěra?) (ale musí použít násilí, pak jste byl znásilněn)
  4. Šéfka v práci, která vás baví a platí dárky pro vaši přítelkyni. - Věra (pokud s návrhem přijde ona a bude sex vyžadovat, aby vás nevyhodila)
  5. Vlastní klon. - Věra (viz bod 1.2)
  6. Vlastní klon upravený na ženu. - Nevěra (už to nejste vy)
  7. Vaše nejoblíbenější pornohvězda na videu, počítači, v časopise, v hlavě. - Věra (není splněn bod 1.1)
  8. Vaše nejoblíbenější pornohvězda ve skutečnosti. - Nevěra (ale co, ať jde přítelkyně do háje…)
 1. Příklady (žena):
  1. Úchyl v parku. - Věra (ale musí vás znásilnit)
  2. Úchyl v parku, pokud ho musíte nahánět déle než minutu. - Nevěra
  3. Vibrátor -Věra
  4. Robot - Věra (pokud se nejedná o typ s duší, dnes naštěstí ještě není v nabídce)

Další příklady jistě vymyslí někdo další.

PS: Komu se nelíbi můj pravopis, může mi dělat korektora

Několik poznámek pod čarou[edit]

Nevěra může nastat i ve spořádané levicové rodině.

Vše, co je shora řečeno, je v celku pravda, byť zcela nevyčerpává všechny možnosti. Ty jsou zajisté mnohem větší. Kdokoliv se zajímá o nevěru, ať z důvodů čistě vědeckých nebo osobních = já bych taky rád, dojde k závěru, že nevěra je velmi rozšířeným oborem lidské činnosti. Pro někoho přímo sportem, pro někoho náhodná příležitost, ale vždy vítaná. Slabší povahy pak mívají po nevěře výčitky svědomí, ale pro to není pražádný důvod. Nevěra poslouží v každém případě jako znamenité srovnání sexuálního výkonu stálé partnerky a náhodné známosti. Nutno podotknout, že často vyznívá v neprospěch stálé partnerky, což je znamenitým stimulem k další nevěře. Stálá partnerka je sice stálá partnerka, ale jak známo i oblíbená svíčková s knedlíkem se časem přejí, je-li podávána často, zkrátka chce to občas změnu.

Při nevěře jest pak ze všeho nejdůležitější nenavazovat citový vztah, to vede k rozvratu soužití a nakonec, kdo má pořád měnit zvyky a přizpůsobovat se. Samosebou se rozumí, že nejlepší jest být šťastně ženat a občas si zpestřit jídelníček. Vždy jest pak třeba co největší obezřetnosti a opatrnosti, aby celá věc nepraskla. Z toho je jasné, že milenky je třeba střídat, a to poměrně často, neříkat jim pravdu o sobě, neboť čím méně toho vědí, tím lépe. Jest smutným faktem, že mnoho mužů (žen) časem zpohodlní a nechce se jim stále někoho nového shánět, ovšem tím si podřezávají větev a řítí se se zkázy. Na to pozor, ale kdo chce kam, ...

Je však nutno zdůraznit, že při nevěře jest nutno dodržovat několik zásad, které se plně osvědčily. O citech již byla zmínka. Další důležitá věc je nezačínat si s podřízenou (podřízeným) na pracovišti. Již staří živnostníci věděli, že holka v domě není pro mě. Pracoviště je nakonec vůbec nejméně vhodným místem k navazování sexuálních vztahů, časem to vždycky praskne a dělá to zlou krev. Rovněž žena (manžel) kamaráda (kamarádky) nejsou tím nejlepším řešením, to je doslova chůze po ostří nože. Pokud by se jednalo o švagra (švagrovou), je to aspoň v rodině. Uvědomme si, že existují nesmírně zvědaví a nesmírně závistiví sousedi a kamarádi, kteří si na nevěrnících s chutí smlsnou. Některé drbny by si na to mohly otevřít živnost. Je smutnou pravdou, že nejvíce pak donášejí ti, kteří mají nejvíc másla na hlavě, ale lidi jsou už takoví.

S alkoholem se doporučuje zacházet velmi opatrně, je všeobecně známo, že po třetím panáku začínají být všechny ženské zatraceně žádoucí, zvláště pak, je-li člověk zrovna v tísni. Není však vůbec na závadu přiměřeně zalkoholizovat (ale ne tak, aby se poblil) eventuelní protějšek, neboť jak známo, alkohol uvolňuje morální zábrany. Případné odmítání protějšku, že ještě nikdy ..., lze snadno vyvrátit tvrzením, že všechno je někdy po prvé (tady je na místě ještě trochu alkoholu).

Nevěra je prý nemorální. Pokud tomu tak skutečně je, skýtá nám dnešní společnost věru truchlivý obrázek, nevěra bují všude, zásady nezásady. Na pracovištích, v politice, v kariéře, atd., atd. a skoro nikdo už se nad tím nepozastavuje. Lidé zvlčili a dokonce je toto téma přestává zajímat i v bulvárním tisku. Každý řekne no a co ? Nevěra se pomalu stává normou a skoro prestižní záležitostí. Ovšem velký pozor, nevěra (pokud má zůstat utajena) vyžaduje mistrnou, mnohdy přímo geniální konspiraci a ne každému je přáno, aby tohoto mistrovství dosáhl.