Pravda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
V Pravdě nět izvěstija, v Izvěstii nět pravdy.

„Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.“

- Vašek Veškrna (rozený Havlů)

„ Říká se, že děti, blázni a filosofové mluví pravdu. Proto jsou děti bity, blázni zavíráni a filosofové nechápáni.“

- Niccoló Paganini

Pravda je obchodní značka patřící jedné z mnoha ruských firem, zabývajících se výrobou tradičního ruského ředidla (rozpouštědla mysli), zvaného vodka.

V přeneseném významu se výrazu pravda (všimněme si malého počátečního písmene ve slově) užívá pro vyjádření skutečnosti, která splňuje jedno z následujících kritérií.

  • Je všeobecně platná a uznávaná (to je však mnohými moderními filosofy a politiky považováno za blbost. Nejnovější filozofické proudy zastávají názor, že toto kritérium není možno nikdy splnit, neboť by si lidé potom nemohli dát přes hubu, zatímco politikové mají každý svoji pravdu).
  • Není všeobecně platná, avšak nad diskutováním této skutečnosti je možno strávit příjemný večer v restauračním zařízení, případně na něm dokonce založit svoji kariéru (toto kritérium je zdaleka nejpoužívanější mezi filozofy).
  • Není všeobecně platná, avšak její zastávání může sloužit ku prospěchu libovolně malé skupiny lidí. (tato definice je naopak nejoblíbenější mezi politiky).

Etymologie slova pravda[edit | edit source]

Označení "ПРAВДA" pochází původem ze Sovětského svazu (SS), kde nejprve pojmenovávalo pouze jeden specifický druh oblíbeného ředidla na barvy. S příchodem socialismu a rostoucí chudobou obyvatelstva se však toto ředidlo počalo konzumovat ve velkých dávkách, způsobujíce u svých konzumentů deliriózní stavy, vykazující se vysokou přesvědčovací schopností intoxikovaného jedince.

Oblíbené rčení, které praví, že "Pravda je jenom jedna", odkazuje právě na období, kdy se tímto výrazem označovalo již zmíněné ředidlo. Původně mělo toto úsloví připomínat nezaměnitelné kvality ředidla, ale později začalo být mylně interpretováno jako odkaz na první z kritérií pravdy (v přeneseném slova smyslu)

Také přísloví "Ve víně je pravda" nepochází z antického Říma, jak se někteří lidé mylně domnívají, ale vzniklo v jedné ze sovětských krčem po výkřiku jednoho ze štamgastů, kterému při rekonstrukci budovy do alkoholického nápoje ukápla troška ředidla.


Standarta.gif

Etymologie hesla Pravda vítězí[edit | edit source]

Heslo pochází z pračeského přísloví Pravda vyděsí poprvé užitého při volbě Praotce Čecha, které se pravidelnými hláskovými změnami při vývoji češtiny transformovalo na Pravda vítězí. Čeští sportovci po Čilsko-české válce začali heslo užívat jako zaříkávadlo údajně nadané mimořádnou magickou mocí. Vzhledem k následným soustavným neúspěchům v hodu hovnem sportovci zaříkávadlo Pravda vítězí nahradili rituálem hraní na vuvuvuzelu. Heslo Pravda vítězí se následně rozšířilo na výstižnější Pravda vítězí a proto prohráváme a bylo vybráno Václavem Havlem za oficiální motto České republiky.

Význam pravdy v praxi[edit | edit source]

Prosperující firmy se řídí definicí pravdy :

  1. Šéf má vždy pravdu
  2. Pokud nemá pravdu platí 1.

Ve spořádaných domácnostech platí obdobně: Pravda je jen jedna a tu mám já!

Chuck Norris má také vždy pravdu.

Nejlépe je rozlišena pravda v angličtině: Opakem slova TRUTH je slovo LIE. Jelikož je pravda "vždy jen jedna", používá se s určitým členem THE. Lží však může být víc, proto se používá s neurčitým členem A:

Pokud pravdu hledáme, protože se nám někam zatoulala, a nemůžeme ji najít, pak platí pravidlo, že pravda je někde uprostřed, pravděpodobně.

Pokud byste chtěli okusit zázrak té hlavní pravé Pravdy s velkým Pé, klikněte zde.