Socialismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Socialismus s nelidskou tváří podle Jana Berwida-Buquoye.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Vzpomínky na socialismus.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Svatý sir Tomáš More je (možná) jediný socialista v nebi.

Socialismus (česky též socanství) je velice stará politická ideologie. Teoreticky je to ideologie demokratická, jako všechny totalitní ideologie, ale v praxi to tak zatím nikdy nebylo.

Charakteristika[edit | edit source]

Socialismus klade důraz na solidaritu. To podle socialistů znamená, že když má babka čtyři jabka, a dědoušek jenom dvě, musí dát babka jedno jabko dědkovi, a budou mít stejně. Vůbec je pak nezajímá, že k utěšení hladu je potřeba šest jablek, a že nikdo není povinen rozdávat, vždycky je to na dárcově dobré vůli či náladě a že stát nemá právo do ní zasahovat, protože mu to nepřísluší. Taky se snaží, aby si občané mysleli, že se mají dobře, a ne, aby se opravdu měli dobře.

Socialismus odmítá soukromé vlastnictví, naivně věří, že společnost, ekonomika, počasí a mezinárodní politika se dá centrálně řídit. Různé formy socialismu od sebe liší.

Formy socialismu a jejich historie[edit | edit source]

Renesanční utopický socialismus[edit | edit source]

Renesanční utopický socialismus je jediná přijatelná forma socialismu, protože je pouze utopický. Vynalezl ho svatý sir Tomáš More, jeden z posledních anglických světců, možná vůbec poslední. Po něm byli Angličané anglikáni, tedy protitestanti. Popsal ho ve svém díle Utopie, to znamená Nikde. Je to o ostrově a lidech a společnosti, která neexistuje a nikdy nemůže existovat. Všichni tam pracují šest hodin denně, všichni musí v něco věřit, ateismus je zakázaný. Na Utopii neexistuje soukromé vlastnictví, lidé si tam nezamykají domy, nejsou tam hesla k emajlům ani vězení, peníze, hesla k bankomatům, vandalové Necyklopedie, není tam Českopedie, nikdo nekrade, všechno je všech... Neřekněte, nechtěli byste bydlet na Utopii?

Utopický socialismus 19. století[edit | edit source]

Utopický socialismus devatenáctého století je forma socialismu, která není nutná, ale dá se ještě pochopit, protože někdo to musel zkusit. Vyznačuje se skutečnými pokusy o skutečné nastolení utopického socialismu.

Hlavním představitelem utopického socialismu 19. století je Robert Owen (Trouba). Nebyl fotbalistou, ale šlechticem, boháčem a továrníkem zbohatlým na průmyslové revoluci. Ve svých fabrikách zavedl převratná opatření - zkrátil pracovní den z 25 hodin denně na 10, zakázal práci dětí mladších 5 let a zavedl všelijaká pojištění. Když ho to přestalo bavit, přestěhoval se do Ameriky a tam se jako první v historii skutečně pokusil o skutečnou socialistickou utopickou osadu. Zkrachoval, vrátil se domů. Utopie je totiž jenom utopie, to je něco jako science-fiction (čti science-fiction).

Další představitelé byli Francouzi. Stihli zemřít dřív, než se jejich ideály někdo pokusil naplnit. To byla takzvaná pařížská komuna, parta vidláků, která vyhodila bohatou šlechtu a buržoazii z jejich luxusních přepychových vil a asi 100 dní se tam roztahovali a váleli, než je vyhodilí.

Marxismus[edit | edit source]

Marxismus vznikl v Anglii. Vynalezl ho flákač Němec Karl Heinrich Marx a jeho kolega, který ho živil, Fridrich Engels. Ten taky založil město Los Engels. Oba viděli, že během průmyslové revoluce se dělníci mají mizerně a vymysleli svou theorii třídního boje, že lid má právo na revoluci a tak dále. Popsali to v obsáhlém díle Kapitál. Za to Marx dnes pravidelně vyhrává ankety typu „Největší Němec“, ale hlavně v Západním Německu a v kapitalistické cizině. Těžko říct proč. Možná proto, že nikdo už přesně neví, co oba napsali, protože Lenin, Stalin nebo ti, které si na to najali, Marxovo učení přežvejkali, vylepšili, doplnili a zneužili.

Maoismus a neomaoismus[edit | edit source]

Maoismus vymyslel Maocetung, čínský vůdce a obdoba českého Gottwalda. Je krajně militantní. Mao se třeba zúčastnil Dlouhého pochodu, kdy všem čínským vojákům zavelel pochodem v chod a zastavit stát řekl až na druhém konci Číny. Taky je velmi nedomyšlený. Jindy zase zavedl Velký skok vpřed, kdy chtěl skutečnou Čínu přiblížit skutečné Utopii. Dnes již víme, že to nejde a že to přináší mnoho nežádoucích nepředvídaných nebo částečně zatajovaných účinků, jak říkají konservativci. Účinkem Velkého skoku byl obrovský hladomor. Dodnes maoismus vládne v Čínské lidové republice, ale jenom na papíře. Ve skutečnosti si tamní vůdci dělají, co chtějí.

Neomaoismus vznikl v Paříži v roce 1968. Studenti se tam začali bouřit, pořádali povstání, házení dlažebních kostek, na které vláda odpověděla zalitím náměstí asfaltem, terorismus a přednášky o domnělém třídním boji ve francouzské společnosti, o politické byrokracii a tak podobně. [1] Jejich hlavním vůdcem byl francouzsko-německý Žid, zelený, neomarxista, euronacionalista a drzý europoslanec, který jednou naštval Klause, Daniel Cohn-Bendit (Cohn neboli Kohen znamená, že daný člověk je potomek velekněží, takový Žid čte pokaždé z tóry jako první).

Další formy[edit | edit source]

Existují další formy socialismu jako komunismus, marxismus-lenisnismus, trockismus, stalinismus...

Umístění v politickém spektru[edit | edit source]

Umístění socialismu v politickém spektru překvapivě není příliš složité, protože skoro všichni socialisté jsou levičáci. Socialismus je tedy levicová ideologie. Pravicový socialista by byl vzácným exemplářem.

Socialismus podle papežů[edit | edit source]

Papež Lev XIII. (všimněte si, že je to prvočíslo), napsal kvůli vzestupu socialismu encykliku Rerum novarum, česky O nových věcech. Vydal ji 15. května 1891. Chtěl ji vydat už desátého, ale pak ho náhle osvítil Duch Svatý. Lev změnil pořadí kapitol a vydal ji o pět dní později. Do té encykliky napsal, že socialismus je na houby, zkráceně řečeno. (zdelšeně řečeno, můžete si ji najít na internetech, sódruzi... Aha, promiňte.) Další papežové na tuto skvělou encykliku navázali. Třaba takový Pius XI. (prvočíslo) napsal čtyřicet let po Reru novaru encykliku k čtyřicátému výročí této encykliky. Nazval ji Quadragesimo anno, česky Čtyřicátý let. To bylo v roce 1931. Všimněte si, že je to přesně čtyřicet let po roce 1891. Napsal, že dobrý katolík nemůže nikdy být socialistou.

Jan Pavel II. (taky prvočíslo) napsal sto let po Reru novaru taky jednu encykliku. Pojmenoval ji Centisimus annus, Stý rok. Vydal ji v roce 1991. Byla to reakce na pád totalitních režimů.

Dá se očekávat, že nějaký další papež také napíše encykliku k výročí Rera novara po pádu nějakého totalitního režimu, třeba v Evropské unii, Číně nebo Jižní Americe. Mohl by to být Jan Pavel III., Jan XXIX., Pius XIII., Benedikt XVII., Řehoř XVII., Inocenc XI., Julius LIX. nebo Pavel VII. Jsou to věchno prvočísla. Pěkné roky, v kterých by to mohlo být, jsou například 2021 (Sto třicet let), 2031 (Sto čtyřicet let), 2051 (Sto šedesát let), 2061 (Sto sedmdesátá let) nebo 2084 (Sto devadesát tři let).

Socialistické strany[edit | edit source]

V České republice jsou i socialistické strany. Snaží se Česko či sídlo jejich vůdce přeměnit na Utopii. Nesnaží se ale tak moc jako Mao, protože nepředvídaný, zatajovaný či nenadálý důsledek jejich vládnutí už dlouho nebyl hladomor, ale zatím jenom státní dluh. Všeobecně platí, že levičáci (socialisté) pokaždé rozhází, co jim zanechala předchozí pravicová (konservativní) strana (ODS) "našetřila". Šetření ODS hlavně na přelomu devadesátých let bylo neobyčejně účinné, díky mechanismu zvanému Klausův bankovní socialismus. Tak se stalo, že všechny rozpočty byly vyrovnané, ovšem v Konsolidační agentuře zbylo po těchto vládách našetřených cca 700 miliard dluhů. Stranické pokladny jsou u všech stran až na prvním místě.

Dělají to tak: ČSSD, ČSSD-SMER a v Americe Barack Obama. V Německu třeba Ta linka, Die Linke.


Politické ideologie

Hvězda.JPG
Absurdismus
Guevara.jpg
Ekoterorismus
Gulas TOP09.jpg
Konservatismus
NY01 082.jpg
Liberalismus
Gopuram Madras-orez.jpg
Multikultismus
Lynching-1889.jpg
Rasismus
Hotel.jpg
Socialismus