Protitestantismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

ArabianRulesFootball.gif

Tento článek úmyslně uráží náboženské cítění a tím naplňuje kritéria pro dobrou satiru. Šalom!
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Protitestanství.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Test jednoho z protitestantů

Protitestantismus je přesvědčení až náboženství skupiny lidí, kteří jsou zastánci studentů. Jeho základní myšlenkou je, že ve školách by se neměly psát testy, neboť jejich důsledkem jsou pro většinu příznivců tohoto proudu zarachy, snížení kapesného a podobné tresty ze strany jejich rodičů. Další myšlenky, které už nejsou zásadní, jsou, že se neni potřeba modlit, postit se, dále kašlou na papeže, na apoštoly a na svaté, jejich kněží kašlou na celibát a nemají v kostelech obrazy ani sochy.

Vznik[edit | edit source]

Protitestanti sochy obvykle nestaví, tohle jsou jediné čtyři sochy, které kdy postavili. Druhá zprava a třetí zleva jsou sochy Lutherovy.

Protitestantismus vymyslel černej Němec Martin Luther King, který znehodnotil cenná středověká vrata wittenberské katedrály tím, že tam přitloukl svoje žvásty o právech Afroameričanů. Bylo to 59 tezí, z nichž některé odporovaly učení jediné pravé katolické církve a proto byl Lutherovi ve Wormsech udělen titul kacíř, díky kterému ho mohl kdokoliv beztrestně umlátit, upálit, zastřelit nebo pověsit. Ukřižovat ho nesměli, protože je to nehumánní a barbarské. Naštěstí se Luther nechal zastřelit. Věděl totiž, co se stalo jeho kolegovi Janu Husovi, kterého si pozvali do Kostnice a pak ho kostničtí občané upálili. Církev ho neupálila, to byli kostničtí občané nebo možná někdo jiný jako třeba tamní kat. Nejvyšší církevní trest je exkomunikace, nikoliv upálení. Husa upálili proto, že spáchal trestný čin. Trestný čin je čin nebezpečný pro společnost. Zastávání kacířského názoru bylo pro středověkou společnost nebezpečné stejně jako vražda, dvojnásobná vražda, krádež (krádež se trestávala mnohem hůř než loupež, protože proti loupeži se dá bránit, ale proti krádeži to jde těžko), homosexualita, trojnásobná vražda nebo čarodějnictví. Tohle všechno je i v naší době pro společnost nebezpečné, bohužel to už všechno není trestný čin. Můžou za to právě protitestanti.

Ještě než se Luther nechal zastřelit, získal své příznivce, nástupce a předchůdce jako Jana Husa, Jana Vyklofa, Jana Milíče z Kroměříže a další Honzy. Jeho příznivci a nástupci si postupně založili svou novou církev, vykašlali se na papeže, na svátosti a na jedinou pravou katolickou církev a nešlo jim o život budoucího věku, vzkříšení těla ani o život věčný jako katolíkům, ale třeba jako anglickému králi Jindřichu VIII. o manželku, o moc, o prachy nebo něco takového. Protitestantismus se šířil do všech koutů světa jako nemoc hroznější a nebezpečnější než mor. Takhle krásně to řekl svatý sir Tomáš More, filosof a poslední anglický svatý. Protitestantismu se dostal i do Čech.

V Čechách[edit | edit source]

První protitestanské názory se začaly v českých zemích objevovat ve školním roce 1774/1775, tedy v době, kdy Mařuška Terezije zavedla povinnou školní docházku. V Dalimírově kronice je zmínka o studentu Raškovi:

... Také toho dne Raška abecedu zle napsal. Toliko profesor jeho nasral se, i Rašku přes koleno přehnul a řádně mu vyčinil. O přestávce Raška, za zadek držíce sa, pravil: „kurva fix, zasraný testy.“

Jakpak by se Čechům asi líbilo, kdyby císařpán nastoupivší po Rudolfu II. nepřesídlil z Prahy do Vídně, zavedl češtinu za říšský úřední jazyk, mluvil česky a stal se Čechem? Asi by se pak vykašlali na svržení monarchie a doteď by bylo České císařství s hlavním městem Prahou centrem Evropy. Dějiny od 17. století by pak probíhaly úplně jinak, pro Čechy mnohem příznivěji. První světová válka a kvůli tomu ani druhá by vůbec nemusela být, protože by třeba mohl prakticky vládnout i Německu, je to z Prahy blíž než z Vídně, nezačali by válku (kdyby jo, tak by neprohráli) a Česko by mohlo být tahounem světové ekonomiky, členem G 2 (to je spolek států s největší ekonomikou světa a Ruska), největší světovou velmocí... Proč se to nestalo? Můžou za to protitestanti. Císař se v Praze necítil jistý, protitestanti by ho jako katolíka byli bývali sesadili. Proto utekl, ač jistě nerad, do Vídně. Vzpomeňte si na to během procházky po Prager Burgu a vždycky, když nemůžete žádnému protitestantovi kvůli tomu namlátit.

Protitestantismus ve fyzikální religionistice[edit | edit source]

Pro některé astrofyziky byla myšlenka velkého smrsknutí vesmíru (Big Křuch), která se poprvé objevila v jedné z epizod Červeného trpaslíka, natolik lákavá, že ji dále rozpracovali, opatřili matematickým a poznámkovým aparátem. K publikování svých výsledků zvolili netradiční formu historického románového cyklu s pracovním názvem Co se schumelí. O vlivu obráceného toku času ve hroutícím se vesmíru na civilizaci měl pojednávat druhý svazek pojmenovaný Protitestantism: An Untrue Faith jehož zpracováním byl pověřen do té doby neznámý Stephen Hawking (pravděpodobně pro podobnost jmen - Stephen Edwin King je celkem známý spisovatel). Započetí práce na knize pan Hawking dlouho odkládal a vzhledem k tomu, že poslední dobou komunikuje se světem pouze záškuby víčka levého oka, což je na dnešní dobu datový kanál opravdu mizerný, s největší pravděpodobností ji ani nikdy nedopíše. Veřejně je tak k dispozici z celého plánovaného díla pouze jakýsi anachronologický koncept, jehož část okrajově se týkající i našich dějin zde uveřejňujeme:

  • 2081 - Čechové zavádějí diakritiku, během Brněnské fenestrace imámů odpadají od islámu a očekávájí příchod Mistra.
  • 20. až 16. století - různé protestantské církve odhazují vzájemné rozpory a masově se slučují. Mormoni vyklízejí svět, stahují se do Utahu, vyhánějí z něj ozbrojené síly USA, nakonec stát přenechávají Indiánům a zanikají, když poslední z nich zapomene během zjevení celou ideologii.
  • 1517 - Martin Luther King sundává z kostelních vrat jakýsi papír. Papež ho za tento bohulibý akt přijímá do své církve.
  • přelom 16./15. století - Španělé v předtuše příchodu Mistra odvážejí drahé kovy - symbol hříchu - za oceán, kde Indiáni masově opouštějí křesťanství. Katolická církev z téhož důvodu rozdává lidem desátky.
  • polovina 15. století - Čechy a Morava (v daleko menší míře slizská knížectví) zažívají příliv svaté síly před příchodem Mistra, národním sportem se stalo masové oživování mrtvých, hlavním průmyslovým odvětvím demontáž vozových hradeb. Postupně se daří řešit potravinovou krizi způsobenou nerozvážným poskytováním humanitární pomoci okolním zemím při tzv. spanilých jízdách.
  • 1415 - V Kostnici z popela a ohně vystupuje po způsobu salamandra Mistr Jan Hus. Císař mu šalamounsky uděluje jednosměrné cestovní doklady, Mistr nedlouho poté odjíždí do Čech. Začíná zlatá éra poté, co je zrušen poslední přežitek prawopyżmu - diakritika. Pár let na to šedesátiletý Karel IV. usedá zvláštním způsobem na koně a neohroženě couvá vstříc světovládě.

Dnešní výskyt[edit | edit source]

Protitestantismus se šířil do všech koutů světa s tím, jak se školní docházka prodlužovala a dostávala do krajů, kde dřív nebyla a kde byli lidi úplně blbí. Stále se zvětšoval počet studentů, kteří měli „zásadní nedostatky v probraném učivu“ a protitestantský proud tím nabíral na síle a významu. Nejlépe se mu dařilo v chudších krajích, protože chudí lidé pochopí lépe než bohatí, že je potřeba šetřit papírem a že psaní testů je zbytečné plýtvání. Proto se dnes daří protitestantismu hlavně v USA, Británii kromě Irska, Skandinávii, severní Evropě, ve Východnm Německu, Kanadě, Jižní Africe, Austrálii a to je snad všecko. V ostatních zemích je protitestantismus v menšině.

Protitestanti se pořád hádají. Když se katolík s někým nepohodne, založí si nový řád nebo kongregaci, ale když se pohádá protitestant, založí si rovnou novou církev. To pak vypadá takhle:

V Americe jde chlap po mostě a vidí sebevraha, jak chce skočit, a tak mu řiká: Neskákej, život přece stojí za to.
Věříš v Boha? - Věřím. - Já taky. A jseš křesťan, žid, muslim nebo něco takového? - Křesťan. - Já taky. A jseš katolík nebo protestant? - Protestant. - Já taky. A jseš baptista nebo presbytarián? - Presbytarián. - Já taky. A jseš z Presbytariánské církve našeho Pána Ježíš Krista nebo z Presbytariánské církve Spasitele Ježíše Krista? - Z Presbytariánské církve našeho Pána Ježíše Krista. - Já taky. A seš z Presbytariánské církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875 nebo z z Presbytariánské církve našeho Pána Ježíš Krista založené roku 1884? - Z Presbytariánské církve našeho Pána Ježíš Krista založené roku 1884. - Hm. Já jsem z Presbytariánské církve našeho Pána Ježíš Krista založené roku 1875. Tak to si klidně skoč, heretiku.

Vliv na dnešní společnost[edit | edit source]

I přes významný trend stárnutí společnosti se díky menšímu zájmu o studium a většímu zájmu o čtení Necyklopedie stále zachovává význam tohoto myšlenkového směru. Vzhledem k tomu, že většina jeho příznivců se nejpozději kolem své smrti přiklání spíše k jiným směrům, může protitestantismus zařadit do kategorie pubertálních úletů stejně jako např. styly EMO, HOP-HIP nebo Ewa Farmá. I významný psycholopatolog Sigmund Freud souhlasí s názorem, že neextermistické směry protitestantismu jsou jen neškodnou úchylkou nevyspělých osobností. Jedinou skupinou, kterou protitestantismus výrazně ovlivnil, jsou tedy učitelé.

Seznam protitestantů[edit | edit source]