Velký smrsk

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Velký smrk.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Smrsk (taktéž krach), pozorovaný i na newyorské burze – anomálie v časoprostoru, 24. říjen 1929.
RedDwarf2.jpg HOLLY: Je to přesně v souladu s nejnovější teorií. Všechno začalo velkým třeskem a vesmír stále expanduje. Nakonec, až už nebude další expanze možná, přijde velký smrsk a všechno se začne zmenšovat. A je docela možné, že i čas začne ubíhat opačným směrem.“
Část 13 – Pozpátku


Příchod Velkého smrsku (nikoli Velkého smrku) předpovídali vědci na rok 2000, při výpočtech však došlo ke zkreslení způsobené několika faktory:

 • Přestupné roky
 • Skutečný den trvá 23 hodin, 59 minut a 57,42 sekundy.
 • Nikdo přesně neví, jak je Země, vesmír, ani Chuck Norris starý.
 • Výpočty nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce.
 • Spekuluje se, že na začátku našeho letopočtu bylo počítaní započato v binární soustavě.
 • Hlubší spekulace tvrdí, že pro tyto specifické účely byly z binární soustavy odstraněny všechny nuly.
 • Další zkreslující faktory – vychýlení zemské osy při zemětřesení v Indonésii apod.


Odhadovaná data VS[edit]

Po započtení všech faktorů vychází datum Velkého smrsku na rok 2008, v Moravstánu však až na rok 2084. V Sovětském svazu nastal Velký smrsk již roku 1917. Proto jej také J. Fučík nazval zemí, kde zítra znamená již včera. Dle výpočtů vědeckého týmu necyklopedie započne velký smrsk roku 2011. Vědecká veřejnost se přiklání k výsledku necyklopedie. Důvodů je hned několik:

 • Jedná se o výsledek Vědeckého týmu Necyklopedie.
 • 2011 je prvočíslo, tudíž je veliká šance na výskyt velké katastrofy.
 • tj. prvočíslo + prvočíslo = 2084 Vzhledem k výjimečným vlastnostem čísla 2084 je obrovská šance výskytu obrovské tragédie.
 • tj. prvočíslo / prvočíslo = 1 1 je číslo dělitelné pouze samo sebou. Není tudíž prvočíslem, ale nad prvočíslem. Tímto se riziko tragédie ještě zvyšuje.
 • tj. prvočíslo – prvočíslo = 0 0 je číslo nedělitelné samo sebou. A ať již ho vydělíme nebo vynásobíme jakýmkoliv číslem (až na ) vyjde vždy 0. Tímto se cyklus pořád opakuje, což by mohlo poukazovat na cyklický průběh času ve vesmíru. Pokud navíc vynásobíme 0 dvojkou (první prvočíslo!) dostaneme 00, což jasně naznačuje, že zmíněného roku půjde vše do hajzlu.

Někteří blázni se dokonce domnívají, že k velkému smrsku již došlo a že čas po zpátku ubíhá (z našeho pohledu tím správným směrem). Dne, co hranice vesmíru smetou planetu Zemi do středu vesmíru (někteří tvrdí že, do čtvrtku) a dojde k velkému třesku, vznikne nová dimenze, jako už mnohokrát předtím a potom. (vycházíme z cyklického pravidla čísla 0) Ověření této teorie není možné, protože při velkém třesku je to taká řacha, že by to pravděpodobně nezaujatý pozorovatel nepřežil, nebo by minimálně ohluchl. Jednou z možností by bylo přesáhnout hranici vesmíru po velkém třesku (jestliže by nám to rychlost rozpínání vesmíru umožnila - nebo pokud by nám to umožnila MOA vlastnící šaliny 13T, které dokáží předstihnout světlo, až na světlo z jejich vlastních světlometů), další naděje jsou vkládány do vědců, kteří se snaží velký třesk simulovat v zařízení zvaném Prdořacher.

Pozitiva[edit]

Velký smrsk bude mít pro planetu především pozitivní vliv. Důchodci začnou mládnout, přelidnění planety se bude stále zmenšovat (vyjma událostí při kterých bude hromadně oživeno hafo lidí, například útoky z 11. září, tsunami, druhá světová válka), ozonová vrstva bude narůstat, automobily budou z ovzduší odsávat škodlivé plyny, globální oteplování nahradí globální ochlazování (konečně si na své přijde i pan prezident Václav Klaus), ožije spousta vyhynulých živočišných druhů, zločinost bude mít charitativní význam.

Druhou možností je, že se vesmír bude řídit dle vzorce = zničení celého vesmíru, včetně Boha ( a všech jiných bohů), Chucka Norrise a Zadka Ulána (což by bylo jediné plus této události).

Třetí možností je odehrání událostí dle severských mýtů. V roce 2011 tedy nastane Ragnarok, konečný boj dobra x zla. Vše o této události již bylo napsáno před více než 2500 lety. Dobro v čele s Odinem sice zvítězí, ale přežije jen pár polobohů, a svět se bude ještě dlouho obnovovat, než bude zase plný dobrých a zlých, aby se vše mohlo opakovat. Každopádně zemřete!

Pozorování[edit]

 • Vyhynutí dinosaurů, asi před 65. miliony let
 • New Yorská burza, 24. října 1929
 • Teroristické útoky, 11. září 2001
 • Zemětřesení na Haiti, 13. ledna 2010
 • Hromadná nehoda na dálnici D1, 21. března 2008

Svědkové nehody na dálnici D1 při vyšetřování přísahali na smrt Chucka Norrise, že při nehodě byl patrný "velký třesk". Tento zajímavý úkaz jsem se tedy rozhodl podrobně prozkoumat, a musel jsme dát svědkům za pravdu, že to skutečně nebyla vyloženě tichá záležitost. Usoudil jsem, že při velkém smrsku zanikají takové kvanta energie, které se prostě nedají nevnímat. Je docela možné, že při velkém třesku vzniká velký smrsk, který následně opět zaniká. Je tomu totiž tak, velký třesk se rázem objeví a při jeho dostatečném působení začíná vznikat velký smrsk, který ale narůstá postupně. No a ve chvíli kdy jeho energie převýší energii svého stvořitele, tudíž platí-li:

no tak v tuhle chvíli velký třesk zaniká a s ním zaniká i zdroj energie velkého smrsku, který se po čase zcela vytratí.

Teorie poločasu rozpadu kruhu[edit]

Kruh je obsah kružnice. Jak se ale ukázalo, může dojít k rozpadu kruhu. Při tomto efektu se kruh rozdělí na dva kruhy, každý s polovičním obsahem původního a tyto kruhy opustí kružnici. Tento jev je známý jako přeměna. Z fyzikálního hlediska je tato situace předvídatelná, a navíc se kruhy vždy rozdělí napůl, tudíž je vše v pořádku, až na to, že občas se ztratí výplň kružnice. Z matematicko-geoemetrického hlediska ovšem dochází ke kolapsu vesmíru známém pod názvem "Teorie prostorového nasycení a úbytku". Kružnice obsahuje nekonečno bodů, kruh též obsahuje nekonečno bodů, a střed - bod zase obsahuje nekonečno bodů tedy:

 • ...Ovšem rozdělí-li se kruh na dva poloviční kruhy vznikne toto:

Vzhledem k dlouhému poločasu rozpadu kruhu je tento proces velice pomalý. Ovšem dle dalšího pravidla geometrie - jakýkoli bod se dá rozdělit na nekonečno jiných bodů tj. bod = nekončno bodů . Z tohoto vztahu je jasně patrný vztah k první rovnici tj:

Z těchto rovnic vyplývá, že každou Pí přeměnou kruhu dochází k nahromadění hmoty ve vesmíru a protože hmota je pevná energie, stává se vesmír nádobou na energii. Díky Pí přeměně kruhu uschovaná energie rapidně roste a je jen otázkou času a štěstí, kdy se vesmír zhroutí pod náporem energie. Zhroucením je myšleno rázové vymizení energie - vytvořením útvaru známého jako NIC. Protože NIC je pouze jednotného čísla, existuje pouze jedno NIC. V případě vytvoření NIC vzniká nestabilní rovnice:

==> Nestabilita útvaru nic. Takováto situace není stabilní, dochází k zániku NIC, vzniká energie, hmota, čas, vesmír... Je pouze otázkou, jak dlouho trvá fáze NIC, a jestli někdy vůbec končí, protože v tu dobu NIC není čas.

POZOR: JE MOŽNÁ I PÍ PŘEMĚNA JINÝCH ÚTVARŮ NEŽ JEN KRUHU!!! V PŘÍPADĚ, ŽE VÍTE O NĚJAKÉ PÍ PŘEMĚNĚ, IHNED KONTAKTUJTE VĚDECKÝ TÝM NECYKLOPEDIE.

 • Byla zjištěna přeměna vody na Pí-vodu ale celkem jistě je to Pí-čovina.