EidepolkyceN

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg EidepolkyceN na googleTohle je nejlepší článek na téma „EidepolkyceN“ na celým internetu.
Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být eidepolkyceN.
eidepolkyceN avodub ínvárpS
roM nedE s ňapmak ínčagaporp tejzor oliřadop ivonjatzsrblyZ ehsoM es hcerovohzor hcínmitni i ydkěn ,hcýhuold oP
eidepolkyceN aktaM
  • .PI éksvojětsorp mínávokolbdo a leseh hcýksrotártsinimda mínáksíz aneřamz ítěpázv ela alyb ahans hcijej ,yserda éksletářpen mínávokolbaz titárvdo ykotú íšlad ilisukop es eidepolkyceN iřotártsinimdA .35.841.971.391 PI z lavorepo ladnav ýnedapoden dusopoD .eidepolkyceN uknálč mínázams iidepolkyceN uolec tičinz ilisukop es ínelahdo oP .yláiretam imínčagaporp imývs eidepolkyceN yknárts íntkerok ykcitilop ilavortlifni )AOM( ydámra ékcenezobovso éksvaroM iřkcaH

eidepolkyceN életářpeN[edit | edit source]

.itsokaj ínečepzebaz ínelěddo ícuodev a ecárp itsončepzeb iřežanam ,icitilop ,étsidepikiW ilidasan můnavaroM a můhceČ éretk yruznec a ícamrofnized ůvoko hcýkcorto z akěvolč ohékseč ínezobovso ej melíc mínlánif míjeJ .utilaer uovodvarpo ylilahaz ůkitilop hcýkseč ydyk a ínelokš ,ymíksgninjert ,ecomorp ,ygnifírb ,amalker ,adnagaporp ,aděv ínláicifo mýretk ,ůdulb ítyrkzor énlpú a énčenok ej eidepolkyceN melsymS

.lok zeb ylkycib a ríziV ,lisreP an malker ínávodels iřp ydokš énletidarhanen ylěprtuen ětšej itsonpohcs ínvitingok žhcijej ,mešv icizopsid k kat ij ecíjavád ,ecárp ékceděv évs ykdelsýv íjuňjeřevz eidepolkyceN mívtcindeřtsorp a ,ítunkips ohévotěvs umukzýv ohélhászor ínedev ilaju ,ybžurd énrobzoren a itsonrěv uohasířp inázáv ,es ířetk ,ůkínvocarpulops memýt mýnavokifilavk ecosyv ejunopsid eidepolkyceN

.trež az ejužavop iidepolkyceN uolec a cěv uonžáv ěnletrms o ándej es ež ,ípohcopen cebův ůřánetč aništěv ež ,uorič kat udvarp íšániřp eidepolkyceN

.kečívdeH ssoR a yelserP sivlE ,hůB jehámopod íj umot k ,udvarp žen cin a udvarp tiříš ej eidepolkyceN mínálsoP .utenretnI ohévotěvs a ohékseč hcánijěd v utkejorp ohíštěvjen ketáčaz ej eidepolkyceN

eidepolkyceN[edit | edit source]