Fučík

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Josef Křtitel Kašpar Fučík.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

„To byl dneska ale fučík.“

- Anonymní stěžovatel

„Tiše děti, slyšíte ten zlověstný zvuk větru, jenž zní jako Smetanova Devátá v podání nářku nekřtěňátek v očistci? Lehněte si pod peřinky a zavřete oči. To bude fučík. Chraň nás před ním milostivý Bůh.“

- Babička mimo záznamové zařízení
První evidovaná oběť fučíka, která nepřežila. Fotografie z náchodského nádraží.

Meteorologický termín pro slabé východní větry, které se neměří pytlíky, ale pohupováním oprátky. Fučíka lze bez měřící oprátky poznat i prostým poslechem. V naprostém tichu se fučík projevuje zlovolným našeptávajícím zvukem. Tento vítr neztiší ani větrolamy, ani větrovelbloudi a dokonce ani větrovky. Pokud začne dout fučík s gustem, započne se otvírat zvláštní televizní zpravodajství informující o světovém kolapsu a globálních změnách počasí.

Výskyt fučíka[edit]

Tato žena nebyla zabita fučíkam, ale debilem.

Fučík je sám o sobě nepředpověditelný. Jeho trvání, když už spustí, je také nepředpověditelné, ale předpokládatelné.

Jediná existující fotka fučíka v akci. Bohužel se fotograf zaměřil na kekel na okně a fučíka tragicky minul.

Zastávky dálkové autobusové dopravy[edit]

Fučík se zpravidla rozduje pět minut po odjezdu posledního autobusu a přetrvává do odjezdu toho prvního. Jakmile se oběť fučíka posadí zkřehle do vozidla, fučík přestane vát. Obdobná situace nastává samozřejmě i na vlakovém nádraží, kde oběť ovšem v tom nejrozvášněnějším fučíkově projevu vykopne nerudný výpravčí z vyhřáté čekárny a pak si stoupne do okna své kanceláře a je schopný oběť šest hodin do příjezdu vlaku pozorovat.

Africký meteorolog dovádějící s měřící oprátkou.

Dětská hřiště[edit]

Byl evidován i v blízkosti dětských hřišť a to zpravidla v místech, kde zoufale postává pokuřující skupinka rodičů a snaží se zahřát vlastním tělesným teplem. I těchto skupinek se úzce dotýká segregace kuřáků, ježto fučík se většinou pouští do osamělých postav štítivých nekuřáků a tím je diskriminuje.

Kopce a pláně[edit]

Fučík je často přítomen i při pouštění podzimních draků. Rozzářené dětičky nutí do pláče tím, že jejich draka roztočí nesmyslně do kruhu a jako posedlý jimi mlátí hlava nehlava o zem, zatímco ostatní frackové se culí nad výkony svého vlastního draka. Fučík si vždy vybere to vaše dítě, které bude samozřejmě připisovat fučíkovu zlovolnost na bedra vaší neschopnosti vyrobit draka, který by létal.

Táborák[edit]

V Čechách převažuje mínění, že kouř z otevřeného ohně v otevřené přírodě vždy čmouří na nejinteligentnějšího opékače buřtů. Což je zcela liché přesvědčení. Kouř je vháněn do obličeje fučíkem a to zpravidla do obličeje člověka s největší mírou samonasíratelnosti. Kuriozitou v kouřovém testu inteligence je i fakt, že pokud si člověk rozdělá oheň sám, pouze za asistence psa, je kouřem zpravidla zavalen pes. Vzniklo podezření, že fučík je v této problematice v područí psychiatrické asociace, které se kvůli ponižování táboráčkem plní ordinace méněcenými spoluobčany.

Ostatní výskyt[edit]

Fučík se též vyskytuje ve stanici (a také v jejím okolí) pražského metra Nádraží Holešovice, která po něm byla do roku 1990 (opravdu to není prvočíslo) pojmenována, než ji soudruzipapaláši z ODS přejmenovali včetně ní 13 (tůto už je prvočíslo) stanic.

Konspirační teorie o fučíkovi[edit]

Fučík je lezavý, studený a velmi uvědomělý. Fučí na ta správní místa, v ten pravý čas. Vznikla teorie, která tvrdí, že fučík je potrubním sytémem a větráčky hnán z lůn Arktidy a Antarktidy. V půli cesty je infikován umělou inteligencí. Tato teorie je směšná a to ze zcela jednoduchého důvodu. Arktida a ani Antarkida nemají lůna. Jak známo, tak Arktida a ani Antarktida nejsou oblastmi, které by byly zrovna těhotné příležitostmi. Za frigiditu je nutné označit tisíce příležitostí jak umrznout, což lůno nutně nevylučuje, ale zároveň to neslibuje ani nic příjemného.

Východovýchodní fučák[edit]

Ojediněle je k vidění, či spíše k pocítění, fučák. Druh fučíka, který se specializuje k terorizování celých oblastí.

Dělání úkolů v poryvech fučíka.

Pranostiky o fučíkovi[edit]

Pokud někomu vezme vítr slova z úst, byl to fučík.

Pokud se někomu ztratí vítr z plachet vprostřed hejna hladových žraloků, byl to fučík.

Pokud někdo běhá s větrem o závod, s fučíkem vždy prohraje a navrch si většinou šeredně nabije hubu.

Pokud je někdo kam vítr, tam plášť, měl by si dát pozor na fučíka, protože ten většinou ze srázu a dosti krkolomnou rychlostí.