Protitestanství

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Protitestantismus.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

„Bůh nebývá, Satan bývá.“

- Milánek Termit

Odštěpená sekce satanské církve, která vznikla v reakci na podřezávání nekřtěňátek. Protože se její zakladatel, František „Belzebubova kachnička do vany“ Novotný, očividně v životě nudil, sepsal namísto jednoho reformního bodu, bodů hned 95. Poslední, reformní 96. bod, přidal Novotného nástupce, Jan „Satanáš, kámoš náš“ Kalivoda. Protitestanství se od satanské církve oddělilo v roce 1992 a doposud sdružuje 1913 (slovy prvočíslo) členů a jednoho psa.

František „Belzebubova kachnička do vany“ Novotný.

Vznik vnitrocírkevního sporu[edit | edit source]

V roce 1991 předstoupil velekněz satanské církve Dalibor „smrdutý dech pekelného psa Káji“ Jarý před Františka „Belzebuba kachničku do vanu“ Novotného s požadavkem nekřtěňátka. František „Belzebubova kachnička do vany“ Novotný se ohradil vcelku logickým argumentem, který Daliborovi „smrdutému dechu pekelnému psu Kájovi“ Jarému hned zčerstva vmetl do tváře. Proč prý se musí podřezávat právě nekřtěňátka? Co to má za smysl vymydlovat lidi, kteří na Boha i jeho Krista očividně kašlou? Není lepší se vrhnout rovnou na křtěňátka, která svou věcí satanské církvi doslova vadí? Vymydlit tu zběř hodnou, lásku (v tu chvíli si František „Belzebubova kachnička do vany“ Novotný odplivl na zem a s láskou popatřil na poskvrněnou podlahu veleknězovy kuchyně) vzývající. Řezem do nekřtěňátka si vlastně vytloukáme potenciální členy naší církve. Na to si velekněz Dalibor „smrdutý dech pekelného psa Káji“ Jarý od Františka „Belzebuba kachničky do vany“ Novotného vyžádal oběť nejvyšší, jeho syna Marka „zacementovaného démoního rohu na rohu Konopné a Pálené ulice“ Novotného, taktéž nekřtěňátka. V ten moment přitloukl hřebíkem František „Belzebubova kachnička do vany“ Novotný na futra veleknězova bytu prázdný papír a zařval: „Do roka a do dne zaplním tento papír devadesáti pěti reformními kroky, které zničí tvou věc, Dalibore „smrdutý dechu pekelný pse Kájo“ Jarý.“ A vskutku, přesně za rok a den, přistihl Dalibor „smrdutý dech pekelného psa Káji“ Jarý při vynášení odpadkového koše před svým vchodem Františka „Belzebuba kachničku do vany“ Novotného, anžto s vyplazeným jazykem vpisuje na papír 95. bod své reformy.

95 reformních bodů a jeden refirmní jako přídavek[edit | edit source]

Dalibor „smrdutý dech pekelného psa Káji“ Jarý.
 1. Nekřtěňátka nožem nepožiješ, to jest ti zapovězeno
 2. Nožem požiješ toliko jen křtěňátka
 3. Viz bod 1. a 2.
 4. Stařenám na přechodu pomáhati nebudeš, a když už budeš, nepřiznáš se k tomu, a když se přiznáš, nebudeš na to hrdý, a když hrdý budeš, jsi vůl.
 5. Viz bod 1. a 2.
 6. Viz bod 1. a 2.
 7. Viz bod 1. a 2.
 8. Viz bod 1. a 2.
 9. Viz bod 1. a 2.
 10. Viz bod 1. a 2.
 11. Viz bod 1. a 2.
 12. Viz bod 1. a 2.
 13. Viz bod 1. a 2.
 14. Viz bod 1. a 2.
 15. Viz bod 1. a 2.
 16. Viz bod 1. a 2.
 17. Viz bod 1. a 2.
 18. Viz bod 1. a 2.
  Červený ilustrační obrázek bodu 34.
 19. Viz bod 1. a 2.
 20. Viz bod 1. a 2.
 21. Viz bod 1. a 2.
 22. Viz bod 1. a 2.
 23. Viz bod 1. a 2.
 24. Viz bod 1. a 2.
 25. Viz bod 1. a 2.
 26. Viz bod 1. a 2.
 27. Viz bod 1. a 2.
 28. Viz bod 1. a 2.
 29. Viz bod 1. a 2.
 30. Viz bod 1. a 2.
 31. Viz bod 1. a 2.
 32. Viz bod 1. a 2.
 33. Viz bod 1. a 2.
 34. Viz bod 1. a 2.
 35. Viz bod 1. a 2.
 36. Viz bod 1. a 2.
 37. Viz bod 1. a 2.
 38. Viz bod 1. a 2.
 39. Viz bod 1. a 2.
 40. Viz bod 1. a 2.
 41. Viz bod 1. a 2
  Černý ilustrační obrázek bodu 48.
 42. Viz bod 1. a 2.
 43. Viz bod 1. a 2.
 44. Viz bod 1. a 2.
 45. Viz bod 1. a 2.
 46. Viz bod 1. a 2.
 47. Viz bod 4.
 48. Viz bod 1. a 2.
 49. Viz bod 1. a 2. (tady začal František „Belzebubova kachnička do vany“ Novotný psát tužkou, protože mu dopsala propiska)
 50. Viz bod 1. a 2.
 51. Viz bod 1. a 2.
 52. Viz bod 1. a 2.
 53. Viz bod 1. a 2.
 54. Viz bod 1. a 2.
 55. Viz bod 1. a 2.
 56. Viz bod 1. a 2.
 57. Viz bod 1. a 2.
 58. Viz bod 1. a 2.
 59. Viz bod 1. a 2.
 60. Viz bod 1. a 2.
 61. Viz bod 1. a 2.
 62. Viz bod 1. a 2.
 63. Viz bod 1. a 2.
 64. Viz bod 1. a 2.
 65. Viz bod 1. a 2.
 66. Viz bod 1. a 2.
  Růžový ilustrační obrázek bodu 12.
 67. Viz bod 1. a 2.
 68. Viz bod 1. a 2.
 69. Viz bod 1. a 2.
 70. Viz bod 1. a 2.
 71. Viz bod 1. a 2.
 72. Viz bod 1. a 2.
 73. Viz bod 1. a 2.
 74. Viz bod 1. a 2.
 75. Viz bod 1. a 2.
 76. Viz bod 1. a 2.
 77. Viz bod 1. a 2.
 78. Viz bod 1. a 2.
 79. Viz bod 1. a 2.
 80. Viz bod 1. a 2.
 81. Viz bod 1. a 2.
  Ilustrační obrázek bodu 18 ve slepeckém písmu.
 82. Viz bod 1. a 2.
 83. Viz bod 1. a 2.
 84. Viz bod 1. a 2.
 85. Viz bod 1. a 2.
 86. Viz bod 1. a 2.
 87. Viz bod 1. a 2.
 88. Viz bod 1. a 2.
 89. Viz bod 1. a 2.
 90. Viz bod 1. a 2.
 91. Viz bod 1. a 2.
 92. Viz bod 1. a 2.
 93. Viz bod 1. a 2.
 94. Viz bod 1. a 2.
 95. Tento bod byl sepsán roku cvak těsně před druhou hodinou ranní u vchodových dveří velekněze Dalibora „smrdutého decha pekelného psa Káji“ Jarého mnou, Janem „Satanášem, kámošem naším“ Kalivodou a to je vlastně všechno, co jsem chtěl vypovědět.
Jan "Satanáš, kámoš náš" Kalivoda jde na výroční setkání českých filatelistů.

Zhodnocení akce samotným Satanem[edit | edit source]

Satan byl sporem mírně znechucen. Byl jím znechucen ale tak mírně, až od jakékoliv akce u předpovídané apokalypsy dne 21. 12. 2012 odstoupil. Prý v onen den na Zemi pošle, jako protiakci božím úradkům, jen sekretářku s omluvným dopisem. Jak sám pravil: „Nebudu si kazit vánoční televizní program nějakým pogromem, máme taky své odbory a mě v tu dobu do práce prostě nikdo nedostane. Volnej budu tak kolem května, dřív ne. Stížnosti adresujte na stížnosti a reklamace na reklamace, víc k tomu nemám co říct.“


Google uncyc.jpg Protitestanství na googleTohle je nejlepší článek na téma „Protitestanství“ na celým internetu.