Hřebík

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Hřebík je užitečnou pomůckou k přečkání mezi dobou soulože a dobou odchodu do hospody.“

- Alexej Pyško
Zcela bezpředmětná hromada tupých hřebíků.

Hřebík je stavební pomůcka určená k práci. Práce je prostředek k nabytí životního pesimismu. Pesimismus je jediný správný tvar skloňování slova já. Já je nedostatek soudnosti.

 • Hřebíkem lze k libovolnému předmětu přitlouct jiný libovolný předmět.
 • Hřebíkem lze spojit i více libovolných předmětů k libovolnému předmětu.
 • Libovolný předmět lze definovat libovolným způsobem.

Stavba těla hřebíku[edit | edit source]

Tělo hřebíku.

Hlava - určena výhradně k úderům kladivem. Do této části těla se zaměřuje veškerá agrese.

Dřik - trpěná část hřebíku. Předěl mezi násilnou akcí a submisivní reakcí.

Špička - slouží k defloraci libovolných předmětů tím jediným správným způsobem.

Druhy hřebíků[edit | edit source]

Strana vytržená z Odborného atlasu národních hřebíků.

Stavební s plochou hlavou[edit | edit source]

Hřebík určený k užívání výhradně mužům-stavitelům, na jejichž hlavy lze i srát.

Stavební se zapustnou hlavou[edit | edit source]

Taktéž k užívání mužům-stavitelům, na jejichž hlavy se dá i srát. Jen s tím rozdílem, že vysrané bude použito jakožto předmět libovolné pomsty.

Krytinové[edit | edit source]

Hřebíky určené ke stloukání bunkrů partyzánských oddílů v mezinárodních konfliktech. Hojně užívané při druhé světové válce a války Slovensko-francouzské.

Kolářský[edit | edit source]

Hřebík vyrobený do kruhu, kdy hrot hřebíku se dotýká hlavy hřebíku a vyvolává tak v mužích-filozofech, kterým je i určen, otázky typu – proč? Jak? Já? Za co?

Rákosník[edit | edit source]

Hřebík, kterým Vietnamští obchodníci rejpou do prázdných CD pirátské kopie filmů z Hollywoodské produkce.

Bedňák[edit | edit source]

Již vyhynulý druh hřebíků. Za doby normalizace byl hojně užíván ilegálními hudebníky ke stloukání reprobeden a kytar.

Historie hřebíku[edit | edit source]

Hřebíky vznikly z nouze v dobách starého Říma. Tamní represivní složka společnosti ve formě armády si nevěděla rady s narůstající sílou revolty. Ke kříži špagátem přivázaní kriminálníci s chechotem vytahovali, dřív než represivní složka zašla za kopec, své dobře naostřené rybičky a pižlajíc provazy už osnovali další nezbednosti.

První přibitý kriminálník.

Prvním exemplářem kriminálníka přitlučeným ke kříži hřebíky byl jistý Ježíš Kristus. Jak si lze z dobových ilustrací tohoto historického momentu všimnout, dva vedle visící lotři byli ke kříži přivinuti starým způsobem, tedy šňůrou. Jediný Kristus byl pro sichr přitlučen. Od té doby se kriminalita v Římě jen a pouze snižovala.

Hloupým humanismem se od tohoto stigmatizování zločinců upustilo a hřebíky se staly stavební pomůckou.

Jisté oživení zažily hřebíky v dobách středověku, kdy se používaly v železných pannách k vymáhání pravdy. I od tohoto bylo upuštěno. Bohužel.

Jak zatlouct hřebík[edit | edit source]

 • Vezmeme předmět A.
 • Přiložíme ho k předmětu B.
 • Proklejeme čtvrtý Dantův kruh pekla za fyzickou práci.
 • K předmětu A přiložíme špičku hřebíku.
 • Namíříme kladivo.
 • Jemným poťukáváním se snažíme dosáhnout toho, aby špička hřebíku deflorovala předmět A na námi určeném místě.
 • Hřebík s jemným oťukáváním nesouhlasí, ztrácí na erektivnosti a ohýbá se.
 • Odhodíme hřebík.
Lázně Bohdaneč zavedly léčebnou kůru pro životem unavené hřebíky. Na snímku Čtyřhraňák na magnetické rezonanci.
 • Do ruky bereme další.
 • Přiložíme k předmětu A.
 • Jemným poťukáváním se snažíme dosáhnout průniku, ale erektivnost opět uvadá.
 • Zahodíme hřebík.
 • Vezmeme nebozez a dírku si furiantsky předvrtáme.
 • Vložíme do díry hřebík.
 • Jemným poťukáváním se nám podaří usadit hřebík v lůně předmětu A.
 • Zvýšíme sílu nárazů kladiva na hlavičku hřebíku.
 • Cítíme, že se dílo daří.
 • V duchu se omlouváme Dantovi i jeho literární tvorbě.
 • Zvýšením síly potrácíme na přesnosti a zcela trapně se praštíme do palce.
 • Hustodrsně se ošetříme.
 • Proklejeme Dantův druhý kruh pekla za fyzickou bolest při fyzické práci.
 • Vkládáme hřebík do načnutého otvoru předmětu A.
 • Jemným poťukáním zavedeme hrot hřebíku do díry.
 • Silnějšími nárazy kladivem docházíme ke zjištění, že erektivnost hřebíku narazila na své meze a přestala spolupracovat.
 • Bereme další hřebík.
 • Přikládáme k otvoru předmětu A.
 • Deflorujeme jednou jedinou ranou.
 • S podivem zjišťujeme, že předmět A je deflorován na délku i šířku celého předmětu A.
 • Zahazujeme předmět A.
 • Bereme nový.
 • Proklejeme první Dantův kruh pekla fyzické existence za asistence fyzické bolesti při fyzické práci.
 • Nebozezem deflorujeme předmět A skrs celý předmět A.
 • Přikládáme k předmětu B.
 • Hřebíkem se pokoušíme o steč ránou středního doletu. Hřebík se zahryzává do předmětu B.
 • Předmět B vzdoruje.
 • Použijeme další ránu středního doletu, čímž donutíme hřebík se ohnout, předmět A i B prasknout a sebe kopnout do jakéhokoliv předmětu jiného, než jsou předměty A a B.
 • Proklejeme celého Danta.
 • Bereme do rukou izolepu a jediným vzteklým trhnutím omotáme skulpturu bez deflorace.
 • Výsledek s hrdostí předložíme před partnerku / psa / vedoucího na šachtě /...

Význam hřebíků v otázkách makrobiotické stravy a jejího vztahu k žabím stehýnkům[edit | edit source]

Je sporadický.

Infoiko.png Související informace obsahuje
Regál Osvěta©

Hřebík a lidé[edit | edit source]

Genetický inženýr německého původu Otto Schmitz se pokusil v roce 2004 o zkřížení koně s krávou. Výsledný produkt chtěl s hrdostí nazvat hřebýkem, ale když spatřil co mu vylezlo ze zkumavky, amorálně zaúpěl a zmizel, nikdo nevěda kam. Zůstal po něm pouze onen výsledný krákoň.

Americký architekt Alex Friston prohlásil, že hřebíky, které použili stavitelé k vybudování World Trade Center, byly vyrobeny v PRCu a proto budovy tak rychle padly za oběť turbanům.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Jaroslav Hřebík.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.