Hyperlativ

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Hyperlativ na googleTohle je nejlepší článek na téma „Hyperlativ“ na celým internetu.
Gradace
  1. Positiv
  2. Komparativ
  3. Superlativ
  4. Hyperlativ

Hyperlativ je čtvrtý stupeň adjektivního skloňování (komparace (gradace)). Ačkoli jej spisovný jazyk prakticky nezná, v obecné mluvě je užívaný poměrně často.

Jakékoliv heslo na téma Hyperlativ byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Zvláštnosti hyperlativu oproti ostatním stupňům komparace je, že nefunguje na principu pouhé přeměny slova přidáváním formantů ke slovotvornému základu (rozumnou češtinou: lepením koncovek a přípon ke kořeni slova), nýbrž funguje na principu degradace emendatní linguy (češtinou: mrvením správného jazyka), jenže ke všemu irregulárně (nepravidelně).

Uveďme několik příkladů:

Positiv Komparativ Superlativ Hyperlativ
Krutý Krutější Nejkrutější Hustokrutý
Drsný Drsnější Nejdrsnější Megadrsný
Moravský Moravštější Nejmoravštější Kurvanejmoravštější
Sprostý Sprostější Nejsprostější Kurvapičonejsprostější
Dlouhý Delší Nejdelší Dočasný
Výborný Výbornější Nejvýbornější Ústředně výborný
Dobrý Lepší Nejlepší Sovětský
Hezká Hezčí Nejhezčí Čuprnejhezčí/čuprhezká
obrovitý obrovitější nejobrovitější sakraobrovitý
levný (příklad totalnepravitelného hyperlativu v reklamě) bonus s naší kartou 2+1 zdarma superlevný/hypervýhodný/krach cen

Jak je z naší krásné a přehledné tabulky patrno, tvorba hyperlativu prakticky nemá žádná pravidla, což je důvodem, proč o něm nic nezjistíme z obvyklých jazykových příruček, a proč jej dokáží používat jen rodilí uživatelé češtiny, kteří mají cit pro podvědomé tvoření hyperlativu tak nějak v krvi. Jak se totiž zdá, hyperlativ opravdu nelze tvořit jinak, než odhadem, nebo metodou pokus-omyl.

Na slovo vzatý odborník z katedry českého jazyka Univerzity Karlovy nám na otázku, zdali během svého dlouhého působení na tak erudovaném (česky hyperlativem: Nejmocodobřejším) místě narazil na nějakou pravidelnost při tvoření hyperlativu, odpověděl:

Ne.

Hyperlativ může na první pohled vypadat jako velice užitečné a svěží ozvláštnění hovorové řeči, ale pozor, jeho nadužívání nebo užívání nesprávné může vést k nepříjemným faux-pas (česky: fópa). Opět uveďme několik příkladů:

  • Správné užití: Ahoj, dobrý(positiv) příteli, jak těžká(positiv) byla cesta? Dáš si se mnou topinky? Jsou nejhustolepčejší(hyperlativ).
  • Nadužití: Ahoj, nejmocodobřejší(hyperlativ) příteli, jak krutotěžkoidní(hyperlativ) byla cesta? Dáš si se mnou topinky? Jsou nejhustolepčejší(hyperlativ).
  • Nesprávné užití: Ahoj, dobrodobrý(nesprávně vytvořený hyperlativ) příteli, jak hypertěžká(nesprávně vytvořený hyperlativ) byla cesta? Dáš si se mnou topinky? Jsou suprodobré(nesprávně vytvořený hyperlativ).

Zvlášť z posledního příkladu je naprosto zřejmé, že kdo hyperlativ neovládá, raději by jej požívat vůbec neměl, na čemž se shodli i odborníci z Ústavu jazyka českého Akademie věd České republiky na svém XXXVI. sjezdu.

Obdobné výrazy mezinárodní[edit]

Opiativ, Komunikativ, Dekorativ, Konservativ, Liebrsbrif, Fiktiv, Spekulativ, Tel Aviv a mnoho podobných lze si prohlédnout na těchto inovativních stránkách.

Kompletní pahýl Tento článek je sice krátký, ale dozvíte se z něho vše. Nemá smysl, abyste o dané problematice sháněli jinde další informace. Nenajdete je.