Univerzita čtvrtého věku

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Důchodce obecný.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

„Čtvrtý věk a poslední byl železný. „Kéž,“ vzdychá řecký básník Hesiod, líče věk tento, „ve věku železném jsem se nenarodil! Kéž jsem raději dříve umřel anebo později na svět přišel!“. Pokolení to zkažené tělem i duchem ani oddechu nemá z péčí a trampot; druh druhu břemenem, obtíží a závadou. Zmizely se světa pravda, právo a poctivosť, zmizely láska a věrnosť; místo těchto ctností černým mrakem rozprostřelo se hanebné sobectvo, závisť, úklady, násilí a vražda. Půdu jako vzduch nebeský a světlo denní dříve všem společnou úzkostlivě opatrný měřič každému na píď odměřoval. — Co skýtala země, na tom pokolení to nepřestávalo, alebrž odvažovalo se do skrýší a nejtmavějších slují podzemních, aby vyneslo na bílý den zlato — příčinu to veškerých nepravostí. Pro zlato zahučela trouba válečná; pro zlato druh druhem není jist; lásku bratrskou již najdeš zřídka kde.“

- Řecká mytologie
Žáci druhého ročníku U4V Čunkovy univerzity při hodině květinové výzdoby

Univerzita čtvrtého věku je součástí koncepce celoživotního vzdělávání, v jehož rámci se každoročně otevírá několik desítek kurzů.

Cílem kurzů Univerzity čtvrtého věku je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti pohřebnictví, kremace, pitevních protokolů, rozptylových louček a v neposlední řadě pak s makroekonomickými a monetárními ukazateli souvisejícími s jejich skonem.

Jedná se zároveň o vrchol českého vzdělávacího kurikula i o vrchol nejprogresivnějšího odvětví lidského počínání vůbec, totiž zábavního průmyslu. Nikde jinde se vám totiž, což plyne z definice slova, nedostane lepšího než-li ultimátního (chcete-li definitivního) rozptýlení.

Poznatky vyučujících[edit]

U4V je mezi Pedagogy velmi oblíbena. Například Ing. Mgr. Jindra Kačenová říká: „Žáci jsou klidní a ukáznění, neházejí po vyučujícím křídu ani jiné předměty. Jen mi vadí, že mi říkají Kačanová, když já jsem Kačenová“. Na druhou stranu bývalá ministryně školství Dana Kuchtová evidovala několik stížností na pokročilou sklerózu žáků, znemožňující precizní výuku multispektrální analýzy hořících plynů při kremaci.


Kontaktní informace[edit]

Katalog U4V.jpg

Seznam fakult a kontaktních osob ČU

Google uncyc.jpg Univerzita čtvrtého věku na googleTohle je nejlepší článek na téma „Univerzita čtvrtého věku“ na celým internetu.