Hrůzovládce

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Rodič obecný.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

ZLÉ ZLOVOLNOSTI
Zlohrad1.jpg

Nenecyklopedie

Bestie
Igor
Hrůzovládce
Mojše Nasredin Kostejič
Upír
Zboží
Zlohrad
Zombie

Voldek, Typický sympatický hrůzovládce

Hrůzovládce (též padouch, krutovládce, záporák či hajzl[1]) je hlavní zlá postava pohádkového, fantasy či hrdinského příběhu. Je to nebožák, který bývá obvykle přechytračen, napálen, poražen a zabit nějakým tupým barbarským hrdinou s hloupým jménem jako Onan či Kůl. Na to však nelze vždy spolehnout. Mezi hrůzovládci jsou totiž i drsní tvrďáci, jako například Správci Necyklopedie.

Vzhled[edit | edit source]

Hrůzovládce se obvykle obléká do černé, tmavě černé či světle černé barvy. Střih a vůbec druh oblečení je prakticky na výběru konkrétní osoby, jde především o efekt. Je potřeba vzbuzovat respekt, pokoru a strach. K tomu mohou dobře posloužit dlouhé kabáty, vojenské uniformy, ale klidně i vhodně zvolená proužkovaná košile. Mnoho dobré práce odvedou také se záporáckým citem vybrané doplňky, jako třeba černá hůlka s lebkou, prsten s lebkou, náhrdelník s lebkou či holá lebka.

Chování[edit | edit source]

Hrůzovládce obvykle sídlí ve svém krásném temném Zlohradě, jako mazlíčka chová roztomilou zloBestii a ve volném čase se oddává svým rozličným zlokoníčkům, mezi které patří mučení nevinných obětí, vyhlížení hrdiny, sledování přehlídky Legie hrůzy, vyvolávání ničivých démonů, opájení se svým ďábelským plánem, prznění panenské otrokyně a děsuplné bloumání sklepeními.

Doporučená alternativa[edit | edit source]

Bystřejší hrůzovládci ovšem seznali, že nemusí jen bezcílně čekat, až přijde hrdina a překazí jejich dokonalé plány. Zjistili, že stačí dodržovat jen několik málo zásad, aby to byli oni, kdo se bude smát naposled!

Kdo jinému ucho utrhne, ten se směje naposled! Muhehehehe!
Adolf, neúspěšný hrůzovládce
George, celkem úspěšný hrůzovládce
Někdo je k hrůzovládě přímo předurčen
Jirka by taky hrozně rád vládl
Někdo na to prostě kašle
Tento hrůzovládce podcenil význam pokrevních svazků

Jste také hrůzovládcem, který se chce vzepřít stereotypům? Přijměte následující rady, sepsané Smrtihlavem z Moritu, za své.

 • Moje Legie hrůzy nemají helmy, které zakrývají tvář.
 • Moje ventilační potrubí jsou příliš malá, než aby se jimi dalo proplazit. Do mé pracovny nevedou vůbec.
 • Všichni moji příbuzní, kterých jsem se potřeboval zbavit, jsou už dávno mrtví, rozhodně je neschovávám ve vězení.
 • Pokud někoho potřebuji zabít, neotravuji se zdlouhavým mučením.
 • Artefakt, jenž je zdrojem mé moci, není nikde v Horách Zoufalství, za Ohnivou řekou či v Zemi-nezemi. Je v mém sejfu. Stejně jako předmět mé jediné slabosti.
 • Škodolibou radostí z utrpení mých nepřátel se před tím, než je zabiji, nezabývám.
 • Když se mi podaří zajmout mého protivníka a on řekne: "Počkej, alespoň mi řekni, než mne zabiješ, proč to všechno děláš?" Odvětím: "Ne." a zabiju ho. Oprava: nejdřív ho zabiju a až pak řeknu "Ne".
 • Když unesu krásnou princeznu, vezmu si ji za ženu okamžitě při nenápadném civilním obřadu a ne uprostřed okázalého představení, o tři týdny později, až po závěrečné fázi mého plánu.
 • Určitě nebudu budovat sebedestrukční mechanizmus, pokud by to nebude absolutně nezbytné. Pokud ho přece jen vybuduji, nebude se spouštět velkým červeným knoflíkem, označeným "Pozor! Nemačkejte!" Velký červený knoflík s nápisem "Nemačkejte" bude namísto toho vypouštět spršku kulek či šípů do každého, kdo jej stiskne. Podobně knoflíky zapínající a vypínající cokoli nebudou nijak označeny.
 • Nevyslýchám nepřátele ve své pracovně. Hotýlek mimo mé území poslouží stejně dobře.
 • Jsem si jist svou nadřazeností. Nemám potřebu to prokazovat zanecháváním stop ve formě hádanek, či ponecháváním mých slabších nepřátel naživu jen proto, abych dokázal, že pro mne nepředstavují nebezpečí.
 • Jedním z mých poradců by bylo pětileté dítě. Všechny nedostatky mého plánu, které by objevilo, by byly opraveny před jeho konečnou realizací.
 • Všichni popravení nepřátelé budou sežehnuti na uhel nebo rozsekáni na kousky. Rozhodně nebudou ponecháni mrtví na okraji útesu. Oznámení jejich smrti, stejně jako doprovodný obřad bude odložen až po již zmíněné eliminaci.
 • Hrdina nemá právo na poslední polibek, cigaretu ani žádný jiný druh posledního přání.
 • Nikdy nepronáším větu: "Ale než tě zabiji, je tu ještě jedna věc, kterou musím vědět...".
 • Občas naslouchám radám svých poradců.
 • Nikdy nebudu mít syna. Ačkoliv jeho směšně nepropracovaný plán na převzetí moci bych snadno překazil, znamenal by fatální rozptýlení mé pozornosti v klíčový moment.
 • Nebudu mít ani dceru. Byla by sice stejně krásná jako zlá, ale jak by jednou zahlédla hrdinův mužný zjev, zradila by svého otce bez váhání.
 • I přes jeho stres zmírňující účinky nepropadám maniakálnímu smíchu. Když je jím totiž člověk zaměstnán, snadno přehlédne neočekávaný vývoj událostí a schopnější jedinec toho může využít.
 • Udržuji si realistický přehled svých silných stránek i slabostí. I když to znamená vzdát se trochy potěšení z tohoto zaměstnání, alespoň se vyvaruji vět jako: "Ne, to je nemožné! JÁ JSEM NEPŘEMOŽITELNÝ!!" (Po níž je smrt obvykle okamžitá..)
 • Kdyby vás náhodou Hrdina přece jen nějakým nedopatřením dostal, NIKDY neříkejte: „Nejsi dost silný, abys mě zabil.“
 • Nehledě na to, jak dobře a snadno bych to dokázal, bych nikdy nestavěl žádný mechanismus, který by byl zcela nezničitelný krom jednoho, takřka nepřístupného citlivého místečka.
 • Nehledě na to, jak přitažliví se mohou zdát někteří členové hnutí odporu, existuje pravděpodobně i někdo stejně přitažlivý, kdo mne netouží zabít.
 • Můj monstrózní mazlíček je držen v bezpečné kleci, ze které by nemůže uniknout a do níž se já nemohu ani čirou náhodou dostat.
 • Oblékám se do světlých a veselých barev, abych nepřátele zmátl.
 • Všichni nemotorní kejklíři, neohrabaní statkáři, neschopní bardi a zbabělí zloději se preventivně popravují. Moji nepřátelé se často vzdají svého poslání, když nemají žádný zdroj obveselení.
 • Všechny naivní prsaté děvečky, obsluhující v hostincích byly nahrazeny nevrlými, životem unavenými číšnicemi, které neposkytují hrdinovi ani jeho parťákovi žádné nečekané posily ani romantickou vedlejší zápletku.
 • Neběsním a nezabíjím posly, přinášející špatné zprávy, jen abych ukázal jak zlý dovedu být. V dnešní době je i tak dost těžké sehnat slušné poslíčky.
 • Nikdy se neměním v hada. Není to příjemné a stejně to nezabere.
 • Nevězním členy stejné skupiny do stejného vězeňského bloku a už vůbec ne do stejné cely. Pokud jde o důležité vězně, nechávám si jedinou kopii klíče sám na místo toho, aby ji měl i ten nejnižší strážný.
 • Pokud mi můj věrný poručík sdělí, že moje Legie hrůzy prohrává bitvu, věřím mu. Konec konců, je to můj věrný poručík.
 • Pokud nepřítel, kterého jsem právě zabil má někde mladšího sourozence nebo potomstvo, najdu je a okamžitě zabiji namísto toho, abych čekal než vyrostou, pěstujíc si vůči mě pochopitelnou nenávist.
 • Pokud je nevyhnutelné jet do bitvy, rozhodně nejedu v čele své Legie hrůzy ani neusiluji o osobní střet s velitelem druhé strany.
 • Nejsem ani rytířský ani sportovní.
 • Když zajmu hrdinu, ujistím se, že jsem také dostal jeho psa, opici, lasičku nebo jakékoliv jiné nepříjemně roztomiloučké zvířátko které mu patří, schopné překousat provazy a ukrást klíče.
 • Zaměstnávám jenom ty lovce lidí, kteří pracují pro peníze. Ti, kteří pracují pro zábavu z lovu, mají tendenci věci kazit hloupou snahou vyrovnat výhody na obou stranách, aby ten chlápek dostal férovou šanci.
 • Když mi nějaký z mých rádců řekne: "Můj pane, je jenom jeden, co by nám tak mohl udělat?" odpovím mu: "Tohle." a zabiju ho.
 • Pokud se dozvím, že se nezkušený mladík vydal na výpravu aby mne zničil, nechám ho popravit, dokud je to ještě nezkušený mladík. Nebudu čekat až dospěje v mladíka zkušeného.
 • Když zjistím, kde se ukrývá jediný artefakt, který mne může zničit, nepošlu tam všechny moje jednotky aby ho získaly. Na místo toho, je pošlu, aby získaly něco jiného a potichoučku dám inzerát do místních novin do rubriky Koupím.
 • Pokud jeden z mých vězeňských strážných začne mít námitky ohledně podmínek v cele krásné princezny, okamžitě ho nechám převelet někam, kde bude mít méně sociálních kontaktů.
 • Najmu si tým složený ze zkušených diplomovaných architektů a topografů, aby prozkoumali můj hrad a informovali mne o všech tajných chodbách a opuštěných tunelech, o kterých bych nemusel vědět.
 • Všechny valníky se senem nebo jiným pády brzdícím materiálem parkující pod okny nahradím naostřenými kůly.
 • Pokud mi krásná princezna, kterou zajmu řekne: "Nikdy si tě nevezmu. Nikdy, slyšíš, NIKDY!!!", řeknu, "No dobře," a zabiju ji.
 • Nikdy neuzavřu dohodou s démonickou bytostí a pak se ji nebudu pokoušet podrazit jen proto, že jsem tak šílený.
 • Deformovaní mutanti a excentričtí psychotici sice budou mít v mé Legiích hrůzy své místo. Avšak než je pošlu na důležitou tajnou misi, která vyžaduje takt a delikátnost, porozhlédnu se nejprve, zda k tomu účelu nemám někoho lépe kvalifikovaného, kdo přitahuje méně pozornosti.
 • Moje Legie hrůzy je trénovaná v přesném míření. Kdokoliv, kdo není schopen trefit cíl velikosti člověka na 10 metrů, je použit jako cvičný cíl.
 • Pokud už je nutné utéct, nezdržuji se tím, abych udělal dramatické gesto a pronesl nějaký štěk.
 • Pokud se mne můj rádce zeptá: "Proč riskujete vše kvůli takovému šílenému plánu?", nebudu pokračovat, dokud nenaleznu uspokojující odpověď,
 • Chodby mé pevnosti jsou bez jakýchkoliv výklenků nebo sloupů, za kterými by se mohli útočníci v přestřelce krýt.
 • Ušetřím někoho, kdo mi v minulosti zachránil život. Je to rozumné, protože povzbudí další, aby to také udělali.
 • Když Hrdina vytasí meč, nešermuji s ním. Zastřelím ho.
 • Nestavím nádrže s palivem na otevřených prostorách.
 • Nejezdím v kabrioletu po hlavní ulici mezi davy lidí.
 • Všechny porodní báby budou rekvalifikovány na řádné zdravotní sestry, nebo budou z mé říše vyhoštěny. Všechny nalezené děti budou doručeny do mnou schválených nemocnic. Sirotci budou umístěni do pěstounských rodin, nikoliv pohozeni v lesích, aby je vychovávala divoká zvěř.
 • Když mě velitel rebelů vyzve, abych se s ním utkal v souboji jeden na jednoho a zeptá se: "Nebo se snad bojíš bez svých armád, které ti kryjí záda?", moje odpověď bude znít: "Ne, jenom jsem soudný."
 • Lana kotvící různé věci nebudou uvázána poblíž otevřených oken nebo schodišť a lustry budou ukotveny výhradně přímo do stropu.
 • Má Legie Hrůzy útočí na hrdiny hromadně namísto postávání okolo a civění na to, jak hrdina bojuje o kousek dál s jedním či dvěma.
 • Pokud hrdina uprchne na střechu, nepronásleduji ho a nezápasím s ním ve snaze shodit ho přes okraj. Stejně jako s ním nezápasím na okraji útesu. Od toho je puška s dobrou optikou.
 • Neříkám své Legii Hrůzy "A musíte mi ho přivést živého!" Rozkaz vždy zní: "A pokuste se ho přivést živého, pokud to bude proveditelné."
 • Nikdy nenechávám zajatce jednoho pohlaví nechat hlídat strážemi pohlaví opačného.
 • Výzdoba cel v mých kobkách neobsahuje odhalené trubky. Ač dodávají tísnivou atmosféru, vedou příliš dobře vibrace a až příliš mnoho vězňů zná morseovku.
 • Pokud se rozhodnu mít dvojí popravu hrdiny a podřízeného, který selhal nebo zradil, zařídím, aby hrdina šel první.
 • Neztrácím čas tím, aby smrt mého nepřítele vypadala jako nehoda - nezodpovídám se nikomu a moji ostatní nepřátelé by tomu stejně nevěřili.
 • Znám význam slova milosrdenství, jenom jsem se rozhodl jej neprojevovat.
 • Dám věštcům na vybranou - práce pro mně, nebo poprava.
 • Udobřil jsem se s Chuckem Norrisem.
 • Konám. Nekecám.

Smrtihlav z Moritu garantuje při napodobování jeho zásad dožití minimálně 80 let a zvýšení hrůzovládovitosti přinejmenším o 96 %.

 1. Hajzlů je v Čechistánu jen 14, všichni u Chrudimi, viz http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Hajzl/hustota/