Cement

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Cement byl vynalezen hned po vynálezu impotence, jakožto léčebná pomůcka pro muže stižené touto takřka smrtelnou chorobou.

Druh masturbačního cementu Management vyráběný firmou Lafar.

Historie užití cementu ve zdravotnictví[edit | edit source]

Čtvrť vybudovaná za účasti cementu druhu Moment po deathmetalovém koncertu.

Cement vynalezl v 6. století př.n.l. Augustus Octavius Novotný. Cement vynašel, když utekl před svou ženou z domu a ukryl se v proláklině zarostlé křovím. Novotný byl nucen setrvat v prohlubni jeden den a jednu noc. Aby si ukrátil dlouhou chvíli, rejpal klacíkem v zemi. Nahromadil tak slušnou hromádku středověkého cementu. Zatím ovšem netušil, že to, v čem se rejpe, je zázrak středověkého zdravotnictví a novodobého stavebnictví.

V noci si na cement uložil hlavu jako na polštář. Historická chvíle nastala v okamžiku, kdy Novotnému začla v hlubokém spánku z tlamy kanout slina. Ta se smísila s cementem. Ráno se probudil s tuhou kruskou, která mu obepínala pravou polovinu tváře. Vtipný člověk novověku by poznamenal, že mu k hubě přirostlo bytové jádro. Novotnému se počínajíc tímto dnem vžila mezi vrstevníky přezdívka Muž s vcelku prdelní maskou.

Po týdenním bádání přišel Novotný na zázračné účinky cementu. Založil Octaviánské lázně, kam chodili životem unavení muži sbírat inspiraci v oboru tvrdnutí hmoty.

Cementu, jakožto lázeňského prostředku pro znovunabytí mužnosti, se užívalo do poloviny 19. století, kdy ho nahradily neonové trubice.

Historie cementu ve stavebnictví[edit | edit source]

Zavedení cementu do stavebnictví má na svědomí Novotného krajan Julius Bodyček, který si o 4 století později všiml, že cement nejen že léčí, ale i pojí. Všiml si toho při návštěvě Octaviánských lázní, kde před zavírací dobou usnul za sloupem s rukou ponořenou v cementduktu. Správce si ho, naštěstí pro dějiny, nevšiml, zamkl a odešel. Bodyček se probudil s půlnocí. Po jistém zápolení zjistil, že mu ruka zatuhla v cementu. Po marném boji, kdy se mu ruku nepodařilo vyprostit, vydrápal nehty do cementu, který ho věznil, návod na stavbu budov prostým vzorečkem a mnoha vykřičníky. Ráno ho našli mrtvého.

Vlastnosti cementu[edit | edit source]

Stavební složky cementu[edit | edit source]

Herman von Rompuy se zubním cementem mezi šestkou a sedmičkou vpravo nahoře.
  • Trikalciumsilikát - vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně
  • Dikalciumsilikát - je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až a chladnokrevnost či apatii
  • Tetrakalciumaluminátferrit - vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný
  • Trikalciumaluminát - je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“

Charakterové vady některých cementů[edit | edit source]

Nelze nikdy určit, který z cementů je vadný. Některé utrpí nakládkou, některé vykládkou a jiné třebas tím, že se jim vykurví kurvítka.

  • Smrštění - stavba se samovolně hroutí do sebe. Tato událost nastává v okamžiku, kdy člověk stane před novostavbou se sklenicí šampaňského v ruce a je až nezřízeně pyšný.
  • Hadratace - stavba po použití tohoto zmetkovitého cementu hadrovatí. Začne to zápachem, skončí samovolným zhroucením.
  • Objemová nestálost - Stavba se samovolně nehroutí, ale v ty nejpitomější okamžiky vydroluje ze stavby cihly. Nejpitomější okamžik nastává, když jde kolem někdo s dobře nastudovaným právním systémem. Se psem. Nebo dítětem.

Druhy cementu a jejich využití[edit | edit source]

Kimova socha v nadživotní velikosti. Na výstavbu bylo použito 15,8 tuny Dementu a tři nosníky.
Dement
Tvárný cement, který je hojně užíván sochaři. V Čechách je tento cement spíše znám jako Klement.
Element
Cement určený na stavbu vzdušných zámků.
Sakrament
Cement užívaný při stavbě kostelů.
Moment
Novodobá forma cementu, kterou výrobci pěchují kurvítky. Tento druh cementu vydrží konzistentní tři týdny až pět let. Tak velké rozpětí je zdůvodněno mírou dupání. Čím víc se dupe, o to rychleji se aktivují kurvítka.
Aliment
Dosti nevděčný druh cementu, který nepojí, bržto rozpojuje. Při stavbě právě tímto cementem je nutné použít navíc hřebíky.
Management
Cement užívaný tak zvanými hmotovými onanisty, kteří nevykonávají svou potřebu za asistence vlastní ruky, ale hmoty. Hmotoví onanisti se mohou také rekrutovat z řad lidí postižených válkou, kterým tako nemoc odervala od těla horní končetiny. Těm se v odborných kuloárech přezdívá nuzáci, přesněji řečeno z nouze hmotoví onanisti.
Exkrement
Určen na výrobu žertovných předmětů. Např. umělých hoven.
Parlament
Nemá žádné rozumné využití