Socialismus s nelidskou tváří podle Jana Berwida-Buquoye

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Vzpomínky na socialismus.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

" Bohatým brát a chudým zakroutit krkem ! "
Kdo zná tohoto muže? Padělal stokorunovou bankovku ! Bližší informace hlaste na policii.

Teorie a praxe budování socialismu v Československu, ale i jinde

Proč jsme budovali socialismus?

Protože to bylo podstatně lehčí a jednodušší než pracovat.

Jaké byly základní principy socialismu?

Za kapitalismu je člověk vykořisťován člověkem, za socialismu to bylo naopak. Všechno spělo plánovitě a radostně k horšímu. Socialismus byl sám sobě běžícím motorem a zataženou brzdou současně. Kráčel od nesmělých úspěchů ke smělým neúspěchům. V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji.

Co to byl socialismus?

Socialismus byl trest boží za "Velkou říjnovou socialistickou revoluci". Socialismus byl společenským řádem, který se dovedl rozhodně a energicky vypořádat s omyly, které by v jiném společenském řádu nikdy nemohly vzniknout. Socialismus byl naprosté a přesvědčivé vítězství ideologie nad zdravým rozumem. Byl to společenský řád, v němž jsme se nedivili, když bylo něco v nepořádku, nýbrž jsme žasli, když něco fungovalo.

Kdy u nás mělo být dokončeno vybudování socialismu?

Mělo to být tehdy, až toho budou mít všichni všeho tak akorát dost.

Jaké specifické znaky mělo budování socialismu u nás?

Socialismus u nás bylo možno budovat pouze za velice příznivého počasí. Nesmělo mrznout ani mrholit, muselo být bezvětří. Teplo ano, ale ne zas horko. Chvílemi oblačno.

Nebyla socialistická výroba u nás trochu opožděná za kapitalismem?

Ano, byla. Socialismus mohl být již dávno vybudován, kdyby ho pracující dostali jako melouch (práce na "černo") po normální pracovní době.

Existovala v socialistické společnosti třídní nerovnost?

Nikoliv! Třídní rozdělení společnosti známé z kapitalismu bylo socialistickou revolucí zlikvidováno. V socialistické společnosti existovala naprostá a všeobecná rovnoprávnost. Byla však pravda, že někteří lidé nebo skupiny lidí byli rovnoprávnější než ostatní.

Jaký byl rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu?

Náš lid budoval novou spravedlivou společnost a statečně při tom překonával všechny překážky, kdežto lidi na to kašlali.

Co víme o socialistickém plánování?

Plánování bylo nepřetržité narušování zdravé živelnosti. Co nešlo splnit, šlo alespoň naplánovat. Plánování byla soustavná činnost zaměřená k dosažení alespoň náhodných výsledků. Jeden z příkladů plánování, výstavba dálnice. Před válkou jsme nevěděli, co bude za pět let. Díky plánování pětiletky jsme to věděli. Nikdo však nevěděl, co bude zítra.

Jaký byl vztah mezi prací a mzdou za socialismu?

Prostřednictvím miniaturní mzdy byli pracující trestáni za vykonanou práci. Proto pracující předstírali, že pracují. Stát proto předstíral, že je za to platí.

Jaké byly základní zákony socialistického trhu?

Člověk musel koupit, co bylo; sám sebe přesvědčit, že to potřebuje, potřeboval nebo bude potřebovat. Úpravy cen se prováděly plánovitě, uváženě a s ohledem na drobné spotřebitele. Tak např. 100% zdražení toaletního papíru se kompenzovalo 2% zlevněním parních lokomotiv.

Budou za komunismu peníze?

Dogmatikové tvrdili, že nikoliv. Revizionisté, že ano. Opravdový marxisté-leninisté však prohlašovali, že někdo mít peníze bude a někdo ne.

Existovaly země, kde absolutně nešlo socialismus vybudovat?

Ano, bylo vědecky prokázáno, že například Lichtenštejnsko a Andorra jsou pro tak kolosální bordel příliš malé.

Epilog

To, že cesta k socialismu bude radostná, již předvídali klasikové marxismu. Ale, že to bude taková groteska, to nikdo netušil.

Reference

  • Jan Berwid-Buquoy: Das unbekannte Land Tschechoslowakei (Neznámá země Československo), Západní Berlín 1986. Knihu lze dnes v SRN, Rakousku a Švýcarsku získat pouze od soukromníka, pakliže vám jí někdo prodá.
  • Jan Berwid-Buquoy: Otec německého hospodářského zázraku – Ludwig Erhard (kapitola: „Sociální tržní hospodářství kontra státní plánované hospodářství“), II. vydání, Praha 2006. Kniha je k mání na mém nočním stolku.