Konservatismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.

Konservatismus (z českého slova konzerva) je politická ideologie, tedy soubor postojů, posedů, názorů, náslechů, hodnot, cen a idejí.

Obrázek z americké Necyklopedie od nějakého liberála: Toto je Amerika, jak bude vypadat po vítězství konservativců. Zlí lidé budou mrtví a dobří lidé budou v nebi. (Sehnat obrázek konservatismu se snad jinak ani nedá – promiňte mi to.)

Charakteristika[edit | edit source]

 • Konservatismus preferuje hodnoty vyplývající ze zvyků (jako třeba pomlázka na Velikonoční pondělí nebo poslouchání sirény každou první středu v měsící v poledne) a zkušeností (třeba že po sobotě večer následuje neděle ráno nebo že vypouštěním cigaretového kouře do vody zlato nevzniká).
 • Konservatismus hlásá návrat k osvědčeným pořádkům z minulosti oproti nejistým novotám (třeba takové upalování aktivních homosexuálů krásně fungovalo, a pak přišli liberálové...).
 • Konservatismus prosazuje evoluční vývoj společnosti (proto kvete hlavně v Darwinově vlasti – Británii) oproti revolučnímu (proto vždycky ve Francii utřou nos). Taktéž se snaží zachovat status quo. (To je to slovo, co konzervativci pořád opakují, ale nikdo neví, co to znamená.)

Tumáš Jean Houdoun charakterizuje konservatismus jako „obhajobu neschopnosti něco nového vymyslet“ a „odpor k novým věcem“ a „nejlepší způsob, jak naštvat levičáky – liberály a socany“.

Konservativci věří, že žádná jiná ideologie se konservatismu nevyrovná, že konservatismus je nejlepší a zastánci ostatních ideologií jsou zaslepenci bez vlastního názoru. A taky že náhlé změny bez pořádného promyšlení jsou na houby, protože s sebou nesou mnoho negativních následků, kvůli kterým je Rotshildovi (nebo sionisti, KGB, muslimští fundamentalisté, prohnilí kapitalisté, Číňani, evropští byrokraté - doplň si svého oblíbeného ovladače vládce světa) dělají. Takto třeba po sexuální revoluci, (podobně jako theorie globálního oteplování zaviněného člověkem nebo otázka ztráty suverenity České republiky po začátku platnosti Lisabonské smlouvy se oháněla „vědeckými fakty“) následovaly potraty, rozvody, sebevraždy, homosexualita, interrupce, sirotci, znásilňování, nesmyslné školní předměty a epidemie AIDS, z čehož dodnes profitují gynekologové, Židi, právníci, Židi, pohřebáci, Židi, výrobci kondomů, Židi, lékárenské firmy a další Židi.

Vznik[edit | edit source]

Za zakladatele konservatismu je považován Nicolas Appert. Nicolas Appert byl francouzský vynálezce, který vynalezl konzervu. Skutečným vynálezcem je samozřejmě někdo úplně jiný, kdo jiný než největší génius, kterému kdy kradli vynálezy.

Umístění v politickém spektru[edit | edit source]

Umístění konservatismu v politickém spektru je velmí složité, protože konservatismus je starší než rozdělení ideologií dle politického spektra na levici, pravici a trdlici. Konservatismus vznikl jako reakce na Velkou francouzskou revoluci, kdežto rozdělení politických ideologií vzniklo během Revoluce, když si tamní levičáci sedli nalevo, pravičáci napravo a střed doprostřed. Dalším důvodem je skutečnost, že někteří konservativci jsou levičáci a někteří zase pravičáci, takže se v tom nedá vyznat.

Formy konservatismu (stručný přehled)[edit | edit source]

Tak jako všechny politické ideologie i konservatismus má mnoho forem, z nichž první jsou běžné a přijatelné, druhé nejsou nezbytné, ale ještě se dají pochopit a ty třetí jsou daleko za hranou nebo na hraně. Toto rozdělení je jako všechno dělení v politologii nejednoznačné a nejasné, závislé na významu, času, místě, době, politické situaci a známce z matematiky z první třídy politologa, který dělení provedl. Nicméně pro přesnou klasifikaci a pro pochopení je nějaké dělení nezbytné. Nejzákladnější formy konservatismu jsou tyto:

Spam-plechovky.jpg
 • Liberální konservatismus [1]
 • Liberální konzervatismus
 • Neoliberální konservatizmus
 • Neoliberální konzervatizmus
 • Libertariánaký konservatismus
 • Libertariánský konzervatismus
 • Konservativní liberalismus
 • Konzervativní liberalismus
 • Neokonservativní liberalismus
 • Neokonzervativní liberalismus
 • Konservativní libertaliasmus
 • Konzervativní libertaliasmus
 • Konzervativní konzervatismus
 • Konservativní konzervatismus
 • Konzervativní konservatismus
 • Konservativní konservatismus
 • Národní konservatismus
 • Národní konzervatismus
 • Nacionální konservatismus
 • Nacionální konzervatismus
 • Konservativní nacionalismus
 • Konzervativní nacionalismus
 • Náboženský konservatismus
  • Křesťanský konservatismus
   • Katolický konservatismus
   • Protitestantský konservatismus
    • Baptistický konservatismus jižní
    • Baptistický konservatismus severní
    • Episkopální konservatismus
    • Adventistický konservatismus
    • Anglikánský konservatismus
    • Anabaptistický konservatismus
    • Luteránský konservatismus
    • Kalvinistický konservatismus
    • Evangelický konservatismus
    • Evangelikální konservatismus
    • Metodistický konservatismus
    • Pentekostální konservatismus
    • Mormonský konservatismus
    • Reformovaný konservatismus
    • Pietistický konservatismus
    • Apoštolský konservatismus
    • Novoapoštolský konservatismus
    • Unitářský konservatismus
    • Jehovistický konservatismus
  • Orthodoxní konservatismus
  • Křesťanský konzervatismus
   • Katolický konzervatismus
   • Protitestantský konzervatismus
    • Baptistický konzervatismus jižní
    • Baptistický konzervatismus severní
    • Episkopální konzervatismus
    • Adventistický konzervatismus
    • Anglikánský konzervatismus
    • Anabaptistický konzervatismus
    • Luteránský konzervatismus
    • Kalvinistický konzervatismus
    • Evangelický konzervatismus
    • Evangelikální konzervatismus
    • Metodistický konzervatismus
    • Pentekostální konzervatismus
    • Mormonský konzervatismus
    • Reformovaný konzervatismus
    • Pietistický konzervatismus
    • Apoštolský konzervatismus
    • Novoapoštolský konzervatismus
    • Unitářský konzervatismus
    • Jehovistický konzervatismus
  • Židovský konservatismus
   • Judaistický konservatismus
   • Chasidský konservatismus
   • Aškenázský konservatismus
   • Sefardský konservatismus
   • Falašský konservatismus
   • Konservativní sionismus
   • Židovský anti-sionistický konservatismus
  • Židovský konzervatismus
   • Judaistický konzervatismus
   • Chasidský konzervatismus
   • Aškenázský konzervatismus
   • Sefardský konzervatismus
   • Falašský konzervatismus
   • Konzervativní sionismus
   • Židovský antisionistický konzervatismus
  • Muslimský konservatismus
   • Šíítský konservatismus
   • Sunitský konservatismus
   • Wahábistický konservatismus
  • Muslimský konzervatismus
   • Šíítský konzervatismus
   • Sunitský konzervatismus
   • Wahábistický konzervatismus
  • ...
 • Zelený konservatismus
 • Zelený konzervatismus
 • Konservativní enviromentalismus
 • Konzervativní enviromentalismus
 • Enviromentalistický konservatismus
 • Ervínometalistický konzervatismus
 • Tradiční konservatismus
 • Renesanční konservatismus
 • Konservatismus 18. století
 • Konservatismus 19. století
 • Konservatismus 20. století
 • Konservatismus 21. století
 • Francouzský kulturní konservatismus
 • Vegetariánský konservatismus
  • Laktovegetariánský konservatismus
  • Ovovegetariánský konservatismus
  • Laktoovovegetariánský konservatismus
  • Veganský konservatismus
 • a mnohé další (kromě každého -ismu jsou také -izmy)

Konservatismus v ČR[edit | edit source]

Říp.jpg

Česká republika se vyznačuje politickým pluralismem a multipartismem, to znamená, že každý blbec si může vybrat ze seznamu nějakou formu politcké ideologie, založit si stranu, hlásit se k vybrané ideologii a vůbec se jí neřídit, takže v tom je pěknej bordel.

Konservativní strany jsou v Česku: ODS, Mumie svobody, MDU-ČSL, Národní strana, Novojičtí černoprdelníci, TOP 09, Koruna česká, České děti a hlavně Konservativní strana [2].

Z výše a níže uvedených seznamů (nejsou úplné) vyplývá, že Česko má tolik druhů konservatismů, které nejsou zcela kompatibilní s konservatismem světovým potažmo evropským, že její členství v Evropské Unii je opravdu napováženou. Navíc a v neposlední řadě, obrovské množství druhů a poddruhů zmenožňuje kterékoli odnoži vyslat do ústředních orgánů Eunie své zástupce, protože kdyby byli vysláni zástupci všech skupin i se svými sekretářkami, v České republice by zůstalo jen pár Necyklopedistů, chovanců psychiatrických léčeben, vězňů a čistých nekonzervativců (tj. ty, kdo to čteš, a já, kdo to to píšu) a nezbyl by tady nikdo, kdo by pracoval.

Základní dělení českého konservatismu[edit | edit source]

Specifickou odnož konservatismu tvoří Český konservatismus, který, na rozdíl od jiných konservatismů a konzervatismů, které nemají tak pestré a progresivní členění, dělíme takto:

Gulas TOP09.jpg
Uho.jpg

Povšimněte si, prosím, základních rozdílů oproti konservatismu světovému.

Dále je zajímavé - ovšem pro Necyklopedisty zcela přirozené - že celkový počet konservativců v České republice v kteroukoli lichou neposlední minutu hodiny druhého pondělí a třetího úterý v měsíci je vždy prvočíslo. K tomuto zásadnímu zjištění dospěl Vědecký tým Necyklopedie na jednom ze svých tajných výjezdních zasedání. Dosud nevíme, co z toho vyplývá, ale je jasné, že toto zjištění je naprosto zásadní.

Australský konservatismus[edit | edit source]

Jelikož je Austrálie kulturně i zeměpisně velmi daleko od kolébky konservatismu, australský konservatismus je úplně jiný než evropský. Co by si v Holandsku málem nedovolili ani nejliberálnější liberálové a křesťanští demokraté (ve skutečnosti protitestanti), o to se snaží v Jižní Austrálii nejkonservativnější konservativci. Australský konservatismus je totiž mírně liberální. [3] Klade důraz na osobní vlastnictví, volný odstřel králíků a velbloudů a státní podporu surfařského průmyslu a zestátnění všeho zeleného. Evropskému pojetí konservatismu se v Austrálii říká jinak, jak už to v politologii bývá. Hlavní konservativní australskou politickou stranou je strana Zelených.

Konservatismus a čas[edit | edit source]

Jak je známo, konservativci se řídí heslem známým z Rádia Jerevan „Líp už bylo“. Proto chtějí návrat k minulosti. Vzájemně se však neshodují, kdy bylo nejlépe a do jaké doby bychom se měli vracet. Zde je přehled ideálních časových okamžiků pro jednotlivé konservativce:

Časomíra.jpg

 1. najde se u některých Správců Necyklopedie
 2. bavorské porno z té doby je nejlepší!
 3. už jenom kvůli těm Restauracím a Jídelnám
 4. rozšířený zejména mezi dinosaury

Otevři jinou konzervu[edit | edit source]


Politické ideologie

Hvězda.JPG
Absurdismus
Guevara.jpg
Ekoterorismus
Gulas TOP09.jpg
Konservatismus
NY01 082.jpg
Liberalismus
Gopuram Madras-orez.jpg
Multikultismus
Lynching-1889.jpg
Rasismus
Hotel.jpg
Socialismus