Platón

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Matematika je projevem toho, že dnešní lid až na otroky si furt jen válí šunky a už neví co by si vymyslel, protože horší, složitější a debilnější věc, než je matematika, na světě neexistuje. Radši kdyby někdo vymyslel, jak se ochránit před těmi Římany

- Platón
Platonova busta. Bohužel, v antice bylo dobrým zvukem nedělat sochy podle předloh. Dost dobře to může být busta někoho jiného. Nebo dokonce nikoho.

Platón je jeden z mnoha Sokratových žáků. Byl poměrně chytrý, možná by se dalo říci, že dokonce i chytřejší než on, protože uměl psát.

Základní myšlenka[edit | edit source]

Svět, ve kterém žijeme není skutečný, je to pouhý stín toho skutečného světa, ten skutečný svět se nachází v jiné dimenzi.

Jeskyně[edit | edit source]

Platónova jeskyně
Tento Platónem vlastnoručně namalovaný obrázek má dva výklady:
1. Člověk je v jeskyni připoután řetězem.
2. Člověk zvrací z toho, co vidí.

Ve světě jedna se nacházíme. Jsme připoutání nevědomostí ke dnu jeskyně. Na zeď je nám promítán svět 2 a to díky ohni, který je ve světě 3. Pokud budeme žít správně, dostaneme se do světa čtyři. Cesta tam bolí, hodně bolí, protože tento svět je plný světla. Když vycházíme z tmavé jeskyně, oslní nás světlo a než si na něj zvykneme, tak to bolí.

Ale jak se zbavíme řetězu, který máme okolo krku? I na to nám Platónova teorie dává odpověď. Jen naše tělo nás nutí být přikován, je to vlastně náš hrob. Odprostíme se láskou. Říká se, že láska i hory přenáší, ale dokáže nás vyprostit z hrobu, odloučit od našeho těla? Prý ano...

Jak se dostaneme nahoru, když nemáme křídla? Jak můžeme sahat na pouhý stín? To už Platón nikomu neřekl...

Platónův stát[edit | edit source]

Je to jen další důkaz, že Platón vážně neměl co na práci. A tak si vymyslel svůj vlastní stát, který dokonce jeden čas na ostrově jménem Sicílie existoval. Největší důležitost kladl rozdělení obyvatelstva do tří vrstev. První jsou filozofové. Ti se prý vyznačují moudrostí, ačkoliv dlouholetá studia tento fakt vyvrátila.

Druhá vrstva jsou válečníci, kteří mají být stateční, ale plno z nich bylo spatřeno, jak utíká z boje.

Třetí vrstva jsou pracující, ti jsou prý mírní. Ani toto pravděpodobně není pravda, protože který člověk je mírný, když je neustále nasraný, že musí makat na dvě další vrstvy, které nic nedělají?

Aby stát fungoval, musí být všichni spravedliví a to je přesně to, na čem toto pokulhává - který člověk je spravedlivý?

Sokratovo učení[edit | edit source]

Jak už bylo řečeno, Platón na rozdíl od Sokrata uměl psát. A tak se rozhodl, že tento dar zužitkuje. Sepsal všechno Sokratovo učení, na které si vzpomněl a jen díky němu víme, jaké blbosti si Sokrates vymyslel.

Platonická láska[edit | edit source]

Ano, i to pochází z dob Platónových. Je to láska k někomu, o kom víme, že naši lásku neopětuje. Takže v Platónově světě je každá láska platonická, protože člověk nemůže čekat, že mu stín jeho lásku oplatí.