Nejtragičtější události českých dějin

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Nejtragičtější události českých dějin na googleTohle je nejlepší článek na téma „Nejtragičtější události českých dějin“ na celým internetu.


Standarta.gif

České dějiny jsou plné tragických událostí. Zde je seznam najtragičtějších z nich:

Prapravěk[edit]

Lid popelnicových polí úplně zmizel z historie.
Před přibližně 65 miliony let
Vyhynuli dinosauři a Češi s Moravany tak definitivně ztratili možnost být opravdu velcí a silní.
Zhruba před 20 milióny let
Hora Říp oficiálně ukončila vulkanickou činnost.
Asi 25 000 př. Kr.
V Dolních Věstonicích nějaký mamlas patlající se v hlíně vysochal karikaturu své staré, ona ji našla a vztekle ji hodila do ohně. Dnes to je národní kulturní památka.
13. století př. Kr.
Bůh si nevybral lid popelnicových polí za svůj vyvolený národ.
9. století př. Kr.
Lid popelnicových polí mizí z historie.
1. století př. Kr.
Bójové porobeni Markomany. Přitom bylo zpustošeno hradiště Závist.
Někdy v 7. století př. Hidžrou
Jakási Panna Gertruda odmítla nemravné návrhy Ducha Svatého. Ježíš se tedy nenarodil Panně Gertrudě v Česku, ale Panně Marii v Izraeli (nebo v Palestině, to se už nedá rozhodnout).
1. století po Kr.
Čechy a ani Morava nebyly začleněny do Římské říše.
6. století
V rámci stěhování nádorů okupovali zemi Češi a provedli genocidu Germánů a zavedli češtinu jako úřední jazyk.
Nejtragičtější událost českých dějin vůbec.
Viz také Příchod Slovanů, Satan, Monte Lope, Praotec Čech a Na Plech.
7. století
Kněžna Libuše si vzala Přemysla Oráče. Od té doby je ctižádostí českých politiků vše zvorat.

Pravěk[edit]

1743: Češi ztratili možnost naučit se vařit správné bavorské Bier.
929
Svatý Václav nezavraždil svého bratra Boleslava.
935
Ani v tomto roce nezavraždil Svatý Václav bratra Boleslava.
14. století
Období hospodářského, intelektuálního i morálního úpadku českých zemí. K zakamuflování této neslavné doby si později Češi vymysleli fiktivní postavu slavného krále Karla IV.
kolem 1410
Mistr Jan Hus vymyslel Pravopizmuz.
1740–1742
Prusové se spokojili se Slezskem a neanektovali Čechy.
1743
Ani Bavorům se nezdařilo získat Čechy. Promarněna poslední šance na to, aby Čechy a Moravistán nebyly spolu v jednom státě. Češi ztratili možnost naučit se od Bavorů připravovat správné bavorské Bier.
1774
Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku aby děcka nesmrděla pořád doma. Údajně to je pro jejich dobro.
1781
Císař Josef II. zrušil nevolnictví.
1792
Objevena arbofilie.
19. století
Jan Kollár a jemu podobní rozšířili strašlivou fámu, že Češi jsou Slované. Navíc vnutili všem obyvatelům Čech svou národnost. Vůbec celé století stálo za hovno.
1882
T. G. Masaryk nepřijal nabízenou mu profesuru na univerzitě v Černovicích (Bukovina).
1893
Založena ČSSD

Středověk[edit]

1913: Konec světa ne a ne přijít.
1902
Jára Cimrman nevynalezl Žigulík.
1907
Hloupětín přejmenován na Hloubětín (všimněte si, že 1907 je prvočíslo).
1913
Nenastal konec světa zrovna v okamžiku, kdy by se to všem náramně hodilo (všimněte si, že 1913 je také prvočíslo).
1916
Předčasně zemřel císař Franta Pepa Jednička. To byl King!
1917
Čeští vojáci v bitvě u Zborova porazili, pobili a povraždili … české vojáky.
1918
Český jazyk prohlášen úředním jazykem Československa. Hantec ostrouhal. Brno, navzdory své výhodné zeměpisné poloze, se nestalo hlavním městem státu.
1922
Zřízena Velká Praha.
1923
Jaroslav Hašek se uchlastal předtím, než dokončil Osudy Dobrého vojáka Švejka.
1929
Zima jak sviňa připravila Československo zabitím Václava Jebavého o Nobelovu cenu za literaturu.
1935
Konrád Henlein nekandidoval na prezidenta ČSR.
1936
Založena OSA.
1939
Wehrmacht získává monopol na trhu zájezdů last minute.
1946
Vlašimský dvůr přejmenován na Benešov.
1948
Chuck Norris nekandidoval na prezidenta ČSR.
1960
V rámci nového správního členění Prahy byly Vinohrady rozděleny mezi sousední čtvrti (rozčtvrceny). Viz článek Konečné řešení vinohradské otázky.
1968
Pražské jaro bylo bohužel vystřídáno Moskevským létem.

Pozdní středověk[edit]

Milouš Jakeš nestačí valit bulvy nad posledním vývojem.
Dva politici a dva politici.
1998
Václav Klaus a Miloš Zeman podepsali opoziční smlouvu.
květen 2002
Na návrh KSČM přijala Poslanecká sněmovna ČR poměrem hlasování 200:0 deklaraci prohlašující, že Edvard Beneš se zasloužil o stát. Deklarace naštěstí nespecifikuje o který.
září 2002
Opadla voda, takže DP Praha nemohl pokračovat v experimentu s podvodní kolejovou dopravou.
2007
Miloš Zeman vystoupil z ČSSD.
2008
Česko vítězí v sedmidenní válce s Rakouskem, nastává krátká nukleární zima, jako důsledek boje s neznámým Rakušanem.
2012
Ani letos nepřišel konec světa, i když to vypadalo tak nadějně.
2013
Václav Klaus sice vyhlásil amnestii, ale ani jeden z propuštěných nebyl v přímé volbě zvolen prezidentem republiky. K dovršení tragédie se přes velké zatýkání politiků a lobbistů uvolněné věznice nepodařilo znovu zaplnit.


Viz též[edit]