Monte Lope

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Prolog[edit | edit source]

Začalo to dopisem na ústředí vědeckého týmu necyklopedie, který došel v ušmudlané obálce na adresu Praha 1, Henryka Laholy 16, (PSČ - chcete-li nám někdy psát, tři jedničky padesát (3150)):

Vzácné dochované foto Přemyslovců na Ukrajině
Vrchol Monte Lope s rozhlednou
Ahoj, sica neuměju mnogoš po czeszsky a ani neznáju mnóga o „Monte Lope“, ili eto naša ródnaja prvopoczastkovanaje góra. U meňá vášňa napisáť for Necyklopedie. jsem z Ukraina, Necyklopedie tuda suda óčeň charóšaja. My name is Václav Svatucha. Mi 15 rokov, ja pogrobok Przřemyslovcov. U nas sa rzřěcznuje, što Przřemysl Oračienzis ródilsja na Monte Lope. Blagadarim vas inteligenti is Czechiše aj elite in Necyklopedie.

Horečná činnost[edit | edit source]

Nastala horečná a zároveň fundovaná činnost, jak je to u vědeckého týmu Necyklopedie již zvykem. Po okamžitém digitálním spojení kódovanou satelitní linkou do sídla lingvistické sekce v Londýně bylo jasné, že dopis nelhal. Po necelých čtyřech hodinách londýnská pobočka posílá šokující zprávu.

Fries.png Kabelogram 004587963258485632597412569: Vše nezvratně potvrzeno
Edvard Beneš zanechal v Londýně nezvratné důkazy o přežití Přemyslovců na Ukrajině. Gottwaldova a Paroubkova vláda to dodnes tutlaly

Veškeré materiály byly bezodkladně postoupeny všem ostatním sekcím VTN.

Zpráva zeměpisné sekce VTN[edit | edit source]

Během neuvěřitelných 17 hodin se mohli všichni zainteresovaní (prakticky celý svět) seznámit s fakty:

  • Monte Lope je ve skutečnosti Velký Lopeník, druhá nejvyšší hora Bílých Karpat, na hranici se Slovenskem.
  • Přemysl oráč nepochází ze Stadic, ale z obce Velký Lopeník, ležící pod stejnojmennou horou.
  • Potomci Přemyslovců doposud žijí na Ukrajině v tzv. Podkarpatské Rusi.

Epilog[edit | edit source]

Důležitý dokument našla historická sekce VTN v Archiwu państwowym w Przemyślu. Zde přinášíme jeho překlad:

Dohoda o výměně obyvatel

mezi Přemyslovci, zastoupenými Oráčem Přemyslem a Slovany zastoupenými Praotcem Naplechem. Smluvní strany se dohodly o vzájemné výměně, odsunu a vyhnání obyvatel, území a všeho dobytka respektujíce přání velikého Stalina, aby všude byl stejný počet obyvatel. Výměna bude provedena takto. Češi budou povinni osídlit všechna území, kde se vyskytuje strdí a splnit plán jeho těžby na 750%. Moravané budou povinni vybudovat město Brno a pod horou Montě Lópé zřídit Velkou Moravu. Přemyslovci se oproti tomu zavazují opustit Montě Lópé, zorat a pohnojit celou Ukrajinu, Halič a Východné Slovensko a založit město Przemyśl, Slované se zavazují jim v tom nepřekážet.

             Dáno na Montě Lópé [datum nečitelné]

            Oráč                                       Na Plech