Sedmidenní válka s Rakouskem v březnu 2008

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zeichen 101.png NEBEZPEČÍ!!   Prohlížení nebo čtení této stránky může být smrtelné, nebo ještě horší
16 741 uživatelů bylo vzápětí po přečtení omráčeno, kastrováno, a znetvořeno pro odvahu vidět tuto stránku.

If you just got here and are feeling dizzy due to losing a pint of blood from the stump where your arm
used to be, please stumble away and call for help, then lay down in the gutter and pass out.


Na hranicích
Wow1.JPG
Na rakouské straně se bojů zúčastnily také ženy. Byly to čínské sportovkyně, naturalizované Rakušanky. Jejich import je jediná možnost zisku rakouské olympijské medaile. Po vypuknutí války to však byla jediná tanková posádka celého neutrálního Rakouska. Tank není v rakouských barvách, protože používá dokonalé Maskování
Náčelník Generálního štábu České Armády Generálporučík Ing. Vlastimil Picek

Sedmidenní válka (všimněte si prosím, že 7 je prvočíslo) mezi Moravstánem a Českem (Dvojdohoda) na jedné straně a Rakouskou socialistickou republikou na straně druhé patří mezi nejvýznamnější milníky středoasijských dějin.

Sedmidenní válka v přímém přenosu:

 • Pátek 7.3.2008
  • Na několika Moravstánsko-Rakouských a Česko-Rakouských hraničních přechodech došlo v podvečer k proniknutí vozů s močůvkou a hnojem na území Moravstánu a Čech do hloubky několika kilometrů. Vozidla, tažená voly, jsou doprovázena údernými oddíly Rakouské lidové armády v jejich nechvalně známých uniformách (gumáky od hnoje, jégrhósny, rok neprané kabáty a myslivecké čapky). Oddíly RLA jsou vyzbrojeny vidlemi a postupují dále za popiskování radeckého marše. Oddíly RLA zastavují postup ve 22:00.
  • 23:00 V mimořádném televizním a rozhlasovém projevu označuje Mirek Topolánek situaci za bezprecedentní provokaci a nařizuje zvýšit okamžitý výkon Jetelína na 200% maximální technologické kapacity. V ostrém projevu dále obviňuje vládu Rakouské socialistické republiky z válečného aktu vůči zemím Dvojdohody a dává ultimátum 24 hodin ke stažení oddílů RLA do vnitrozemí Rakouska.
  • Karel Schwarzenberg je označen za agenta přisluhovače a pátou kolonu a je okamžitě uvězněn.
 • Sobota 8.3.2008
  • Na území Rakouské socialistické republiky i v zemích Dvojdohody se slaví Mezinárodní den žen. V televizním projevu vystupuje Vlasta Parkanová s vlasteneckou básní "Na Bělehrad, české ženy, na Bělehrad!".
  • Situace v pohraničí je stále napjatější. Oddíly RLA setrvávají na území Dvojdohody.
  • Jihočeské matky se oblékají do dolnorakouských krojů a na českobudějovickém náměstí zpívají rakouské písně.
  • 23:00 Ultimátum vypršelo.
 • Neděle 9.3.2008
  • 10:00 Celá Katolická AO se shromáždila na mimořádných modlitbách za vítězství rakouských zbraní.
  • Západní fronta:
   • 12:00 Česká Armáda zaútočila na obědvající oddíly RLA chemickými zbraněmi (zvláště nebezpečnými deodoranty). Jednotky RLA se poté, co byly zbaveny ochranné atmosféry močůvky a hnoje, houfně vzdávají.
   • 14:00 Česká Armáda pokračuje ostrým pochodem za podpory Cs Air Force směrem na Gugwald, Weigetschlag a Wullowitz.
  • Východní fronta:
   • 12:00 Oddíly MOA zaútočily na spící oddíly RLA za podpory Říční flotily Brno. Jednotky RLA jsou decimovány.
   • 14:00 Oddíly MOA pokračují ostrým pochodem na Drasenhofen, Schrattenberg a Laa an der Thaya.
  • 15:00 Václav Havel vyhlašuje válku Rakouské socialistické republice.
  • 16:00 Václav Klaus vyhlašuje válku Rakouské socialistické republice.
 • Pondělí 10.3.2008
  • 10:00 Celá Katolická AO se shromáždila na mimořádných modlitbách za vítězství zbraní Dvojdohody. Ve Velehradě zpívá Karel Gott píseň Hej, Jude, shromáždění věřících aplauduje výkřiky Gott mit uns!.
  • Jednotky České armády a MOA pronikají do vnitrozemí Rakouska. Kapitulace Freistadtu, Melku, Krems an der Donau, Poysdorfu, Mistelbachu, Linec je obklíčen a odříznut od zásobování.
  • Do operací se nově zapojil Kardinál Miloslav Vlk.
  • Byla bojově nasazena hejna sedméček slunotečných.
 • Úterý 11.3.2008
  • Kapitulují Sankt Pölten, Judenburg, Salzburg, Linec.
 • Středa 12.3.2008
  • Vojska Dvojdohody obsazují Leoben, Graz a blíží se k Maďarským hranicím u Szombathely. Obklíčení Vídně je téměř dokončeno.
 • Čtvrtek 13.3.2008
  • 16:00 Jednotky MOA a České armády obkličují Prátr. Rakouská armáda je zdecimována, místy i zcentimována, a její žalostné zbytky nakonec za přispění houfců divoce rozvášněných žen totálně zmilovány.
  • 17:00 Slovensko vyhlašuje Rakousku válku.
  • 18:00 Václav Havel navrhuje obsah bezpodmínečné kapitulace Rakouska:
 1. Posunutí hranice mezi zeměmi Dvojdohody a Rakouska na úroveň hranic v dobách Velkomoravské říše.
 2. Postavení jaderných elektráren v lokalitách: Vídeň, Štýrský Hradec, Linec, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Villach a Fucking.
 3. Zavedení češtiny jako úředního jazyka.
 4. Mimořádnou desetiletou daň 100.000 morgošů na osobu a rok a válečné reparace ve výši 900 miliard morgošů.
 5. Okamžité zrušení rakouské dopravní policie.
 • Pátek 14.3.2008
  • 8:00 Rakouská vláda podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci.
  • 8:30 Slovenská armáda hrdinně útočí na zbytky rakouských pozic.
  • 9:00 Rakouský parlament verifikuje bez výhrad obsah a podmínky kapitulace.
  • 10:00 Celá Katolická AO se shromáždila na mimořádných modlitbách za mír a naději pro lidi dobré vůle.
  • 14:00 Je ustanoven mimořádný Budějovický tribunál s Jihočeskými matkami.
  • 18:00 Výbor Evropské komise v čele s Vladimírem Špidlou navrhuje doplnění kapitulačních článků o ustanovení:
 1. Česko bude kupovat celou produkci zmíněných atomových elektráren za 100€/kWh.
 2. Jaderný odpad ze zmíněných elektráren se bude ukládat v Praze na Hradčanech.

Za tyto návrhy je Špidla odsouzen za vlastizradu k pověšení na větrnou elektrárnu...dodnes uniká

Vlajka Československa.svg Války, bitvy, revoluce, povstání, puče a rvačky týkající se Česka edit 

Pravěk: Studená válka
Středověk: Nultá světová válkaDívčí válkaHusitské válkyBlitva u Sudoměře
Raný novověk: Defenestrace (1618)Bitva na Bílé hoře (1620)Bitva u Vídně (1683)Malá Desenská válka (1691)
Světové války: Revoluce 1848První světová válkaVálka s čolky (1939)Druhá světová válkaPrvní Desenská válka (1945)
Studená válka: Druhá Desenská válkaVálka volů (1987)Sametová revoluce
Devadesátá léta: Studená občanská válka
Nultá léta: Česká válka za nezávislostMoravská válka za nezávislostMimoňská občanská válkaKopřanská krizeSedmidenní válka s Rakouskem (2008)Šumavské povstání
Desátá léta: Česká válka za nezávislostMoravská válka za nezávislostChilsko-česká válka (2011) • Česko-norská válka (2016)Střetnutí u Tábora (2016)Sousedský puč (2016)Milovická revoluce (2017)Povstání chemikářů (2018)
Dvacátá léta: Česká válka za nezávislostŘeporyjská válka (2020)Covidová válka (2021)Válka mezi Babišovými příznivci a odpůrci (2022)Ruská invaze na Ukrajinu (2022)
Třicátá léta Strážsko-libereckokrajská válka Čtyřicátá léta První Skalicko-Borská válka

Merkava-2.jpg Války edit 
Atomové bomby na velrybyBoj za nelidská neprávaBitva na Bílé hořeBitva u BasryBitva u Little Big HornuBitva u VídněBlitva u SudoměřeCovidová válkaČesko-norská válkaDesenská Covidová válkaDívčí válkaFlamewarHitlerovo vítězstvíChilsko-česká válkaKonfliktní týmKopřanská krizeKřižácké výpravyPedijská válkaMalá Desenská válkaMimoňská občanská válkaNultá světová válkaPrvní světová válkaDruhá světová válkaRovníková válkaŘeporyjská válkaSedmidenní válkaPrvní Desenská válkaDruhá Desenská válkaTřetí Desenská válkaSlovensko-francouzská válkaSousedský pučStalingradský kotelStrážsko-libereckokrajská válkaStudená válkaSvětová válkaSyrská občanská válkaŠumavské povstáníŠvýcarská invaze do LichtenštejnskaTřetí světová válkaVálka dvou NecyklopediíVálka mezi Babišovými příznivci a odpůrciVálka s čolkyVálka s švábyVálka volůZimní válkaIII. Rýžová válkaPrvní Skalicko-Borská válkaSomálská invaze do Českolipských zemí