Defenestrace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
První pokusný let kapitána ČSA Ing. Kašpara.

Defenestrace je oblíbená kratochvíle obyvatel Práglu, která se vyvinula z raných pokusů o založení Českých aerolinií. Poté, co byly České aerolinie úspěšně založeny a v souladu s českou tradicí se rozběhlo jejich rozkrádání, populace Práglu se rozhodla uctít jejich založení každoročním opakováním zkušebního letu Ing. Kašpara (v případě příznivého počasí a dostatku dopadového hnoje i vícekrát ročně). První konání této akce je dokumentováno v roce 1419, protože však 1419 není prvočíslo, byl pokus opakován v roce 1483. Další pokus v roce 1618 skončil opět nezdarem, neboť nejenže nešlo o prvočíslo, ale tentokrát se obešel i bez obětí na životech. Turistům se účast povoluje výhradně na vlastní nebezpečí.

Krajovou variantou z oblasti Záběhlicka je defenestarce, při níž jsou z oken vyhazovány pouze osoby starší 65 let, neboť ty už toho moc nezaběhnou.

Kompletní pahýl Tento článek je sice krátký, ale dozvíte se z něho vše. Nemá smysl, abyste o dané problematice sháněli jinde další informace. Nenajdete je.