Levitace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Levitující Laputa

Levitace je všeobecně známý jev způsobující létání různých předmětů, lidí, prasopsů i jiných objektů bez zjevných příčin. V dnešní době se doposud nejvíce využívá Kazimírův jev pro úmělé způsobení levitace, dovoluje však jen velmi malou míru levitace. Levitace patří k základním dovednostem každého psychotronika zaměřeného na psychokinetiku.

Historie[edit | edit source]

Zdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. Svědectví o úspěchu zkoušky se zachovalo díky svobodnému pánovi du Prel: „Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho zavěsil peněženku se sto dukáty. Ty si měl ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peněženku uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu.

K nejproslulejším médiím, o nichž se traduje, že naprosto dokonale ovládala levitaci, patřil Daniel Douglas Home. Tento muž se často zúčastňoval spiritistických seancí. V srpnu roku 1852 na spiritistickém večírku uspořádaném bohatým výrobcem hedvábí Wardem Cheneyem v Connecticutu se stalo něco, čím se Home okamžitě proslavil. Přítomný vydavatel listu Hartford Times F. L. Burr o tom napsal: „Najednou se Home zvedl od podlahy, aniž některý z přítomných tušil, co se bude dít. Ještě jsem ho držel za ruku, když jsem najednou viděl jeho nohy, které se vznášely třicet centimetrů nad podlahou. Třásl se vzrušením po celém těle a pak se zvedl až ke stropu pokoje, kterého se lehce dotýkal jak rukama, tak nohama.“ Home se brzy stal známým a předváděl své umění na četných večírcích. Kromě mnoha příznivců měl Home i početnou armádu odpůrců. Tvrdilo se, že je dovedným hypnotizérem, který své skutky ve skutečnosti nepředvádí, ale publiku je pouze sugeruje. Jistý Frank Podmore ho přistihl, jak si předem prohlíží okna a římsy, z nichž měl při jednom pokusu vyletět do prostoru, a vznesl obvinění, že Home využívá technicky perfektně připravené triky. To nebylo dost dobře možné. Home levitoval více než stokrát v nejrůznějších místech - od malých pokojů přes rozměrné sály až po venkovská prostranství - a za různých světelných podmínek. Instalace složitých pomůcek v domech, kam přišel poprvé až krátce před produkcí, byla vyloučena.

Poučení z historie[edit | edit source]

Necykloverzitní vědci při pátrání v minulosti objevili zapomenutý princip monopólových magnetů který byl v praxi použit pro levitaci létajícího města Laputa. Je to zatím nejvýhodnější způsob který nepotřebuje žádnou energii pro vytvoření levitace, změna síly se provádí pouhým otočením vyváženého krystalu na jehlových ložiscích což dokáže i malé dítě. Tento způsob je zatím nejlepší protože nepotřebuje žádnou energii pro provoz. Proto se levitátor používá v šalinokopterách a dalších dopravních prostředcích Necyklopedie.

Dnes to již bylo potvrzeno i jinými výzkumy ve světě.[1]

Nácvik levitace[edit | edit source]

Základní dovednosti

V poslední době se objevují zajímavé případy, které dokazují, že schopnost vznášet se lze získat i odpovídajícím cvikem. V některých buddhistických klášterech se provádějí zvláštní duchovní a dechová cvičení, jejichž cílem je zbavit tělo obvyklé tíže a opatřit je "neviditelnými křídly". Absolventi musí prokázat nabytou schopnost levitace zvláštní zkouškou. Vstoupí do úzké, téměř dva metry hluboké jámy a jediným výskokem z místa se snaží dostat na povrch.

Jsou-li dobře připraveni, dokáží to snadno. Alexandra David-Nellová, která žila čtrnáct let v Tibetu, se zmiňuje o nahém muži, který byl ovázán těžkými řetězy. Průvodce jí řekl, že tělo tohoto sadhua v důsledku mystických cvičení zhublo tak, že bez zatížení by ulétl. Nelze popřít, že některé případy levitací jsou dokonalou jevištní iluzí. U lidí upadajících do transu jejich prokazatelně reálný pohyb vzduchem můžeme vyvrátit jen stěží.

Levitace patří k základním dovednostem každého psychotronika zaměřeného na psychokinetiku. Poté, co s pomocí kolektivního mentálního tlaku byla telekinezí rozpohybována malá kulička, byla mentální levitací zdvižena mohutná aluminiová koule asi o 5 cm. Experiment byl provázen akustickými projevy transformace mentální energie, přenos energie prokázalo i zvýšení teploty koule. Fyzikové ovšem i v tomto experimentu hledají nějaké vědecké podvody a poukazují na nějakého Lence.

Nepraktické vytváření levitace[edit | edit source]

Při tomto způsobu levitace je zřejmá velká spotřeba energie

Levitace pomocí supravodiče:

Podle chování v magnetickém poli lze rozdělit látky do několika skupin:

  • feromagnetické
  • antiferomagnetické
  • paramagnetické
  • diamagnetické – vytlačují částečně magnetické pole ze svého objemu. Supravodiče jsou tzv. perfektní diamagnety, tzn. vytlačují magnetické pole z celého svého objemu.

Supravodič, po ochlazení pod kritickou teplotu (), vytlačuje siločáry magnetické pole ze svého objemu, jak je schématicky znázorněno na obrázku. Konkrétně k tomu dochází proto, že vnější magnetické pole indukuje na povrchu supravodivé proudy, které vytvoří magnetické pole stejné velikosti jako vnější pole ale opačného znaménka. Tím se magnetické pole uvnitř supravodiče zcela vyruší. Jestliže je magnetické pole vytvářeno magnetem umístěným blízko supravodiče, dochází k jejich vzájemnému odpuzování. Na rozdíl od odpuzování mezi dvěma magnety, ke kterému dochází pouze jsou-li natočeny souhlasnými póly, v případě magnetu a supravodiče dochází k odpuzování nezávisle na natočení magnetu.

Tento způsob je pochopitelně ze všech ostatních způsobů nejnáročnější na energii.

Levitace ve světě[edit | edit source]

  • Nepovedená levitace [2]
  • Škrobová levitace [3]
  • Levitace nad tramvajkonem [4]