Sudety

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Logo sud.gif
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.
Pohraničí Sudety
Vlajka-sudet.jpg Vsff-cwappen.gif
(vlajka) (znak)
Motto: "Sudetsko, Sudetsko, nade fšécko!"
(Anglicky "Sudetia, Sudetia first!", německy "Sudetenland, Sudetenland über alles!")
Nacionální hymna: Wo iſt mein Heim? / Kde Sudety naše?
LocationCzechRepublic.png
Oficiální jazyk sudeťácky tvrdá čeština
Bývalé hlavní město Sudetengauhauptstadt Reichunberk
Statut řádný člen 4. Tisíletého Rajchu
Politický systém lidová demokracie a demokratický centralismus
Župan Klaus Nowak von Gottwaldau, Beneſchau und Maſarykau
Předseda (jednotné) zemské družiny Franz Tscheschka von Draczek (dříve František Češka-Vondráček)
Nezávislost 1945
SN vyslanectví dobré vůle v Praze Klub českého pohraničí (KČP)
Měna východoněmecké euro
Náboženství národní socialismus
Kolonie Abcházie, Čečensko, Felvidék, Herceg-Bosna, Jižní Osetie, Kurdistán, Palestina, Pobaltí, Podněstří, Srbská Krajina
Protentokrát

Kosova a Metochie

Sudety (po polsky Kraj Sudetów) jsou jádrový region v srdci EU, jehož hlavním městem je staré říšské město Prágl. Vzácná středověká památka Geograf bavorský řadí Sudetské Německo (zkráceně Sudetsko) spolu se Západním a Východním Pruskem, Zadním Pomořanskem, Dolním a Horním Slezskem, Východním Braniborskem a Svobodným městem Gdaňsk do Východního Německa.

Potíže s názvem

Bohemia, nikoliv Čechy
Zákaz pojmu "Sudety"

Do oficiálních novin Rudé krávo psali rozhořčení dělníci z vnitřního Česka (něm. Innertschechien nebo Innertschechei), kteří požadovali, aby strana, vláda a Hrad proti nestoudnému názvu "Sudety" zakročili. Na zákrok našich politických orgánů, které reagovaly na stížnosti sovětských, československých a východoněmeckých pracujících, musel být pojem Sudety, jeho odvozeniny a podobné výrazy stažen a nahrazen pojmem Pohraniční území. (pozn.: Podobně jako v případě názvu "Sudety" bylo kvůli stížnostem sovětských a čínských dělníků, rolníků a pracující inteligence v r. 1945 vyhláškou Ministerstva vnitra zakázáno používání názvu "Podkarpatská Rus".)

Také senátor Frank byl již v r. 1937 intervenujícím ouředníkem napomenut pro použití názvu "Sudetendeutschland". Použití uvedeného názvu údajně zakládalo skutkovou podstatu přečinu podle § 14, odst. 1 zákona na ochranu republiky. Jmenovaný senátor se dovolával soudního rozhodnutí, podle něhož prý použití názvu "Sudetendeutschland" není trestné. "Pojem Sudetendeutschland je pojmem po výtce politickým, odporuje svým vnitřním obsahem naprosto ústavě Československé republiky, která zná jen jednotný a nedílný územní celek. To je asi tak, jako kdybychom znojemské okurky chtěli přejmenovat na karlovarské. Prosím, aby státní úřady jednou rozhodly, je-li či není-li to správné; zdravý rozum říká, že to není správné, že je to vyložená totalita a provokace. Ať se také po této stránce udělá náprava." dodal posl. dr Rašín.

Současnost

Sudetští Němci zdraví Edvarda Beneše

Naproti tomu třeba německá geografie používá označení Sudety ("Unter tſchechischer Verwaltung") do současnosti. U mnohých Němců a Rakušanů vyvolává pojem Sudety příjemné asociace.

Sudeťácká zemská družina (SZD, Sudetendeutſche Lands-Mannschaft) používá pro označení sudetských Čech (Sudetenböhmen) pojem Bohemie. Mnichovští stipendisté v Bohemii, Moravii a Sudetosilesii dále prosazují název ulice "Sudetoněmecká", protože všechny názvy obsahující "německý" bez úhony přečkaly čechisaci první republiky, Avšak rok 1945 až na jedinou výjimku "nepřežil" žádný. S přívlastkem "německý" u nás zůstala jediná lokalita, a to Německý Chloumek u Karlových Varů.

Dle stanoviska Odboru legislativy a koordinace předpisů a kompatibility s právem Evropských společenství Ministerstva vnitra České republiky ze dne 13. srpna 2004 nejsou vyhlášky ze 40. let 20. století zakazující názvy "Sudety" a "Podkarpatská Rus" součástí platného právního řádu České republiky.

Je také skutečností, že po roce 1989 se v našich médiích a často i v promluvách některých českých politiků stal pojem "pohraniční území" téměř synonymem pro pohraničí málem celého Česka (včetně hranic se Slovenskem). Proto si Ústav pro jazyk český AV ČR prosadil psaní pojmu Pohraniční území s velkým "P".

Sociální geografové rozumí pojmem "pohraničí" území, které okupovala německá branná moc ve druhé světové válce (tedy valnou část Evropy).

Označení Sudety je politicky korektní

Byl jednou jeden protektorát...

Keltské slovo Sudéta pocházející z Balkánu a znamenající Les kozorožců označovalo od pradávna pohoří na severu Česka. Vlastně všechno kromě toho, co byla Gabréta, tedy Les divokých sviní, dnešní Šumava. Tento název se neváže k žádnému národu, takže je lepší ho užívat všude tam, kde by nebylo vhodné připomínat Bóje slovem Bohemia či Böhmen a Čecháčky slovy Čechy či Česko. Přišel na to již v roce 1939 profesor Eduard Winter (viz níže), když řešil dilema jaké použít neutrální označení zahrnující jak tehdejší Reichsgau Sudetendeutschland, tak Protektorát Čechy a Morava (jednoslovně Čechrava, něm. Tschechei), aby se vyhnul tehdy zakázanému označení podle některé národnosti. Nakonec navrhl označení Sudetenraum / sudetský prostor. Všichni mohli být spokojeni (kromě prasat a jejich milovníků ze Šumavy, tzv. Gabreťáků, bez ohledu na jejich mateřský jazyk).

Mezinárodní motocyklistický závod míru Berlin-Prag-Warschau

Literatura

Základní písemnou památkou je Kulak z Bohemie (Landesmann aus der Tschechei).

Doprava

Vlak vyšší kvality AsiaCity 692/693 Sudeťan (trasa: Troppau in Sudetenschlesien - Mähr. Schönberg - Gablonz - Reichunberg - Aussig - Johann-Becher-Stadt - Egha a zpět, doba jízdy: 25 hodin) a sudetská autostráda. Skupina poslanců 4 politických stran přišla s návrhem zákona na urychlení výstavby rychlostní komunikace R 35. Ta má spojit Liberec přes území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje s Lipníkem nad Bečvou. Návrh zákona prohlašuje R35 za stavbu ve veřejném zájmu; to umožní použít při její stavbě vyvlastňovací zákon. Pod návrhem se podepsali poslanci stran Národní fronty (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM). Autoři předlohy mimo jiné tvrdí, že důvodem pro předložení návrhu zákona je opakované prodlužování přípravy znárodňování a privatizace kamarádům vyplývající z nedostatků v právním řádu.

Průmysl

Zlaté české ručičky se často dávají do souvislosti s Becherovkou, Karlovarskými oplatkami, porcelánem z Eichstadtu/Dauby (Dubí), broušeným sklem a dalšími, ve skutečnosti vypůjčeným sudetoněmeckým kumštem.

Sudetské pivo

Erotický průmysl a podnikání

Mladá žena Eva K., která si s ohledem na rodiče nepřála zveřejnit celé své příjmení, je jednou z mnoha prostitutek na mezinárodní silnici E 55. Toto označení však ani ona, ani její zákazníci a zaměstnavatelé nepoužívají. Pro muže, kteří navštěvují salon, v němž pracuje je krásnou dívkou. Za hodinu na pokoji s dívkou zaplatí zákazník v salonu, kde Eva K. pracuje, kolem tří a půl tisíc korun. Dívka dostane polovinu této částky. Eva K. tvrdí, že dnes už se jí na práci, kterou dělá nezdá nic divného. Po čtrnácti dnech se člověk dostane do správného rytmu, začne to brát jako normální práci., říká Eva K. Kolik si necháváte platit? Já beru 2000 na hodinu. Pokud je muž hotov za 5 minut, posloužím mu ještě jednou. Kdo jsou nejlepší zákazníci? Odpověď je jednoznačná: vepři (Němci). Nejhorší bývají Angličani a hlavně Skoti, ti nechtějí platit.

Německo-české geografické názvy

Odstraňování zněmčených nápisů v Krásné Hoře u Krásné Hory

Název Šumperk byl zčechisován a nahrazen nově vytvořeným jménem Krásná Hora, protože není důvodu, aby se mezi českými oronymy objevovala zkomolenina německého pojmenování.

sudeťácky česky
Brüno Brno
Čechisch Krumlau Český Krumlov
Chrudim Chrudim
Deutsches Nachrichtenbüro Klamovka
Dobřisch Dobříš
Es kommt der Tag! Hrdlořezy
Freudenthal in Sudetenland Leninské
Gottwaldau Gottwaldov
Gutenfeld Dobruška
Jägerndorf Jágrova ves
Hawiřau (od r. 1938 Hawirschau, od r. 1941 Hauerau) Havířov
Khan Chanov
Kladno-Maßhaupt Kladno-Kročehlavy
Krkonoše-Gebirge Rýbrcoulovo pohoří
Lety bei Pisek Lety u Písku
Liditz Lidice
Fäuchthünde Mokropsy
Mittwoch am Donau Dunajská Streda
Namiescht in der Hanna Náměšť na Hané
Ostrau Vostrava
Prag und Umgebung Pražsko
Pschelautsch Přelouč
Pscherau Přerov
Scheb (früher Eger) Cheb
Schwarzenberg Švancrnberk
Siegfriedlinie Zbořenec I
Sparkassestadt Spořilov
Sternberg Šternberk
Thomas-Garrique-Maszarik-Stadt (früher Tſchechiſch Welnitz) Masarykov (dříve Česká Velenice)
Untergroßmutter Podbaba
Westwall Zbořenec II
Wegstädtel Štětí
Wolschan Olšany
Worlik Orlík
Zuckmantel Zlaté Hory
http://www.sudety.cz

Jazyk Sudetska

Ja, tſchechiſch iſt die Weltſprache. Tſchechiſch kann man beſprochen in der ganze Welt, aber nur mit Tſchechen.

Z historie

Významní Sudeťané

 • Konrád Arnošt Edvard Henlein (president osvoboditel)
 • Karel Heřman Frank (president budovatel)
 • Klement Gottwald (první dělnický president a náš nezapomenutelný soudruh)
 • Brůno Köhler (zakládající člen KSČ a strážce tvrdé stalinské linie)
 • Karel Kreibich (v letech 1950-52 velvyslanec ČSR v SSSR)
 • Pavel Reimann (ředitel Ústavu dějin KSČ)
 • Robert Korb (generál Stasi)
 • Krakonoš
 • Jindřich Brandler (vůdce KS Německa)
 • Viktor Stern (děkan vysoké školy "Karl Marx" v NDR).
 • Eduard Winter (profesor historie na Německé univerzitě v Praze, později ve Východním Berlíně.

Sčítání lidu 1930

Sonnwend.JPG

Sčítací komisař Wolf donutil 70letou, čtení a psaní neznalou Johanu Eichlerovou, aby změnila údaj národnosti "německé" na "českou". Sčítací komisař Kischner donutil paní Annu Wawretschkovou, aby se zapsala za Češku a hrubě potupil paní Bertu Duckmannovou, poněvadž se přiznala za "Němku". Podobných přehmatů dopustili se sčítací komisaři v případech občanů Rothmayera, Pawlitschka a Zawedala. Sčítací komisař Sommer působil samovolným postupem, neboť vyplnil u Josefa Feilhauera celý arch německy s výjimkou rubriky 11, do které vepsal "český". Sčítací komisař zdráhal se u Roberta Volka vyplniti rubriku 11 v přítomnosti strany. Sčítací komisaři Bensch a Lindner dopustili se četných přehmatů a pokoušeli se působiti svým vlivem zvláště v domě Gebauerově. Kdo trval na zápisu "německý", u toho se rubrika 11 bud vůbec nevyplnila nebe jen tužkou. Jsou odůvodněné stížnosti rodin Walipovy, Raschovy a Pelkovy. Sčítací komisař prohlásil veřejně před svědky, že proň neplatí rozkazy zemské správy politické, nýbrž rozkazy Národního výboru. On prý má nařízení, které rodiny musí zapsati jako české. Sčítací komisař Zika zdráhal se zapsati hodinu Turkovu za "německou". Komisař Lapeš o své újmě zapsal u Aloisie Fulkertové přes její odpor v rubrice 11 slovo "česká"; totéž učinil u Josefiny Hawelkové. Komisař Bernkopf donutil hrozbami vězením a pokutou Aloisii Kesselovou, aby se nechala zapsati za Češku. Sčítací komisař, jakýsi učitel (jméno neznámo), odepřel zapsati rodinu Benjamina Kladzivy (8 osob) jako "německou". Josef Juraschek byl odsouzen k pokutě 500 Kč, poněvadž se přiznal za Němce a trval na německé národnosti.

hledač sudetských pokladů

Sudetský poklad

Po prohrané druhé světové válce stále existují v Německu temné síly, které se snaží o revanš, o navrácení majetku sudetských Němců a o prolomení Benešových dekretů, ale hlavně snad chtějí získat zpět vše, co si zde ukryli do podzemí na konci druhé světové války. Jedná o majetek v řádu miliard, který je zde někde ukryt. Říká se, že kromě jantarové komnaty, obsahuje i hesla a čísla kont ve švýcarských bankách, kde jsou doposud uloženy peníze a depozity, které byly odcizeny občanům židovského původu. Hledač štěchovických pokladů Josef Mužík potvrzuje akci Po stopách Wehrmachtu. Hledač pokladů Helmut Gansel z Detektorweb.cz dodáva: "Vybral jsem si za místo les za bohužel skoro zarostlým kopcem zvaným Mohyla neboli Bezručův vrch. Během prvních deseti minut jsem potkal pouze jednoho pejskaře na procházce. Pes na mně koukal zvědavě, majitel nechápavě. To už je ale úděl tzv. detektorářů. Následně první signál a hle usmálo se štěstí - odznáčky Winterhilfe z levného kovu. Vzápětí prázdná nábojnice neboli hilzna a další a další. Dvacet jedna signálů – dvacet jedna vystřelených nábojnic."

Zlatokopové byli první ničivou vlnou, jež se prohnala Sudetami. Nechtěli se usadit, jen vykrádali opuštěné domy. Hledali zlato, šperky. Pracovali ve spěchu a bohatství jim tu a tam propadlo mezi prsty.

Domů do Říše

Ještě před rokem 1968 Sudetama projížděly naleštěné mercedesy z NSR, jejichž osádky s vědomím našich úřadů verbovaly zde žijící německé občany k trvalému vysídlení do Německa pod heslem "Heim ins Reich". Rozpadla se i velká dechová hudba Domu horníků ve Falknově, v níž byla značná část Němců, kteří se rozhodli odejít i kapelníkem. Přitom je nikdo nevyháněl! Mezi odcházejícími byli i vyznamenaní vzorní pracovníci a členové kolektivů brigád socialistické práce.

Revanšismus

Západoněmecký militarista a revanšista ukazuje na mapě Sudety

Sudeťácká zemská družina (SZD, Sudetendeutſche Lands-Mannſchaft, tento název bývá do češtiny nepřesně překládán jako Sudetoněmecký landsmašaft nebo Sudetoněmecké krajanské sdružení, zatímco přesný překlad názvu zní Sudetoněmecká zemská družina resp. Sudetoněmecké zemské mužstvo, což přesněji vyjadřuje její tradiční ideovou kolonizační bojechtivost resp. jeho tradiční machismus a úctu k zemědělství). Ředitel a jednatel SKS Praha (oficiálně: vrchní pražskej Sudeťák) "prosí už konečně nepoužívat ten hloupý germanismus "Landsmanšaft", toto germanistické pitvoření českého jazyka. Český překlad německého slova Landsmannſchaft landsmanšaft (mimochodem DIE Landsmannſchaft, když už, a ne TEN) je Sudetoněmecká zemská družina, ten ano. Používání germanismů má ve čtenáři vzbudit hrůzu, je v tom samozřejmě záměr tvůrce těchto zprzněnin."

Nové osídlení

Typický dosídlenec do Sudet.

Oblasti bývalého Sudetenlandu byly osídleny bezzemky, zlatokopy všeho druhu rumunskými Čechy, Slováky z Východního Slovenska, kočovnými Rómy z jižního Slovenska. Zlatokopové byli první ničivou vlnou, jež se prohnala sudetským krajem. Vykrádali opuštěné domy. Hledali zlato, šperky. Pracovali ve spěchu a bohatství jim tu a tam propadlo mezi prsty. Další ránu zasadili pohraničnímu kraji kočovníci, kteří obyčejně vybydleli chalupu, spálili, co se dalo, a putovali dál. Obecně se pro ně vžil termín Lumpenproletariát. České rodiny v Liberci používaly kávové soupravy a nádobí "po Němcích" s logem NSDAP ještě začátkem sedmdesátých let.

Všichni tito dosídlenci se podle dobových zpráv vyznačovali alkoholismem mužů, žen i dětí a silnou religiozitou. Základem stravy sudetských Čechů (něm. Sudetenčechen) je biřo a cigarety značky Start bez filtru. Jakmile se otevře místní prodejna, tak je hned obklopena sedícími (těžce pracujícími) občany všech věkových kategorií. Nesedí samozřejmě na sucho, popíjí pivo a čudí jak střední elektrárna. Výrostci se povalují po hernách a utrácí své těžce získané sociální dávky případně zisk z nakradených kovů (sběr starého železa nebo demontáž měděných okapů a kabelů).

Vztah Sudeťáků k socialistickému zřízení

V rámci národnostní politiky ČSSR zřídila StB tyto svazky (názvy citovány doslovně): Sudečtí němci, Volně žijící Němci, Vnitřní nepřátelé. (Vyjíždející osoby. Němci), Němci (Vyjíždějící osoby a emigrace), Soustředění poznatků ´Němci´, Sledování a činnost německých občanů, Němci.Ochrana voj.objektu, Německo-Rakousko revanšistické organizace, Němci-NSR (v kraji), Objekt "Němci v okrese Č.Těšín", Němci (na okrese Jihlava), Objekt Němci v Ostrově, Němci v okr. Šumperk, Němci v okrese Bruntál, Němci v okrese Karviné, Němci v okrese Frenštát, Němci v okrese Krnov a mnoho dalších.

Majetkové vyrovnání

Češi, nekraďte naše Sudety!

L. P. 2002 při velmi hrubé vodě (Grosswasser) vrátili Češi sudetským Němcum nejen chalupy, ale i půdu. Bohužel ji vrátili i s vodou, ale to nebyl žádný problém, Němci si museli za hranicema tu půdu jenom od vody oddělit a vysušit. Čeho se ale Česi urputně nechtěli vzdát, to je 5 lodí, které raději potopili, než aby je vydali do zahraničí.

malé univerzální zvířátko Wolpertinger

Fauna a flóra

V Sudetsku žije malé univerzální zvířátko Tappen (Crisensus sudeticus), jenž náleží do čeledi lasicovití (Mustelidae). Mezi jeho příbuzné patří dolnobavorský Wilpertinger (Crisensus subbavaricus), polabský Elbetritscher (Crisensus albotriticus) a Wolpertinger bavorský (Crisensus crisensus, též Wolperdinger, Woipertinger, Woiperdinger).

Ješte ho nikdy nikdo nechytil a proto ho vystavují v haimatmuzeu jenom jako rekonstrukci.

Výměna (upgrade) manželek

Volklor

V tanečním kursu cvičebního spolku Konrád je typická 5. kolona. Každý májový měsíc se koná na Frejvaldovsku lidová zábava Totální výměna obyvatelstva, inspirovaná mimořádně úspěšnou TV show Výměna manželek. Česká TV Príma zase okopírovala sudetskou soutěž O nejlepšího Zlatokopa (na Prímě pod názvem Ber nebo neber).

Sudetští bezdomovci

Sudetští bezdomovci (sudetische Heimatlose) vydávají svůj měsíčník Jižní prostor-Drang nach Süden s podtitulem "Na Jihu je teplý prostor". Koníčkem sudetských bezdomovců je skupování baráků na Václaváckém rynku (Wenzelsplatz), "proč bych to nekoupil, když je to tak levné," hlásají inseráty v Jižním prostoru-Drang nach Süden.

Podívejte se také na

Extremní odkazy

Země Koruny české BohemiaBójskoBudvajzskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskotskoHoráckoChacharstánIslámský stát v TeplicíchJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKřivočeskoMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánOsoblažskoPráglRepublika Tercie ASámova říšeSlezmorčeSlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaNRVK

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDámskoDánskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKosovoSA KosovoLiberlandLichtenštejnskoLucemburskoMaďarskoMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoPolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDSvobodné město HamburkŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Kdó de pořád doléva, octné se vprávo

AsieCajzlistánČečenskoČínaIndieIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKatarKLDRKurvajtMíránMongolskoOnánOlympijští sportovci z RuskaRuskoRusko podle západuSovětský svazStanSýrieTibetTureckoTydlistán

AfrikaBurkina FasoEgyptGambieKarlovarská Jihozápadní AfrikaMoravská Jihovýchodní AfrikaSúdán

AmerikaBrazílieGrónskoJamajkaKanadaRepública Socialismo o Muerte de CúbaSpojené státy americkéVenezuela

OstatníAbsurdistánAntarktická říšeAtlantidaAustrálieBanánová republikaÇek CumhuriyetiČudlíkistánDámskoGighaHavajHněďKrakoziaKrálovství kněze JanaLiberlandNový ZélandPapu PapuPirátský státSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň