Papirosa

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


ето папиросы ты дурак
Při výstavbě belomorského kanálu zahynuly tisíce politických vězňů.

Papirosa je směs machorky, sobolího trusu a sušeného březového listí zabalená do útržku listu denního tisku, politické brožury případně i jiné tiskoviny. Jsou užívány jako alternativa kouření oblíbených, ale zcela nedostatkových tzv. kamelek obyvatelstvem Ukrajiny, Běloruska, Ruska, Moldávie a průmyslových oblastí Brna-Žiguljovska.

Komerčně vyráběné papirosy jsou opatřeny náústkem ve tvaru připomínající Evropanům jakousi zmenšenou ruličku od toaletního papíru. Tento náústek umožňuje tzv. totální výhul bez nebezpečí karcinace prstů horních (v severních oblastech Moldávie rovněž dolních) končetin.

Historické souvislosti[edit | edit source]

Naděžda Krupská svou neopatrností při kouření papiros změnila tok dějin celého 20. století.
Володя Улянов

Nedopalek papirosy odhozený manželkou V.I Lenina Naděždou Krupskou na recepci, pořádané na křižníku Aurora 17. listopadu 1917 u příležitosti ukončení 2. stadia příjice Vladimíra Iljiče, způsobil na lodi výbuch a následné vypuknutí bolševické revoluce. Tento čin bývá nesprávně připisován samotnému Leninovi, který byl velkým propagátorem kouření papiros.

Je zajímavé, že papirosy byly jedinou entitou, u které Lenin odmítal společné (a to i družstevní !) vlastnictví a tvrdě prosazoval princip "Kuř si svoje!" (v orig. "Кури свои!" - viz vyobrazení). Postoj k papirosám byl také hlavním důvodem jeho ideového rozchodu s Lvem Trockým. Trockého posléze Lenin nechal zavraždit najatým vrahem C.K. agentem Brettschneiderem. K vraždě došlo v Mexiku roku 1940, tedy dlouho po Leninově smrti, takže podezření padlo na nevinného J.V. Stalina.