Zlaté české ručičky

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zlaté české ručičky.
Nejznámější cizokrajný zlatoruk.

Zlaté české ručičky, též zlatorukost. Nejznámější biologická porucha, která je výsadou Čechů. Může za to ultrahypergenogen Au, díky kterému dochází k pozlacování rukou. Je to výsada Čechů, žijících převážně v Česku a přilehlém okolí. Bohužel nepomůže ani změna státního občanství.

Král Midas[edit]

Nejznámějši cizokrajný Zlatoruk, který má více zvláštností. Tak zaprvé zmiňovaný fakt, že Midas není Čech, ale Řek (Vědecký tým Necyklopedie samozřejmě zkoumá, zda neměl České předky). Dále neměl zlaté samotné ruce, ale vše čeho se dotknul bylo proměněno ve zlato. Diskutuje se o výrobě Zlatého hovna.

Na jakém způsobu však fungovala tato mutace zlatorukosti? Ultrahypergenogen Au nefunguje vnitřnímy póly, ale vnějšími. Dá se říct že vypuzoval zlato. Při doteku na zlato by došlo k hypertronální částicové explozi a byli bychom v prdeli. Odtud také název Exploze zlatého charakteru na bázi anální. Následky - katastrofální.

Odstavec výše má ale bohužel nasvědomí mírně pseudovědecká frakce VTN, hlavní křídlo se od něj distancuje. Zní sice zdánlivě velmi věrohodně a učeně, jde ale o naprostou volovinu. V hrobce krále Midase se totiž nalezla také břitva (pravděpodobně jde o břitvu Occamovu) se stopami krve. Vzhledem ke stáří vzorku ale nebylo možné potvrdit, zda o krev skutečně jde, natož pak o krev lidskou. Není tedy vyloučeno, že jde například o krev chrochtáka ušatého. To by podporovalo naši hypotézu, že byl Midas průkopníkem transplantační chirurgie - dělal pokusy i na sobě a jeden pár uší tohoto savce si přišil na obě strany své hlavy, poté, co se pokušel své uši transplantovat svému nedoslýchavému synovci (jehož uši pak, dle naší hypotézy, zase našil onomu pokusnému chrochtákovi). Interakce cizorodého genetického materiálu ušních transplantátů v kombinaci s doposud neznámou mutací pak nějak zřejmě vedla u Midase ke vzniku schopnosti transmutace některých elementů na prvky jiné. Shodou okolností byly kvantově-mechanické vlastnosti této schopnosti vyladěny tak, že docházelo k přeměně právě na zlato a ne třeba na smrdík nebo tvrdík. Rozhodně ale nebyl Midas schopen svýma rukama přeměnit ve zlato cokoli, jak praví legendy. Určitě se totiž potřeboval po té transplantaci občas podrbat za ušima. No a v jeho hrobce se žádná zlatá socha Midase drbajícího se za uchem nenašla.

Koukněte na[edit]