Sudetopedie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Něčím takovým se českopedie pochlubit nemůže.[1]

Sudetopedie je vedle Českopedie další specifická větev Wikipedie. Je to jediný projekt Wikipedie, který můžeme hodnotit jednoznačně kladně.

Vsff-cwappen.gif

Vyhnaní Sudetští Němci nezavrhli svoji původní vlast, která se k nim tak nepěkně zachovala. Namísto toho začali (na troskách počítačů sestavených původně pro válečné účely) z lásky ke své původní vlasti sepisovat vše o její historii a geografii, jakožto i vše o českém moravstánském a slizkém životě, vesmíru a vůbec.

Tak se velmi snadno stane, že Sudetopedie přináší mnohem podrobnější informace než Českopedie, a to nejenom k sudetským reáliím, ale často i z těch oblastí Česka, kde se žádní Sudetští Němci nevyskytovali. Stačí umět německy a skrze informace, které si můžete přečíst v Sudetopedii, jste lepšími Čechy, než ti, co německy neumí.

Příklady[edit]

Níže uvedené příklady s definitivní platností dokazují, že Sudetopedie přináší více informací, než Českopedie. Takových příkladů by se samozřejmě dalo nalézt mnohem více.

Logo sud.gif