Němčina

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Staroněmčina.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Německý vůdce po odhalení vlivu češtiny na vývoj německého jazyka.
Německá kancléřka po zjištění téhož.

Němčina, Německý jazyk (spisovně), Jazyk Německa (wikipedisticky), Deutsche Sprache (německy), Idioma alemão (portugalsky) je jazyk, kterým mluví lidé na území Německa, Německa, Rakouska, Sudetska, Lucemburska, Lichtenštejnska, Švýcarska, USA, Francie, Kazachstánu, Ázerbajdžánu, Izraele, Namibie a bůhví kde ještě.

Historie němčiny[edit]

Jde o jazyk germánský, jazykové větve indoevropské. Příbuznými jazyky jsou například švédština a angličtina, což si můžeme jasně ukázat na příkladě slova vznášedlo, které se anglicky řekne hovercraft, švédsky svävare a německy Luftkissenfahrzeug. Němčina se jako každý jazyk dlouho a postupně vyvíjela. Nejdůležitějšími prvky tohoto vývoje byl přitom kontakt s okolními státy a jejich jazyky. Takto byla němčina nakažena[1] angličtinou, latinou a v neposlední řadě češtinou.

Anglikanismy[edit]

Angličtinou byla němčina ovlivňována již od dávných dob, kdy spolu pláněmi Evropy táhl kmen Sasů (dnešní Angličani[2]) a kmen Gótů (dnešní Němci[3]). Jedním z prvních slov přejatých právě z angličtiny bylo SMS, které nahradilo nepraktickou německou složeninu Kurzenachricht, i když tenkrát ještě nebylo zcela jisté, co obě tato slova znamenají. Postupem času přibyla další slova, jako například Meeting místo Besprechung či Internet namísto Weltweitesnetz. V dnešní době rychlost tohoto procesu neuvěřitelně narůstá, nová anglická slova se dostávají do němčiny dříve než do angličtiny, což ilustruje např. slovo Handy (mobilní telefon), které Angličané dosud neznají.

Latinismy[edit]

Latina jako jazyk dávných Římanů ovlivnil němčinu spíše co se skladby vět týče. Germáni převzali totiž vše, co jim připadalo zajímavé a jelikož to byli barbaři, ukázalo se, že se jim líbilo vše, co způsobilo, že latina je mrtvý jazyk. Aneb – němčina převzala umísťování infinitivu slovesa na konec věty, což má za následek mnohá vtipná nedorozumění při používání souvětí. Traduje se, že tohoto faktu využíval jistý diktátor, aby zmátl a zfanatizoval davy, ke kterým promlouval.

Bohemismy[edit]

Nejvíce němčinu ovlivnila čeština, české země s česky mluvícím obyvatelstvem byly odjakživa "dýkou v srdci Německa". Není tedy divu, že němečtí kupci, procházející vysoce kulturně i hospodářsky rozvinutou zemí, přejímali mnohá zajímavá a užitečná slova. Takto byla z češtiny přejata slova Ksicht (dnes německy Gesicht), Futro (Futter), Grupa (Gruppe), a mnoho dalších.

Mnoho německých radikálních vlastenců a rádobyjazykovědců dnes tvrdí, že neexistují žádné bohemismy v němčině, nýbrž jde o germanismy v češtině. Tomu se můžeme ale jenom smát. Doložit pravdu může například věta V tej cimře byl takej hic, že kdyby tam nějaké hastrman strčil haxnu, zbyl by mu z ní sotva kýbl sulce. Tato věta pochází z poloviny dvanáctého století a jde o součást jakéhosi krátkého vypravování, které kdosi napsal na druhou stranu listiny, kterou král Vladislav zaručoval privilegium na vaření piva jednomu dnes už bezvýznamnému městu ve východních Čechách. Ve větě vidíme hned několik slov, která později přešla do němčiny: Cimra (v dnešní němčině Zimmer), Hic (Hitze), Hastrman (Wasserman), Haxna (Hachse), Kýbl (Kübel) a Sulc (Sülze), další slova z češtiny jsou: hopsen (skákat) ve slovnících se píše, že skátat je springen, to ovšem znamená já(g)rovat, tedy hrát jak Jaromír Jágr , Chlupe (chlup, v množném čísle Chlupen) a Ujo (strýc, přejato i do slovenštiny, v češtině již nepoužívané, místy používané v moravštině)

Podobně sem z angličtiny pronikly výrazy jako Sprachbund a Gegenschein, které jsou opět mylně považovány za germanismy ve franglatingličtině.

Budoucnost němčiny[edit]

V současnosti němčina zažívá úpadek, zájem o studium jazyka německého klesl za posledních sto let podle Českého statistického úřadu o 86,34%. Za příčinu tohoto nezájmu jsou nejčastěji udávané dvě prohrané války, dlouholeté rozdělení německého státu a chování Němců na jihoevropských plážích.

Záměny[edit]

Specifika němčiny[edit]

V Česku jsou oblíbené televizní lekce němčiny Alles Gute
2. řada lekcí Alles Gute

Moc dlouhá slova[edit]

Němčina si potrpí na dlouhá slova. Mezi jazykovědci se vede spor, zdali je to důsledek křížení s enty anebo vrozené lenosti Němců mačkat mezerník.

 • Du Dummkopfmistviehtrottel! = Vole
 • Lachendebestialischsimulantenbande = Češi
 • Hotentotenpotentatentanteatentäter = Atentátník na tetu hotentotského potentáta
 • Mein Zitteraalvollschwebefahrzeug = Mé vznášedlo je plné úhořů
 • Himmelherrgottdonnerwetterkruzeisshelement! = Nepřeložitelná německá nadávka, dnes nahrazena výstižnějším: "Scheiße", ale kdybyste o to přeložení přece jen moc stáli znamená to: Himmelherrgott (Nebeský pane bože) donnerwetter (bouřkové počasí, hrom do toho, hnusný počasí šmajdalfe...) krucifix (kříž) element (věc, možná je tím myšlena magie) . V češtině by se místo těhdle blábolů však použilo prostě něco jako doprdele
 • Zuckerrübenfabrikdirektorgehaltverbesserunggesellschaftdienertrinkgeltdiebstahlgerichtsaalmöbeltischlerwitwekinder = Děti vdovy po truhláři dělajícím nábytek do sálu, kde probíhal soud o krádeži spropitného sluhovi pracujícímu ve společnosti pro zvýšení platů ředitelů cukrovarů
 • batalionsgeschichtsschreiber = Tuto funkci měl jednoroční dobrovolník Marek. Její náplní je zapisovat dějiny bataliónu.
 • Unnötiglangefahrendenzügeohnezuverlangsamendengraben = Zbytečně dlouhá vlaková souprava projiždějící bez zpomalení příkopem

Němci ve své pověstné pečlivosti překonali i entštinu, což výmluvně dokládá např. název Lórienu v různých jazycích:

 • Lórien (Obecná řeč)
 • Lothlórien (Sindarština)
 • Lindórinand (Stará nandorština)
 • Laurelindórenan (Ještě starší sindarština)
 • Taurelilómëa-tumbalemorna Tumbaletaurëa Lómëanor (Entština...juj to je nárůst!)
 • Das Vielschattenreichwaldigtiefschwarztaltieftalwaldwehmutland (tramtadadá...a první cena putuje do Berlína!)

Postfixová notace[edit]

Němčina je jedním z třech živých jazyků používajícím postfixovou notaci (další dva jsou Forth a PostScript). Tedy nejprve všechny podměty a předměty, a když to máme všecko pohromadě, tak na konec věty frkneme sloveso. Díky tomu Němci v textu nemusí používat závorky (jako třeba já tady) a v konverzaci si vystačí se zásobníkovou pamětí, čímž šetří mozek a mohou jej tudíž snadněji využívat pro vymýšlení duchaplných německých vtipů.

Po 2. světové válce byli Němci nuceni v rámci válečných reparací odevzdat Polsku kromě třetiny své země i postfixovou notaci, a proto se tato od té doby nazývá reverzní polská notace.

Příklad:

 • Manche werde ich abwärts liegen lassen müssen = Některé budu já stranou ležet nechat muset.

 1. Tak tomu říkají lingvisté a wikipedisté, ve skutečnosti samozřejmě o žádnou infekci nešlo, lidem nová slova prostě připadala "hustá", popřípadě "kchůl".
 2. V podstatě to tak je. Ve skutečnosti se do vzniku dnešních obyvatel Anglie zamíchali také Francouzi, Římani, Vikingové a údajně i jistá rodina Tádžikistánců.
 3. Mno...tak nějak...skoro.


Lengua2.jpg Jazyky

angličtinaarabštinaarumunštinačeštinačínštinadadštinaEinsteinův jazykesperantofinštinagympláčtinahantecholešovštinainglyšjaponštinakatalánštinaklingonštinakopíjská češtinakopřanštinakřivočeštinakvětomluvalatinalispmaďarštinamamynkovštinamongolštinamoravštinaněmčinapapájštinaplzeňštinapo našymupolštinapražštinarumunštinasadštinaslovenčinastaroangličtinastaroněmčinašarišštinašpanělštinavietnamštinazjednodušená češtinaženština