Zjednodušená čeština

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Zjednodušená čeština je revoluční úprava českého jazyka, jež se inspirovala v zjednodušené čínštině. Vznikla na popud Evropské lingvistické rady, úřadu fungujícího při eu, jež má za úkol dbát o zjednodušení komunikace mezi evropskými národy. Jako jeden z hlavních cílů si rada vytyčila zrušení neobvyklých těžce vyslovitelných hlásek a méně rozšířených znaků známých v méně než polovině členských států. Pro jazyk český konkrétně rada žádala zrušení hlásek a znaků ř, ě v první vlně a všech háčků a čárek ve vlně druhé. Protože však vůdci národa českého i Ústavu pro jazyk český jsou řádní pašáci, podařil se jim nalézt způsob, jak zádosti rady vyhovět více než na sto procent. Změny se tedy budou týkat daleko většího rozsahu pravidel. Pro méně informací klikněte [1]

Ř[edit | edit source]

Většina slov s ř se ode dneška jednoduše ruší a jsou nahrazována jinými vhodnými slovy. V případě slov, jimž se nepodaří najít jiný vhodný ekvivalent, bude se pro zatím používat spřežka rz nebo se ř změní na r.

Ě[edit | edit source]

Podbně jako u ř, se i u ě, bude psát e všude tam, kde to bude možné, kde nikoli, použije se dvojhláska ie

Y[edit | edit source]

Na vyřešení situace s Ypsilon nepanuje stoprocentní shoda, jednou variantou je nově ve většině slov y nahradit po vzoru obecné češtiny za ej. Být-bejt, mlýn-mlejn, býlí-bejlí, syn-sejn atd... Tam kde by to znělo opravdu špatně, použije se zkrátka měkké i. Uvažuje se ovšem, že bude ypsilon přece jen zachováno po tvrdých souhláskách, protože by se opravdu těžko odlišovala výslovnost vzhledem k faktu, že budou odstraněny i háčky.Druhou variantou je naopak tvrdé y zachovat po všech hláskách, kterou nejsou vyloženě měkké, tedy vlastně tvrdé souhlásky rozšířit o obojotné, dohromady by se tedy y psalo vždy po HChKRDTNBFLMPSVZ

Naopak u zájmen my a vy budou po vzoru oni/ony zavedeny i tvary mi a vi pro mužský rod životný.

ŽŠČĎŤŇ[edit | edit source]

Tyto souhlásky buď budou následně na tom, jaká varianta zvítězí v případě úpravy ypsilonu nahrazeny spřežkami, nebo se zkrátka vypustí s tím, že znak se bude vyslovovat změkčeně vždy, když po něm bude měkké i. Místo ňam by se tak psalo niam, místo ťuk tiuk a podobně.

Ů[edit | edit source]

U s kroužkem se vypustí

ÁÉÍÓÚ[edit | edit source]

se také vypustí, místo čárek se budou dlouhé samohlásky psát zdvojeně a v případě dvou po sobě následujících shodných samohlásek, které se čtou odděleně (například kooperativa) se bude psát mezi samohlásky apostrof nebo pomlčka

Mě/mně[edit | edit source]

Bude se psát jednotné mie (zná mie, pojď ke mie, mluví o mie, miesto, miena, pomienka atd.) I zde však existuje alternativní názor, že by se mělo psát spíše mnie, neboť skutečné mie se v češtině nikde nevyskytuje (slovenština a některá nářečí Moravštiny, včetně spisovného jazyka, jej mají).

Velká/malá písmena[edit | edit source]

Nově se bude psát velké písmeno pouze na začátku celého vlastního názvu, nehledě na názvy složené a navíc na úplném konci, tedy u posledního písmene posledního slova názvu. Příklad: Posraneckaa sniemovna parlamentu cieskee republykY

S\Z[edit | edit source]

Tomu bohužel nikdo nerozumí a nikdo to nedokázal upravit tak, aby se to dalo použít. Místo těchto předpon se proto budou používat pomocná slova jako v angličtině.

5. pád[edit | edit source]

5. pád, tedy oslovení, bude vypuštěn. Slováci ho také nepoužívají a jsou v pohodě. Cizince, kteří neskloňují to mate, když na ně voláte jinak, než se jmenují.

Přechylování[edit | edit source]

Jména se přestanou přechylovat ale v případě, kdy vyjadřují nějaké podstatné jméno, jako Černoch, Kovář, Nestor, Prasopes či Di(c)k, se bude používat ženská varianta jména, tedy, Černoška, Kovářka, Nestorka, Prasofena/Prasočupka a Piča/Kunda. Cizí jména se přechylovat nebudou, nebo se budou rovnou překládat do češtiny.

Nové rody[edit | edit source]

V rámci genderové a další vyváženosti vzniknou kromě ženského, mužského a středního rodu také nerod, všerod, mužatský, slečiňácký a také rod krásný, ošklivý chytrý, hloupý, hubený tlustý, malý, velký, rod s vlhkou kůží apodobně Naštěstí skloňování bude velmimpravidelné a podobné, jak od sebe rody rozeznáte, je otázka pro Vás, ale neopovažte se to splést, mohli byste někoho urazit!

Čárky v souvětí[edit | edit source]

Cárky se budou psát mezi všemi větami

Užitečné fráze[edit | edit source]

  • Mee up-naasiedlo je plnee uuhoruu; - Mé vznášedlo je plné úhořů.
  • Dobrej den; - Dobrý den
  • Jmenuji se; ... - Jmenuji se ...
  • Jes; - Ano
  • Nou; - Ne
  • Kde jsou tu nejblisii zaachodky; - Kde jsou tu nejbližší záchodky?
  • Umiite ciesky; - Umíte česky?
  • Neumiim zjednodusienie ciesky; - Neumím zjednodušeně česky
  • Zjednodusiene cieskO; - Zjednodušené Česko
Lengua2.jpg Jazyky

angličtinaarabštinaarumunštinaC++češtinaČeština 2.0čínštinadadštinaEinsteinův jazykesperantofinštinagympláčtinahantecholešovštinainglyšjaponštinakatalánštinaklingonštinakopíjská češtinakopřanštinakrilštinakřivočeštinakvětomluvalatinalispmaďarštinamamynkovštinamongolštinamoravštinaněmčinapapájštinaplzeňštinapo našymupolštinapražštinarumunštinasadštinaslovenčinastaroangličtinastaroněmčinašarišštinašpanělštinaučitelštinavietnamštinavědečtinazjednodušená češtinaženština