Krilština

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Krilština je jazykem světoznámého hudebníka Lukáše Krila. Ačkoli se může zdát krilština velice podobná češtině, jedná se o jazyk naprosto odlišný. Nejbližší společné znaky má s některými indoárijskými řečmi indoevropské jazykové rodiny (např. romština), i těm je však stále na hony vzdálená. Krilština je řečí, která udivuje svojí nesmírnou komplexností, složitostí a především nepředvídatelností. Zásadním způsobem se odlišuje od všech ostatních existujících jazyků, které v nám známém vesmíru existují.

Krilština je na akademické půdě nechvalně známým pojmem, který u mnohých profesorů vyvolává nervózní pocení či intenzivní pocity diskomfortu. Lingvisté ji neoficiálně označují za “zhoubu všech jazykovědců”. O rozlousknutí podstaty krilštiny se totiž pokoušely ty největší kapacity ve svém oboru, každá snaha ovšem skončila potupným nezdarem a leckdy i ukončením vědecké kariéry. Jak se totiž ukázalo, jedná se o abstraktní a neuchopitelný jazyk, který má volný, proměnlivý a pohyblivý pravopis, význam, výslovnost i větnou skladbu a který ve své podstatě nemá ani žádná obecně platná pravidla. Neexistují zde dokonce ani jednotné principy či podobné znaky a jedná se tedy o naprostý filologický punk.

V našich končinách se zkoumáním krilštiny zabýval například také věhlasný jazykovědec a slavný bezdomovec Karel Oliva. Ten naštěstí stačil vzdát nerovný boj dříve, než mu krilština stihla definitivně zničit kariéru.

„Krilština je totální znásilnění mluveného i psaného projevu. Považuji ji za lingvistickou anarchii, gramatickou loterii, ortografický paskvil, sémantickou enigmu, syntaktickou manéž, lexikologickou anorexii, morfologickou obrnu, stylistickou impotenci a zkrátka vůbec za svinstvo nejvyššího řádu, bezostyšné prznění dorozumívacích schopností a hrdelní zločin proti mezilidské komunikaci.“

- Karel Oliva

Rozšíření[edit | edit source]

Na celém světě existuje pouze jediný aktivní (a zároveň i rodilý) mluvčí, jímž je bytost známá pod názvem Lukáš Kril. Tím pádem se jedná o téměř mrtvý jazyk. Ostatní, kteří se považují za znalce krilštiny (či dokonce za krilology) jsou ve skutečnosti pouhými pasivními uživateli a nevalnými imitátory tohoto jedinečného jazyka, neboť (ač krilštině s jistou dávkou dobré vůle dokáží rozumět) ji nejsou schopni autenticky aktivně používat.

Abychom však tyto osoby pouze neočerňovali, bylo by záhodno přiznat, že dokonalé porozumění psané i mluvené formě jazyka vyžaduje nesmírný intelekt, představivost, cit pro jazyk, schopnost domýšlet si souvislosti a číst mezi řádky. A ani to leckdy nestačí. Některá zvláště zapeklitá sdělení lze rozluštit jen za asistence vyškolených kryptografů nebo věštců na EZO TV. Psaná forma krilštiny se zcela zásadním způsobem odlišuje od formy mluvené. V krilštině se totiž prakticky vlastně nic nevyslovuje stejně jako se píše. Ukažme si vše názorně. Například slovo “větší” se v krilštině obvykle píše jako “věci” a vyslovuje pravděpodobně jako [vjetsí]. A nebo taky nemusí... Záleží na hladině alkoholu v krvi a množství narkotik v žíle. V návaznosti na to je na místě zmínit zajímavý fakt, který byl odhalen intenzivním vědeckým zkoumáním krilštiny. A to sice, že schopnost porozumět tomuto jazyku lze do jisté míry podpořit užíváním pervitinu.

Slavní krilologové[edit | edit source]

Za zřejmě nejslavnějšího krilologa lze považovat Kluka s kamením, který se ve svém volném čase věnuje krilštině na amatérské úrovni. Můžeme si například všimnout, že jisté prvky krilštiny velmi nápadně zakomponovává do popisků u svých instagramových fotek. Zřejmě aby takříkajíc zaflexil. Je však třeba říci, že Kluk s kamením v praxi ovládá krilštinu maximálně na úrovni B1, a to i přesto, že se zabývá jejím intenzivním samostudiem.

Specifika krilštiny[edit | edit source]

Krilština je jazykem plným zásadních rozporů a protikladů. Aby člověk dokázal tuto komplexní řeč plynně používat, potřebuje k tomu IQ, jehož hodnota odpovídá inteligenci novorozeného jedince Homo habilis, který trpí Downovým syndromem. Taková inteligence však zcela vylučuje schopnost cokoli se naučit. Z tohoto důvodu je krilština jazykem nenaučitelným. Vědci tento fascinující jev označují za tzv. Krilův paradox.

Ačkoli jsme si již řekli, že krilština je jazykem nesmírně komplexním a z vědeckého hlediska jistě fascinujícím, vyjadřovací, sdělné a popisné schopnosti tohoto jazyka jsou na velmi nízké úrovni. O literárním či uměleckém potenciálu ani nemluvě. Vyjadřování v krilštině je dokonce natolik žalostné, že větší množství informací lze mnohem efektivněji přenést i za pomocí primitivních posunků a skřeků. V kombinaci s nesmírně složitými pravidly (jejichž samotná existence je dodnes předmětem sporů) se tak jedná o jazyk, pro jehož používání neexistuje jediný logický či praktický důvod. Existence krilštiny je ovšem velice zajímavá pro historické antropology a archeology, kteří ji v současné době intenzivně zkoumají za účelem rekonstrukce prajazyka našich dávných předků z doby kamenné.

Ač bylo řečeno, že krilština je jazyk krajně nevhodný k uměleckému vyjadřování, dlužno přiznat, že Lukáš Kril se jej pokusil uplatnit při imitaci hudby a použil tuto řeč při produkci svých "bengrů". Všichni ovšem dobře víme, jak to dopadlo. Tyto "bengri" jsou kvalitativně na tak bídné úrovni, že se speciálně za tímto účelem uvažuje o obnovení dávno zaniklé ankety o hudební anticenu jménem "Zlatý David".

Co se týče výčtu konkrétních specifik a znaků krilštiny, jde o věc velice složitou a zapeklitou, neboť jazyk se vyvíjí každým dnem a jeho pravidla někdy platí a jindy zase ne. Výrazný rozdíl však většinou bývá, že se zde nepoužívá předložka “k”. Věty také často končí výrazem "takzetak". Gramatické a pravopisné chyby se v jazyce nevyskytují, jelikož jazyk nemá žádná pravidla pravopisu. Krilština též udivuje zarážejícím faktem, že se jedná o jediný známý jazyk, v němž se sigmatismus (tj. šišlání) projevuje i ve psané podobě.

Krilština a konspirační teorie[edit | edit source]

Mimozemský původ

Někteří ufologové a milovníci konspiračních teorií se dokonce domnívají, že ve skutečnosti nejde o jazyk, nýbrž o neidentifikovatelnou mimozemskou entitu, která posedla Krilovo vědomí, žije vlastním životem a jedná zcela nezávisle na vůli svého hostitele. Neustálé mutace této entity jsou pak důvodem pro nevyzpytatelnost a neuvěřitelně rychlý vývoj krilštiny, který leckdy udiví i Krila samotného.

Krilština v popkultuře

Před jistou dobou začaly v kruzích geek komunity kolovat zvěsti, že krilština bude použita jako náhrada Černé řeči Mordoru v moderním avantgardním remaku Pána Prstenů, jehož natáčení se plánuje na rok 2042.

Konflikt s církví

Krilština se za dobu své existence stala trnem v oku nejednomu věřícímu. Katolická církev dokonce považuje Lukáše Krila za vyslance mocností pekelných zde na zemi a za antikrista, jehož prostřednictvím (a zejména prostřednictvím krilštiny) k nám promlouvá samotný Satan. Ve Vatikánu dokonce kolují zvěsti, že speciálně kvůli Lukášovi uvažuje církev o znovuzavedení inkvizice.

„Pokud vezmete některý z Krilových bengrů a pustíte ho pozpátku, uslyšíte v něm tajný vzkaz od samotného Satana. Co je však ještě mnohem horší? Pokud si bengr pustíte klasicky popředu, uslyšíte Lukáše Krila.“

- papež František

Alternativní využití krilštiny[edit | edit source]

Islámští teroristé používají zvukové nahrávky krilských bengrů jakožto formu intenzivního audiomučení a donucovací metodu k získávání informací od zatvrzelých vězňů. Zajatci jsou nejprve připoutáni k dřevěné židli pomocí izolepy, načež jim teroristé na uši nasadí sluchátka, do nichž následně pouštějí Krilovy bengri (typicky např. Ledový srdce) na maximální hlasitost stále dokola v nekonečné smyčce až do chvíle, kdy se oběť zhroutí. To většinou následuje velmi brzy.

Ukázka krilštiny v psaném textu[edit | edit source]

K názorné demonstraci všech krás a rozmanitostí tohoto neobvyklého jazyka poslouží nejlépe krátká ukázka dvou slavných textů, které byly přeloženy z češtiny do krilštiny. Jde jednak o Máchův Máj a jednak o známou křesťanskou modlitbu otčenáš. Je ovšem nutné podotknouti, že ač na tomto překladu dlouho pracovaly všechny nejuznávanější kapacity z oboru krilologie, stále se jedná o pouhou pravděpodobnou rekonstrukci daného textu. Autentickou interpretaci by nám mohl poskytnout pouze Kril sám, k čemuž ovšem nedojde, neboť Lukáš nemá o existenci těchto dvou textů pražádné ponětí.


OTCRNAS
tacer nás jesy na nrbesih
posvjed sebmeno.tve
pryd kralovati tve
but vuletva jako v neby taky nazrmy
Chlebbnas Bezděkově dej nam dnes
aopust nám na sevyni
jako imi opoustxme nasěm vynikl
a neuvědomil nas vpokuseni
alě zbaf nas od zlrhk
kámen


MAJ
bil pozdnyvecrr prvni maj
vecrni maj bil laski.cas
hrdlička zval kunlasce hlas
kde borivx začátek haj
o lasse sepralntichx mech
kvetrcy strom hal laski šel
svou lasku slavyk ruzi ORL
rutinu jevyl voni vzdih
jezero hlatke vlrocych stinich
zvucelo temné tajní bol
breh je objymal Kolařík
a.slunce jasná světě jinich
bluudila blankytnsmi paski
plácnutí tam co slzi laski

Slovník[edit | edit source]

Ukázka vizuálního teroru jménem krilština
 • ahjo - ach jo
 • as / Aš - až
 • bad stavi - špatná nálada
 • bejb nebo vejb - dívka (babe)
 • bengri - rapové tracky, písně, atp.
 • bějvali - bývalý
 • běsy - běž si
 • brikule / brigule - výtržnosti
 • bůčo nebo buko - joint, brko
 • cous / couz - co už
 • Clas ors Stars / Kles of d stars / Cles ork Statk - Clash of the Stars
 • čapek - kluk
 • čelí - celý
 • černi - černý
 • di bis - kdybys
 • di se podŕtust - Jdu se podřezat.
 • dicky - vždycky
 • dibi - kdyby
 • díly - díky
 • distak - kdyžtak
 • du toho - jdu do toho
 • džeus - Jesus / Ježíš
 • folou - sledování na sociální síti (follow)
 • gucci - dobře / hezky (příklad: Moč gucci bylo u vody - U vody bylo moc hezky.)
 • guta - vztek (často ve spojení se slovy nervi plus stres)
 • hankabrasko - Hanka
 • hasime - hustlíme
 • hoe nastavyla pokini - Jsem pod pantoflem své přítelkyně.
 • chotel - hotel
 • inak - jinak
 • jsem Liberec. - Jsem v Liberci.
 • jsem country. - Jsem opilý. (Věta má pravděpodobně původ v "Jsem kantáre." nebo "Jsem na káry." - ale u Krila nikdy nevíte)
 • jus - džus
 • klasny - krásné
 • kundycky - kundičky
 • levnialeozere - Levné víno, které je velmi alkoholické
 • lihtvaz - lichvář
 • lídy - lidi
 • macer - matka
 • mmél - měl
 • mech - merch
 • mlináž - mlynář
 • moč - moc
 • na pošled - naposledy
 • nabytki furt platy - nabídky stále platí
 • nábytkx - nabídky
 • nák - nějak
 • naka (bejb) - Nějaká (dívka)
 • naka holkabse seznšit - Nějaká holka se seznámit?
 • nebo - jelikož, protože
 • neptej se naoci - neptej se na oči
 • nevzdiha - nevzdychá (příklad: Sem prej i vadnej v sexu KDYŽ holka nevzdiha - Jsem prý i vadný v sexu, když holka nevzdychá.)
 • obdecis - odvděčíš
 • objrfnavrjte - objednávejte
 • onavi - ona ví
 • ot tet - odteď
 • Ostrava alkoholem - otrava alkoholem
 • pijani - opilý
 • podělki (skami) - podvod
 • polča - policajt
 • Pol Ško - Polsko
 • poté - pojďte
 • potpoži - podpoří
 • poujamky - poznámky
 • postaz - polštář
 • postilka - postýlka
 • pošta - pocta
 • prisnal - přiznal
 • Proszřeno - Prostřeno
 • před platní - předplatné
 • psijed - přijeď
 • psyce - fena
 • rádsi - radši
 • ruska - hruška
 • rodyna - rodina
 • rozbití - rozbitý
 • Satlot - Šarlota
 • seljake - všelijaké
 • siltovka - kšiltovka
 • sin - syn
 • skazu - vzkážu
 • sterdgavn - staredown
 • sinovec - vnuk
 • spokojeni - spokojený
 • srenn - screen
 • ščestýcko - zdrobnělá forma slova štěstí
 • šiditel - ředitel
 • tacer / focer - otec
 • tet - teď
 • třešní čin - trestný čin
 • u mě žení - u mé ženy
 • us je to vzeseni - už je to v řešení.
 • věci - větší
 • viberi - výběry
 • vijadzeni - vyjádření
 • vijadrni - vyjádření
 • vizesil - vyřešil
 • vstach - vztah
 • všechni - všechny
 • zabití den - Velmi hezký den krásně užitý s přáteli
 • záplaty - zaplatí
 • zbrohem / žbobem - sbohem
 • zdrski - z držky
 • zeknu - řeknu
 • zesem - že jsem
 • zesit - řešit
 • zidicak - řidičák
 • Žbirka - sbírka
 • žíkat - říkat
 • zmrt - zmrd

Související články[edit | edit source]

Lengua2.jpg Jazyky

angličtinaarabštinaarumunštinaC++češtinaČeština 2.0čínštinadadštinaEinsteinův jazykesperantofinštinagympláčtinahantecholešovštinainglyšjaponštinakatalánštinaklingonštinakopíjská češtinakopřanštinakrilštinakřivočeštinakvětomluvalatinalispmaďarštinamamynkovštinamongolštinamoravštinaněmčinapapájštinaplzeňštinapo našymupolštinapražštinarumunštinasadštinaslovenčinastaroangličtinastaroněmčinašarišštinašpanělštinaučitelštinavietnamštinavědečtinazjednodušená češtinaženština