Zákon o terorismu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Každý terorista musí být řádně proškolen

Zákon 666 ze dne 31. prosince 2014 o terorismu

§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon v návaznosti na mezinárodní smlouvy o lidských právech upravuje právo na pořádání teroristických akcí, které zahrnují:
a) bombové útoky
b) únosy letadel s účelem jejich použití k teroristickému útoku
c) útoky pistolemi, samopaly a odstřelovacími puškami
d) podřezávání osob mačetami, noži a dalšími chladnými zbraněmi

§ 2
Pojmy
Pokud jsou pojmy použité v tomto zákoně vymezeny Lisabonskou smlouvou, mají význam daný Lisabonskou smlouvou.

§ 3
Vztah k jiným právním předpisům
1) nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se podle vyhlášky Ministerstva pro pozitivní diskriminaci č. 11 z roku 2010.
2) v případě teroristického útoku mačetami a noži neplatí ustanovení Zákona o týrání zvířat.

Při podřezávání rukojmího musí mít terorista čistý nůž
Na domácí zvířata se zákon nevztahuje

§ 4
Práva a povinnosti teroristů
1) terorista bude mít ohlašovací povinnost na magistrátu či obecním úřadě, a to nejméně 21 dní před plánovaným teroristickým útokem;
2) magistrát či obecní úřad bude mít přísný zákaz oznámit připravovaný útok výzvědným službám, aby se preventivně zabránilo jejich dalšímu selhání, plánovaný útok smí hlásit pouze na místním oddělení, kde mají více selského rozumu;
3) terorista bude povinně viditelně označen turbanem, plnovousem a pracovní teroristickou vestou s půlměsícem na zádech tak, aby si jej policie při zásahu definitivně nemohla splést s rukojmími;
4) terorista je povinen při útoku používat pouze zbraně certifikované výborem Evropské Unie pro terorismus;
5) občan jako rukojmí je povinen nepoužít proti teroristovi nepřiměřené násilí;
6) budou obnoveny a znovu zprovozněny kryty civilní obrany, do kterých se občan povinně uchýlí nejpozději 10 minut před nahlášeným teroristickým útokem;
7) terorista má za povinnost ještě hodinu předtím, než útok provede, svůj úmysl písemně potvrdit tak, aby na místo činu policie stihla včas dojet;
8) terorista má právo si ještě útok rozmyslet, za což jej čeká odměna od policie v podobě trvalého pobytu;
9) terorista, pokud od útoku skutečně ustoupí, má dále nárok na byt od obecního úřadu a doživotní rentu;
10) odstoupí-li od útoku zvlášť velkého rozsahu, má nárok i na chatu u moře, aby se tam mohl rekreovat na útraty daňových poplatníků.

§ 5
Zvláštní ustanovení
1) ohlašovací povinnost stanovená tímto zákonem může být učiněna jazykem země, odkud terorista pochází. Příslušný úřad je povinnen na své náklady zajistit překladatele do českého jazyka.
2) při označování teroristy dle § 4 bodu 3 má tento terorista nárok zahrnout si teroristickou pracovní vestu do daňových nákladů.
3) terorista, případně jeho právní nástupce, má povinnost vždy do 30 dnů po ukončení kalendářního výkazu podat Českému statistickému úřadu výkaz o terorismu za uplynulý rok.

§ 6
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2015

Bohuslav Sobotka, předseda vlády v.r.
Andrej Babiš, ministr financí v.r.
Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí v.r.


Exploze bomb.jpg
Terorismus
Al-GebraAl-KáidaAl-LidlEtaHamasIslámský státIslámský stát v TeplicíchMOAOSAANOTálibánUsámova říšeUsama bin LadinKarel LobotómJásir ArafatAnders BreivikEliášův oheňJánošíkVojislav KalašnjikovJesuis CharlieRovnost, volnost, brněnstvíKOPRAN.Š.L.Camper-StrikeSASZákon o terorismu
Paragraf.gif
Zákony

Zákon deseti bílých vlasůZákon zachování nepořádkuZákon opožděných autobusůZákon o terorismuZákon schválnostiZákon o rodiněMooreův zákonMurphyho zákonyNáhubkový zákonOhmův zákon