Studijní pobyt

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Studijní pobyt je služba, kterou Evropa, jakožto vyspělá kulturní oblast, dlouhodobě nabízí milionům amerických mladíků. Cílem je seznámit nekulturní a vesměs negramotné poloopiči primitivy z prérie se všemi výhodami rozvinuté civilizace a jejího kulturního bohatství.

Ve dvacátém století se osvědčil model třífázového, třígeneračního pobytu:

První fáze, první generace[edit | edit source]

Skupina amerických studentů při soutěži v degustaci yperitu. Vítěz byl odměněn třemi lopatami nehašeného vápna.

Krátký pobyt, zaměrěný na intenzivní seznámení se s výdobytky vyspělé evropské kultury let 1917 - 1918. Jednalo se zejména o:

Ostnaté dráty, zákopy plné měsíce hnijících mrtvol, dělostřelecké bombardování, bombardování civilního obyvatelstva, letecké bombardování, útoky ponorek, protipěchotní kulomety, německá kuchyně, ostnatý drát, ostnatý drát s elektřinou, miny, alkoholismus, syfilis, kapavka, boj metodou "mlýnek na maso", nejkrvavější bitva dosavadní historie, francouzské strojírenství, život v podzemí, spánek v bombardovaném zákopu a jako speciální bonus degustace chlóru, yperitu a dalších bojových plynů.

První fáze zanechala v mnoha mladících tak hluboké kulturní zážitky, že tito, po návratu domů, utvořili jádro takzvané ztracené generace. Důkazů o pozitivním vlivu na americkou mládež se dá najít hodně zejména v meziválečné literatuře.

Druhá fáze, druhá generace[edit | edit source]

Američtí studenti na školním výletě do letního tábora Nordhausen, kde se seznámili s pokroky v evropské humanitě při akci "100 vlaků mrtvol"

Intenzivní, ale delší pobyt zaměrený tentokrát na politicko - sociálně - humanitní oblast evropské kultury. Navíc byla oblast výuky rozšírěna i na Japonsko, které v zájmu rozšíření vyšší kultury přislíbilo pomoci vzdělat hloupé kovboje. Američané se mohli již dříve v přípravných zájezdech i později v mnohem větším počtu, seznámit s těmito novinkami: Národní socialismus, fašismus, komunismus, totalita, víra v božský původ vůdce, profesionální státní propaganda, teror civilního obyvatelstva, totální válka, rozsáhlá minová pole, letecké bombardování, časované bomby, plamenomety, pojem pátá kolona, občanská válka, partyzánská válka, vyšší rasa, rasová genocida, diktatura, eintopf, sebevražedné útoky, prasopes vůdcem, vypalování měst a vesnic, koncentrační tábory pracovní, koncentrační tábory likvidační, zabíjení žen a dětí v plynových komorách, moderní otroctví, vivisekce a další pokusy na lidech, hladomor, kanibalismus.

Po tomto pobytu, který naplnil mnohá očekávání a vryl nesmazatelné stopy do paměti a těl všech studentů, následoval pobyt třetí, dlouhodobý.

Třetí fáze, druhá a třetí generace[edit | edit source]

Dlouhodobý pobyt založený na základní myšlence Nejvíc se člověk naučí, když řeší cizí problémy. Američtí studenti dostali za úkol ukázat, co se naučili a co vůbec umí. Všichni dostali sérii úkolů, které museli splnit. Například:

 • Dokázat nesobeckost a rozdávat svůj národní majetek cizím zemím
 • Usmířit národy, co se chtěly vzájemně vyvraždit
 • Bonusový úkol - S nasazením vlastního života zásobovat bývalé hlavní město nepřítele pomocí nákladních letadel uhlím, moukou, solí, prostě vším potřebným k životu, kvůli vrtochům bývalého spojence.
 • Dohlížet nad vykonáváním spravedlnosti.
 • Neztratit nervy, když spravedlnost vykonávají "ohebnější" váleční zločinci na těch méně "ohebných" a ještě se při tom usmívat.
 • Odolávat demonstracím na podporu nepřítele, kvůli kterému musí tvrdnout tisíce mil od domova.
 • Chránit eurosocialismus před SeSeSeRe a při tom splnit tyto podúkoly:
  • Smířit se s rolí "toho zlého".
  • Smířit se s rolí potížisty.
  • Smířit se s rolí válečného štváče a nerozčílit se, když to prohlašují Němci.
 • Zažehnávat při tom diplomatické problémy a předcházet nukleární válce.
Evropští lektoři názorně ukazují, jak vypadá multikulturalismus v praxi. Nácvik pro čtvrtou fázi

Budoucnost projektu[edit | edit source]

Vrchní komisař EU pro lásku, přátelství a socialismus prohlásil: Jen díky této sérii studijních pobytů se mohli Američané dozvědět, o co všechno je americký styl života připravil a o co by zůstali, nebýt Evropy, ochuzeni. Nyní připravujeme, ve spolupráci s ligou muslimských humanistů, čtvrtý pobyt, zaměřený na poznávání džihádu v prostředí evropských měst.