IQ test

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Test debility.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Jak počítají IQ Českopedisté.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Za předpokladu, že Bůh je nekonečný a vesmír je taky nekonečný… dala by sis palačinku?

Červený trpaslík - Bílá díra (22/52)

IQ Test

Jméno. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toto je bezplatný test inteligence. Po dokončení vložte prosím peníze spolu s hotovým testem (krevní skupina, velikost bot, číslo kreditní karty a pin se předpokládá) do obálky a přelepte. Na test máte přesně 1 hodinu, počítáno od včerejška 04:12.


Matematická sekce[edit | edit source]

Trinagle puzzle.PNG
 1. Vyjádřete nekonečno jako celé číslo.
 2. Jestliže hruška stojí 5 korun a 3 jablka stojí 10 korun, kolik máte pomerančů?
 3. Odvoďte Eulerovu-Cauchyho rovnice použitím pravítka a kružítka. Do detailu rozeberte dopad těchto rovnic na matematickou analýzu v Evropě během 19. století a jak nám pomohou v budoucnosti.
 4. Nalezněte vzdálenost h od bodu X na diagramu vpravo. (Poznámka: bod X se na diagram nevešel, pro zvýšenou obtížnost dostanete za správné řešení o 1 bod navíc).
 5. Použitím pravítka spočtěte odchylku tohoto listu papíru od pravého úhlu.
 6. Dokažte, že 2 plus 2 rovná se 5.
 7. Vysvětlete, jak lze pomocí sto let starého Red Bullu a roztávající zmrzliny spustit studenou fúzi.
 8. Na ne méně než 48 stránek velikosti A4 vysvětlete, proč 00 není 1. Uveďte správnou hodnotu, a jak jste došli k výsledku.
 9. Dokažte velkou Fermatovu větu. Na důkaz můžete použít pouze pravý okraj listu.
 10. Malý chlapeček si ořezává prst ořezávátkem. Pokud jsou jeho ruce 1 metr dlouhé a rychlost zvuku procházejícího přes diamant je menší než rychlost světla, kolik ještě prstů si chlapeček ořeže, než ucítí bolest?
  • a) Pokud slepice a půl snese vejce a půl za hodinu a půl, kolik vaflí bude potřeba na pokrytí psí boudy šindelem? Odhadněte svou odpověď a tu zaokrouhlete na nejbližší tisícinu.
  • b) Z odpovědi v bodě a spočítejte, kolik slepic by bylo potřeba zkombinovat s psí boudou, aby vznikl létací stroj.
  • c) Jak dlouho těm slepicím bude trvat, než budou mít děti?
 11. Spočítejte druhou odmocninu žluté a vynásobte to jakoukoliv jinou barvou. Můžete použít hranol. K vypracování použijte pastelku barvy správné odpovědi (tolerance 40 nm vlnové délky).
 12. Počítejte pozpátku od nekonečna a napište brkem své myšlenky na papír bez použití čísel, písmen, smajlíků nebo náhodných čmáranců.
 13. Pokud Aleš jí šunkový sendvič rychlostí 24 bitů za sekundu a ten sendvič je s hlávkovým salátem, čalamádou a hořčicí, jak dlouho mu to bude trvat, než ho dojí? (Využijte teorii nerelativity a kvadraticintický vzorec)
 14. Nakreslete:
  • a) trojúhelník se dvěma hranami
  • b) čtverec se šesti úhly a osmi hranami
  • c) asymetrický čtverec
 15. Narýsujeme horizontálně nad sebou dvě stejné čáry, které vypadají asi jako když napíšeme =
  • a) Která z čár je stejně dlouhá?
  • b) Která z čar je víc podobná té druhé?
  • c) Stanovte odchylku levoúhleho trojuhelníku od pravdivosti tvrzení kvadratické poslupnosti vůči delší přímce z obou čar a vydělte jejich odmocninou hyperboly z výsledku lineární rovnice, který tím dostanete.
 16. Pokud má chlapec 8 jablek a odmocnina z 625 se rovná číslu 25, kolik je potom v Praze hodin aby stihl Justin Bieber nazpívat další 2 kňouračky?
 17. Zjistěte, proč se 23 plus 7 rovná šesti a ne 30? Můžete použít zdravý rozum.

Rozumová sekce[edit | edit source]

 1. Učiňte zázrak. Za kreativitu lze dostat body navíc.
 2. Pokud má Petr 6 jablek a Pavel 4, proč je nesnědí?
 3. Použijte piano (naleznete jej pod sedadlem) ke konstrukci stroje času, pomocí kterého vytvoříte časovou smyčku v průběhu tohoto testu, čímž získáte více času na test.
 4. Pokud má David jenom 2 jablka a 3 pomeranče, jak dlouho mu zabere konstrukce bomby?
 5. Pokud Toto je Tamto a Tyto jsou Tamty a dnes není pátek, jak dlouho bude Tomovi trvat, než dokončí tento test?
 6. Odůvodněte potřebu šunkových sendvičů.
 7. Bez vlastního zkoušení: kolik líznutí je potřeba k dosažení špejle lízátka?
 8. Uvažte paradox lháře: „Tato věta je nepravdivá“. Předpokládejte, že věta platí.
 9. Jaká je odpověď na tuto otázku?
 10. Pokud se medvěd pohybuje severoseverovýchodním směrem do Narnie rychlostí blížící se rychlosti světla jednu hodinu, potom na 864. křižovatce zahne doleva a pokračuje rovně další dekádu, jakou barvu má jeho klobouk? (Bonus: Jakého druhu je ten medvěd?)
 11. Pokud letí dvouplošník jižně od Chicaga rychlostí jedenáct set šest km/h a najednou začne měnit směr v náhodných intervalech, jaká je pravděpodobnost, že dostane pilot v příštím měsíci erekci?
 12. Pokud jednomu a půl člověku trvá den a půl vykopat díru a půl pomocí lopaty a půl a má jednu a půl manželky, jak dlouho jeho manželce bude trvat než umyje jeden a půl dřezu taliřů?
 13. Pokud je Markovi 19 let a Jirka má skateboard, kolik lahví vína je potřeba k naplnění místnosti? (Hint: Chuck Norris v místnosti není.)
 14. Kolik přibližně barev má barevné spektrum?

Vědecká sekce[edit | edit source]

 1. Vysvětlete podstatu hmoty. Do své odpovědi zahrňte zhodnocení vlivu vývoje matematiky na vědu.
 2. Dostanete skalpel a whisky. Odstraňte si játra a pitvejte je. Poté vypijte whisky a snězte játra. Kolik při tomto procesu zoxidovalo neutronů? Máte toleraci 3 protony.
  • a) Najděte okraj vesmíru.
  • b) Uvažte fakt, že se vesmír nekonečně rozpíná. S tímto na paměti najděte okraj vesmíru za 4 roky, 2 měsíce, 9 dní, 4 hodiny, 30 minut, 2 sekundy a 7 decisekund.
  • 1/2 Za použití své DNA najděte lék na rakovinu a sdělte ho vědcům ve formě heavymetalové písně.
 3. Určete gravitační sílu mezi vámi a tímto testem za použití skalpelu, který jste dostali dříve.
 4. Použijte prázdnou láhev od whisky, která leží na stole, a tužku, abyste pozorovali experiment, kdy si vpíchnete rtuť do žil. Zapisujte svá pozorování každých 0,30 sekund.
 5. Zjistěte barvu neutronu z předcházejícího experimentu.
 6. Tvrzení „Světlo je absence tmy“ je nepravdivé. Vysvětlete proč.
 7. Byli byste radši proton nebo elektron? Proč nebo proč ne?
 8. Dokažte existenci boha sporem.
 9. Odstraňte ze své tužky olovo. Proměňte olovo ve zlato. Pokud je to potřeba, můžete použít obě strany papíru.
 10. Kdo by vyhrál souboj? Pacman, nebo Kitt z Knight-Ridera?
 11. Rozhodněte, která z následujících subatomárních částic má nejradši mejdany: kvark up, elektron, foton.
 12. Použijte skalpel, láhev od whisky a zbytky jater, abyste zjistili účinek hamburgerů na ptáky. Pozn.: Nelze použít netopýry ani jiné plazy.
 13. S pomocí lžíce se prokopejte k zemskému jádru a popište přesně jeho složení, teplotu i okolní tlak.
 14. Definujte vesmír a napište tři příklady.

Logika[edit | edit source]

 1. Bůh se má k přírodě jako koště k
 2. Pomocí stroje času vytvořeného užitím piana sestrojte bagetkovou pistoli.
 3. Pomocí bagetkové pistole proveďte invazi do Kuvajtu.
 4. Kdo ve skutečnosti zabil Julia Caesara: Brutus Cassius, nebo Ronald McDonald?

Pozn.: Pomocí bagetkové pistole, kterou přestavíte zpět na stroj času, odletíte na místo činu, znovu vytvoříte pistolku, provedete akci, opět sestavíte stroj času, vrátíte se zpět a odůvodníte, proč jste to hodili právě na Chucka Norrise.

Ano nebo ne[edit | edit source]

Odpovídejte prosím pouze ano nebo ne. Pokud tak neučiníte, diskvalifikuje vás to z testu.

 1. Popište podstatu vesmíru.
 2. Zdravý rozum.
 3. 7 + 19 = ?
 4. a) Kolik dřeva by pokácel svišť jedoucí vlakem 98,7 km/h, který opouští Londýn směrem do Los Angeles, s odporem vzduchu 40 km/h?
  b) Jak by se vlak udržel ve vzduchu cestou přes Atlantik?
 5. Napište šedesátiřádkový sonet, přičemž smíte použít pouze slova „můj“, „její“, „byl“, „slanina“ a „Chuck Norris“.
 6. Ohodnoťte následující tvrzení: Odpověď na tuto otázku je „Ano“.
 7. Tak kterému dáváte přednost?
 8. Rodina Zajícova byla starou obojživelnou rasou.
 9. Jakou politickou stranu budete volit?
 10. Jste bláznivý magor? Na tuto otázku se nedá odpovědět ne.

Lingvistická sekce[edit | edit source]

Podrobně popište. Buďte objektivní, obsáhlí a konkrétní.

 1. Které z následujících slov tam nepatří:
  • Camembert
  • Pstruh
  • Cheddar
  • Brie
 2. Vyhláskujte antidisestablishmentarianismus, aniž byste se dívali, jak je to napsáno na papíře.
 3. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis je odborný výraz pro nemoc plic. Vysvětlete původ pojmenování s přihlédnutím k řecké architektuře.
 4. Najděte přesnou chvíli, kdy byste umřeli nudou při dělání tohoto testu. Použijte úryvky z Kdo chytá v žitě, aby vám to pomohlo při odpovědi.
 5. Zabijte se a odevzdejte tento test 2 hodiny po zodpovězení této otázky.
 6. Najděte antonymum ke slovu „antonymum“ bez použití slova, které by bylo jeho antonymem.
 7. Pokuste se najít správný anagram pro „anagram“.
 8. Vytvořte invazní sílu pomocí propisky, jablka a kočky a užijte ji k úderu na Východní Německo.
 9. Popište slovo „nepopsatelný“ bez použití slova popsat nebo nějakých jeho antonym.
 10. Proč?
 11. Honza nikdy neupustil od nevyhýbání se nedělání domácího úkolu. Není nepravda, že nezapomněl neudělat svůj domácí úkol, pokud dnes není pátek?
 12. Vypište všechna slova českého jazyka. Můžete požádat o další papír.
 13. Za pět minut vtrhne do místnosti deset tisíc opilých šílených domorodců. Uklidněte je. Můžete použít jakýkoliv starověký jazyk kromě řečtiny a latiny.

Děkujeme vám[edit | edit source]

Test bude vyhodnocen přibližně za šest až sedmdesát týdnů. Alternativně vám můžeme říct hned teď, že vaše IQ je silně podprůměrné, limitně se blížilo k nule, tu ale přeskočilo a utíká k zápornému nekonečnu.

Pro zkoušející[edit | edit source]