Navíc

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Oscar Wilde jednou řekl o toto:

Já prostě nemám rád, nesnáším, nenávidím, nestrpím a nevystojím slova navíc!

~ Citát Oscara Wilda, ve kterém vyjadřuje svůj názor na slova navíc, a zdá se, že docela vhodně.
TreCcolli.jpg

Jako navíc se jaksi jeví nezbytné užívání buď nepotřebných, zbytečných, stejnoznačných, synonymních, nadbytečných nebo přebytečných slov, která se vlastně opakují, repetitují, napodobují, simulují, zdvojují, duplikují, jsou tedy identická a již předem jaksi řečená přesto pořád a pořád a pořád vlastně opakovaná, jaksi přesahující limit toho, aby byla věc vysvětlena jasně a srozumitelně tak, aby byla pochopena, že. Pročež tedy jsou takové věci tedy navíc, že. Při nadbytečnosti je tedy obvyklé opakovat slova, vlastně ideje a myšlenky, že, někdy fráze, někdy nápady nebo vysvětlení tím, že se tedy opakují něčí myšlenky, někdy vlastně parafrázující sebe sama a účinně tedy sdělující stejnou věc jaksi dvakrát, duplicitně nebo dvojnásob, nebo třikrát (trojnásob; trojitě je také možný tvar, že), anebo tolikrát, kolikrát je potřeba, ale tedy vždy vícekrát než je nula, že.

Historie slova "navíc"[edit | edit source]

Roku 1734, tisíc sedm set třicet čtyři, neboli Léta Páně 1734, to jest rok 1146 v islámském kalendáři, Lord Tomáš Navíc napsal korespondenční dopis (tj. psaná, diktovaná nebo vytištěná zpráva nebo sdělení, adresovaná osobě, muži, ženě, dítěti, synovi, důchodci, zaměstnanci nebo organizaci, skupině, firmě, ... Já si myslím že čtenář ví a rozumí tomu, co jsem chtěl říct v této větě, že), který byl tedy jaksi nepřiměřeně repetiční, ne-li repetičně nepřiměřený, že ano. Slova byla tak nějak přebytečná, že, opakující se a více než zbytečná, že ano. V následující tedy letech, a po nich, že, a tedy v letech po těchto letech, se všechny věci, předměty, projevy, texty, tentononc, a věci, které se jaksi tedy opakovaly, zbytečné nebo nepotřebné, začali nazývat, neboli označovat jako věci "navíc", že ano, protože díky a hlavní zásluhou Tomáše Navíc to byl výsledek textu Tomáše Navíc, který byl obsažen v jeho psaníčku, přesněji dopise nebo korespondenci, že.

Tedy Lord Navíc, vlastně rovněž zvaný Lord Tomáš Navíc nebo Tomáš Lord Navíc, nebo Tomáš, se často oblékal do šály, límce, šátku, někdy si šátek omotal i kolem krku; pak do pláště, kabátu, saka, vesty a zimníku, že. To znamenalo že často a hodněkrát mu bylo horko, potil se, doslova jaksi upečený a někdy mu bylo zase dusno, že, většinou, nebo čas od času, že ano. Jeho oblečení, vlastně ošacení, tedy šatstvo, neboli jaksi oděv, výstroj, kostým a roucho, byly považovány, pokládány, pohlíženy a brány za výstřední, přílišné, nevhodné, přehnané a více než potřebné, že.

Obsah korespondenčního dopisu[edit | edit source]

Dole či níže je napsán přepsaný text korespondenčního dopisu psaného a podepsaného Lordem Tomášem Navíc, tak zvaný Tomášův korespondenční dopis.

U Tomášova obrázku nalezneme něco navíc.
Nejdražším, váženým, blízkým a milovaným kolegům, přátelům a známým.

Já, Lord Navíc, také zvaný Lord Tomáš Navíc, píšu a na konci podepíšu tento korespondenční dopis Vám, mí přátelé, kolegové a známí, dne 15. 3. 1734, tedy patnáctý den měsíce března roku 1734, abych vás požádal, vyptal se, zeptal se a optal Vás, mí přátelé, kolegové a známí, zdali by bylo možné, proveditelné, nebo aspoň představitelné, kdybych si mohl půjčit, dostat od vás na úvěr malou, maličkou, bezvýznamnou sumu peněz, mincí či bankovek, se kterými bych si mohl koupit, zaopatřit další papír, nebo třeba i jen pergamen, na které bych psal a podepisoval další dopisy, zprávy Vám, mí přátelé, kamarádi a známí.

Děkuji Vám. Budu Vám vděčný a zavázán.

S upřímným pozdravem, s veškerou úctou Vás srdečně zdraví

Lord Tomáš Navíc, z rodu Navíc

Zajímavost[edit | edit source]

Argo Navíc je latinský název souhvězdí Lodi Necyklopedie, které bylo v roce 1925 mezinárodní brutastronomickou unií zavražděno a rozčtvrceno na lodní kýlu, plichty, lodní zadek a kompas.


„Tento článek je tu docela navíc.“

- Kapitán Osvěta