Materialismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Znak materialistické víry
Možná původní znak

Materialismus je hlavní světové náboženství s 3 000 000 019 věřících (což je prvočíslo), prorok je Karel Marx, bohyně Material, svatá kniha Kapitál shrnuje hlavní (kapitální) myšlenky materialismu a konečná část, komunál. Svatým místem materialismu je Manhatten. Materialistickému chrámu se říká superMarket nebo hyperMarket (anglicky Mall). Slibovaným mesiášem je svatá Máří. Hlava církve neboli boss je McDonald Trump. Znakem materialismu je velké žluté M, spekuluje se, že má představovat dva prsy bohyně Materialy. Věřícím se říká materialisté, nevěřícím amatéři

Hymna materialistů

Materialistická víra[edit | edit source]

Podle materialismu svět vznikl Velkým výbuchem a skončí jeho totálním zamrznutím, když už od sebe bude všechno tak daleko, že spolu lidé nebudou moct obchodovat ani se okrást.
Materialisté nevěří na věčný život ale bojí se smrti, věří však, že zůstanou naživu v tom, co postaví, koupí či nakradou, čím více tím déle. Někteří pak sní o tom, že nezemřou či přenesou svou mysl do robota či počítače, přesto, že mysl je také součást těla. Materialisté se shodují v tom, že materialistický ráj se nachází na zemi, né však v jeho podobě, lepší je to s materialistickou představou pekla. Všichni materialisté se shodují že peklo je skončit na ulici a chudý. Proto si často nadávají do chudáků a posílají se na ulici, byl o tom i jeden seriál, Ulice.
Tajná učení materialismu jsou fyzika a ekonomie. Mezi hlavní ontologickou doktrínu materialismu patří, že všechno je jen objekt. V indické verzi tohoto náboženství se Materiala nazývá také Mája nebo Matrix. Mája dává lidem dar vidění, jde o skutečný svět, žádnou iluzi! Naopak iluzí je že Mája či Matrix je iluze!!! Ti co Máju považují za iluzi věří na Nirvánu, ale nirvána je pouze zkažená verze Máji nebo nic, to dokazuje, že začíná na N a né na M!!!!

Nejznámější materialistická modlitba

Desatero:
1)Já jsem Materiala, budeš mě uctívat! Nebudeš mít žádného boha!
2)Můžeš zneužít mé jméno ale musíš ctít Matrix (Máju)!
3)Pamatuj na den nákupů, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem nákupů, zasvěceným Materiale!
4)Cti svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Materiala!
5)Nezabiješ ... pokuď to nebude pro peníze! Je fiskálně prozíravější někoho zotročit!
6)Nesesmilníš zadarmo!
7)Pokradeš! Všechno!
8)Vydáš proti bližnímu svému křivého svědectví, abys vysoudil nějaký prachy!
9)Budeš dychtit po domě svého bližního! Po vile s bazénem, saunou a soukromým kinem'
10)Budeš dychtit po ženě svého bližního i po svém bližním i po jeho otrocích a dělnické třídě, po jeho býku, po jeho hovězím, po jeho oslu, po tom masu co je z osla, nevim jak se mu řiká i po všech jeho zvířatech a po jeho penězích!!!

Máří prý tvrdí že se dá celé desatero shrnout do jednoho přikázní: Milovat Majetek!

Materialismus v praxi[edit | edit source]

Tradiční křest ve starém oleji od hranolek
Hromadné koupání ve víně
Česká varianta rituálních koupelí

Nákupy, Hostiny, Výplaty, Zlodějna.

Meditace[edit | edit source]

Materialisté praktikují meditaci přejídáním, v sedě na hromadě peněz, v leže na hromadě peněz, ve stoje na hromadě peněz a v tanci na hlavě na hromadě peněz.

Mastné koupele[edit | edit source]

Materialisté praktikují pravidelné očistné koupele, meditují ve vaně plné jídla, piva, vína či šampaňského, ti nejchudší se koupou ve vodě, ta se dá prý také pít. Zvláštním případem je takzvané křestmazání, jedná se tak o křest a zároveň závěrečné pomazání v jednom. Koná se ve starém žluklém oleji od hranolek.

Mučení cvičení[edit | edit source]

Někteří materialisté oslavují vlastní těla ve fitku. Tím zároveň zvyšují cenu svého těla, takže se pak lépe prodává

Modlitby[edit | edit source]

Materialisté se v zásadě modlí směrem k Mekkáči v Manhattenu, věří, že to je místo, kde si Máří dá svou první snídani, až (zase) přijde. Tam ji najdou. denně tam chodí i McDonald Trump. Materialisté se modlí ve formě sedů lehů, kliků a dřepů. Prosí většinou o větší plat, peníze, víru v loterii nebo býka ferrari svého souseda. Materialisté také zapříčinili zdroj peněz. Původně se jednalo o kupóny na modlitbu, proto se řík prachy od anglického slova pray.

Konverzní techniky[edit | edit source]

Tajnými poznávacími znameními materialistů jsou různé značky na oblečení. Tajnou strategií konverze je utajení, že se jedná o náboženství a zabírání svátků ostatních náboženství. Konverzní pomůcky jsou vánoční dárky, blbosti všeho druhu a letáky do schránek zvoucí do hypermarketu. Autor tohoto článku sám tyto letáky hrdě roznáší...potřebuje prachy. Svaté písně materialismu jsou písně z reklam.

Máří[edit | edit source]

Odhady možné podoby Máří

Máří, Nevěstka národů, Zrzka bez duše, Mocná Macatá Maruna je zaslíbenou vykupitelkou materialistů.
Materialisté nevěří v reinkarnaci ale v evoluci. Věří, že jednoho dne přijde dcera matky, shodná v látce jménem Máří, ta se sama urychleně vyvine z prachu a bláta až do krásné ženy, některé proudy však věří, že k jejímu početí je ještě zapotřebí panicovo sperma uložené v blátě. Máří je naučí lépe obchodovat a krást takže obelstí zamrznutí vesmíru. (Údajně je mistryní v technice prodávání vlastního těla) Také sjednotí pravoslavnou a levoslavnou víru, kdy správně vyloží Marxovu evoluční společensko-ekonomickou spirálu, jako nutnost pro předejití zamrznutí. Někteří materialisté věří, že už jednou přišla a vzala na sebe chudobu (chudoba je hřích) a místo nich zemřela hlady, jenže pak se ukázalo, že zevolvovala (Neplést zevlovala). Jinak Máří je zrzka, protože zrzky nemají duši.

Mára, tedy buddhistická Máří, všimněte si červených vlasů

Máří v křesťanství[edit | edit source]

Máří měla přijít ve stejnou dobu co na svět prý přišel Ježíš, ale ten na sebe strhnul všechnu pozornost. Máří s ním nějakou dobu chodila a on se vsadil, že bude slavnější. Stejně ale ten vztah nebyl perspektivní, Ježíš se totiž spolu s Buddhou a dalšími členy Gautama Buddha Gangu snažil zničit Matrix, což je absolutně proti materialistické víře i proti učení a víře Máří. Ježíš Máří stále nabízel, že spasí její duši, ta mu ale neustále trpělivě vysvětlovala, že ona je v pohodě, že žádnou duši nemá...

Máří v buddhismu[edit | edit source]

Máří je známá i v budhismu, tady je však urážlivě nazývána Mára a z nepochopitelného důvodu se jedná o muže, pozná se však podle svých dobrých skutků. Mára, ve skutečnosti Máří, se snaží udržet všechny ztracené budhisty ve světě, aby se nerozplývali v nirváně. Dávám jim poznat všechny požitky materialistického života, pravidelně je navštěvuje, aby je přivedla na správnou cestu, tak je hodná! Že je budhistický přístup pokrytecký nebo neznalý dokazuje i že budhisté čekají na svého vykupetele buddhu Maitreu, aniž by jim došlo, že je to jediné skutečné vtělení Materialy,

Máří podle masochistů, proti gustu...

svatá Máří, říkaají ji ale Maitrea podle Materialy protože nechápou rozdíl mezi Materialou a vtělením. To dokazuje, že materialismu nerozumí. Jediný budhismus, který se dá tolerovat je mařajánový budhismus.

Masochystický kult[edit | edit source]

Masochytický kult je hnutí vášnivých uctívačů Máří. Říkají si také Worshipers, protože w vypadá jako obrácené m, což značí jejich podřadnost ale také vzabu k Máří. Máří pak většiniu nazývají Mistress. Masochysti si říkají protože často žijí v psí boudě a jedí jen maso, jedí tedy maso v chýši. Dálším výkladem původu toho slova je,že masochysti maso pro Máří chystají, možná že už ve své oddanosti zašli tak daleko, že se snaží převzít ženskou roli nebo se zkrátka jen snaží, aby na první snídani, až se (znovu) objeví, přišla právě k nim. Hlavním argumentem masochystů je, že přeci jedině otrok se dá vykoupit a v tom je jistá logika. Otroctví je vůbec u materialistů celkem běžná věc. Nejvěrnějším stoupencem tohoto kultu a Mářiiným otrokem je I.P..

  Nejlepší materialistická píseň v ČR za poslední léta. Není to Máří? Je to zrzka!
Podle některých znalců navíc mají 3X, která jsou známým symbolem pornografie
označovat Mářiin sklon k prostituci!

Materialistická historie[edit | edit source]

Materialismus sahá hluboko do historie, ačkoli jeho počátky můžeme nalézt už v 19. století v učení proroka Karla Marxe, jeho kořeny můžeme nalézt ještě dál! Po první světové válce se však materialisté rozdělili podle chápání materialistického ráje na dvě církve pravoslavnou (USA) a levoslavnou (CCCP).
v 50 letech pak byl učiněn senzační objev. Podle tehdejších výzkumů sovětských (ale také postnacistických amerických) vědců, představa materialistického vzniku světa výbuchem a konce zamrznutím vyústila kdysi dávno v magické krajině zvané Řecko ke vzniku tajného spolku zvaného Atomisté. Tito Atomisté zkoumali původ hmoty za účelem stvoření atomové bomby. Doufali že atomová bomba jim pomůže stvořit nový vesmír v případě, že by ten starý zamrzl. Tento objev pradávné společnosti zapříčinil v 50. letech 20 století období zvané studená válka. Obě církve se předháněly ve výrobě atomových bomb, kdo vyrobí víc bomb, může vyrobit víc vesmírů kam by se jeho církev šířila a bude milejší bohyně Materiale. Žádná z frakcí však neměla dostatek odvahy bomby odpálit, místo toho všichni s úzkostí čekali na velké zamrznutí, proto se konfliktu říká studená válka.

Mocenská hierarchie[edit | edit source]

Mocenská hierarchie se skládá z mnoha titulů, všechny začínají na M. Titul má vzásadě pomoct nečistým lidem a očistit je tak od vší slabosti a možnosti chudoby. Titul pomáhá dostat na začátek jména M které je svaté, což je největší požehnání, které tak může pomoci obyčejnému člověku převzít tak velkou odpovědnost a spravovat tak marnou církev, jako je právě USA. Váha titulů je řazena abecedně, některé váží až 6 tun a i to se dá z abecedy vyčíst.

Seznam titulů od nejvyššího po nejnižší:[edit | edit source]

MD[edit | edit source]

Mistress of Divinity, česky paní božská, nebo magistra božství je nejvyšší titul který náleží jen Máří i když ho nepotřebuje.

McDonald Trump
MBA Andrej sice není tak bohatý jako Trump, na Čezko ale má

Mc[edit | edit source]

Mc je titul který značí nejvyšího představeného pravoslavné a dnes již jediné materialistické církve (USA). Je to něco jako materialistický papež, jenže se muříka Mc nebo Boss. Mc znamená Master of Corruption (Pán/Mistr/Magistr korupce) nebo Master of Commonwealth (Pán Commonwealthu), to pochází z doby, kdy američané chtěli naštvat brity. Mc také znamená "mocný". Současným Mc je McDonald Trump. O tento titul se uchází i Hillary Clinton, má velkou výhodu, protože je žena a materialistická víra ženy protěžuje, není je není už ale mladá a krásná (byla někdy?) a navíc její jméno začíná na H a C, takže by se to psalo McHillary nebo McClinton, což vypadá divně protože je tam Ch a dvě c za sebou a to by mátlo, takže je ze hry. Slavnými Mc v dějinách byli John McClane, McCaulay Culkin a Paul McCartney, McKenzie, McLaren, Steve McQueen a Trumpa McKvák, to je ale jen alterego Kačera McDonalda Trumpa

MBA[edit | edit source]

Master of Bussiness and Administration, Pán autobusů, buzerantů a všech adminů. Jedná se o vysoký titul podobný kardinálovi. Každý kdo má titul je navíc skvělým hráčem basketballu, dokáže poslat spoustu firem do koše. V Čezku tohoto titulu dosáhl třeba Andrej Babiš

MB[edit | edit source]

Master of Bureaucracy, Pán všech buranů, titul na úrovni arcibiskupů

MA[edit | edit source]

Master of Accountancy, pán všech účtů, spravuje všechny uživatelské účty. Tento titul je podobný biskupům

Méněcenné posty[edit | edit source]

Materialistickým knězům se říká prodavači nebo šmejdi, materialistickým mnichům se říká bankéři.

Materialismus v ČR[edit | edit source]

Václav Klaus na misi
Známá seriálová dvojice

Materialismus je v Čezku velmi oblíbený. Největšímu materialistickému ch/krámu v Čezku se říká Makro. Současným vůdcem materialistů v ČR je Andrej Babiš Dalšími velkými postavami je McMiloš Zeman (ten získal titul Mc pro svou svatost) a také Václav Klaus, který proslul zejména svým hrdinným prosazováním myšlenky nerozdílnosti čistých a špinavých peněz a také knihou levá-pravá. Jedná se o dílo jež formou krátkých anekdot či veršů přivádí čtenáře k hlubšímu pochopení rozdílů mezi levoslavnou a pravoslavnou vírou, slouží také skvěle jako pomůcka pro předškolní děti při učení stran. Klasickou básní je třeba:

Řízek je pravoslavný
Salát je levoslavný
Čokoláda je pravoslavná
Salát je taky antijídlo

Čežtí občané napjatě čekají, kdy Václav Klaus vydá také vlastní kuchařku

Bohužel materialismus je v čezké republice čezkými zákony stále potlačovaným náboženstvím. Václavu Klausovi se naštěstí hrdině podařilo zachránit nejlepší věrné velkou amnestií, použil tak utlačovatelský systém proti jemu samotnému.

Materialismus za Bolševníka[edit | edit source]

Materialismus samozřejmě v čezku existoval už před smetanovou revolucí, ale to byl materialismus levoslavný. Zavedl ho tady Ment, čili McClement Gotwald, ten se proslavil zejména tím, že u nás zavedl metro.

Materialismus před Bolševníkem[edit | edit source]

Materialismus zde existoval i v davných dobách před bolševníkem, ačkoli nebyl tak rozvinutý. Důkazem budiž že naši zem od pradávna navštěvoval a stále navštěvuje Santa Klaus pod pseudonymem McGuláš, dělá to dokonce tak chytře, že jěžíška předběhne o 19 dní, což je prvočíslo.

Horst Fuchs je překvapen jak levné výrobky prodává

Materialismus v médiích[edit | edit source]

Materialismus v médiích je velmi oblíbený a rozšířený, materialismus zde má velké pole působnosti. Značná část konverze se odehrává v médiích, za tímto účelem vzniká mnohé reklamní spoty ale i velké celovečerní filmy jako Transformers, Dědictví aneb kurvahošigutentag a film Matrix AB o životě Andreje Babiše (vážně existuje)(neplést s filmem Matrix, ten je naopak velmi antimaterialistický a zakázaný!!!)

Nejznámějším materialistickým seriálem je M a M. Jedná se o seriál o dvou bonbónech kamarádech (viz obrázek), kteří mlátí všechny, kteří odmítnou přestoupit na materialismus, když přestoupí nebo jsou věrní, mohou za odměnu čokoládové M a M sníst. Říká se tomu metoda cukru a baseballky

Nejznámější mediální hvězdou materialismu je Horst Fuchs. Tento muž je tak populární, že uprostřed materialistické církve založil vlastní sektu, církev teleshopingistů. Současná pozice této sekty ve zbytku materialistické církve či vůči ní je neznámá. Popularita Horsta Fuchsa totiž zapříčinila mnohé mocenské spory.

Materialistický extrémismus[edit | edit source]

McDolf

Tak jako většina každé náboženství, má i materialismus své extrémní případy. Materialistický extrémismus se dělí na vnitřní, nebo také rozdělující a vnější, neboli spojující. Vnitřní extrémismus se objevuje ve vztazích mezi různými směry materialismu, především pak mezi levoslavným a pravoslavným a materialisty rozděluje. Známými organizacemi těchto extrémismů je Rudá armáda a armáda USA. Extrémismus vnější, který naopak spojuje se pak objevuje ve vztahu materialistů k ostatním náboženstvím. Tato musí být zničena! Je smutným faktem, že levoslavný materialismus byl v potlačovaní ostatních náboženství aktivnější a úspěšnější. Pravoslavná církev USA, jindy tak horlivá ve svém svatém poslání je vůči ostatním náboženstvím velmi laxní. Alternativním vysvětlením je, že v USA byla ostatní náboženství odedávna skrytě materialistická, daleko více než na východě a USA se tak snaží ostatní náboženství ve svém státě zničit plíživě zevnitř, ukolébat věřící v pocitu bezpečí a nanápadně je dostat na svou stranu. Všechna náboženství USA jsou natolik materialistická, že je můžou materialisté v klidu tolerovat. Nehledě na tento fakt i v USA existují extrémističtí materialisté. Tito se většinou převlékají do podoby Máří a vyzbrojeni samopali či jinými lidovými zbraněmi navštěvují kostely a chrámy ostatních náboženství. Nejslavnějším týpkem který dělal spojující extrémismus byl Adolf Hitler, ten správně pochopil, že řešit ekonomické problémy pravoslavně jako USA nebo levoslavně jako CCCP je nesmysl a že je třeba se zaměřit na jinověrce, především teisty, tedy židy, kteří ovládali jejich milované materialistické instituce - banky a média a drželi materialismus v šachu. Hitler navíc správně pochopil že cenu může vyčíst rovnou z genů. Zůstal ale nepochopen, snažil se materialisty sjednotit ale místo aby ho USA a CCCP následovali, sjednotili se proti němu, aby jejich církve nezanikly a oni aby nepřišli o svoji moc, což je ale dost materialistické, takže se to uznává. Paradoxní je, že i tenhle týpek je členem Gautama Buddha gangu.

Může to být celé jenom vtip?[edit | edit source]

Mnoho badatelů se domnívá, že celý materialismus vznikl na základě vtipu. Karel Marx prý byl známým komikem. Tito jsou lháři a zemřou na ulici chudí!!! I kdyby snad byl materialismus vtip (což není), vyvinul se v něco většího v něco co je světlem a bohatstvím národů!

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství
Choroby
Zkumavka s močí SS Tělesné choroby

CukrovkaČechomorDorostenecká nemocDýmějový humorHemeroidyHypertenzeJabbismusKlešťová encefalitidaKokotokokyKoronavirusKyprovkaLigmaMichaliho chorobaMonogamieMusculativní demenceMuskulární hypertrofieNádorNajbrtNemakačenkémieObezitaPrasečí chřipkaPrůjemRýmičkaRybí prstySklerózaSvrabSyfilisŠkoloviceŠkrlaŠtíhlostToxoplazmózaZácpaZimní virózaZrakovinaŽízeňŽlutá zimnice

Ptačí ruka Duševní choroby

ApplepsieArchitekturaAutofilieBlbostČlenství na FacebookuDepreseDyslexieEmoFóbieInsektofilieKlausofobieKlíčová encefalitidaKlišéKremlobotieKrize středního věkuKulocentrismusLepenský virLiterární masochismusMamilMatematický ďábelMaterialismusMetapsychická jaringitidaMoralismusMoribundusMzeNarcismusObrnaObsedantně kompulzivní poruchaParanoiaPanická poruchaPedofiliePéro v ústechProkrastinacePsychoanalýzaRESETŘízkofilieSerbantropieSušiho komplexUmělá demenceVeganstvíVegetariánstvíVPDSPWindowsWindows VistaXenofobieZávislost na mobiluZprasitelský komplex

Skwádačka Choroby a metly Českopedie

AdamstownAdminitidaAhAkvarijní rybyArbitrážeAzbukopedieBl8CinikCopyrightČeskofilm (Wikipedie TV)EditcountitidaFranta VolantHumorJak počítají IQ ČeskopedistéKult popelniceMomentálně můžete editovat WikipediiNudleOsobní útokyOxymoronSprávciTramvajová dopravaToma646VandalismusWikichrámWikipedistéWikityranieZastaralé šablony

<blink>FREE SEX</blink> Ostatní

AstrologismusBurešismusInkontinenceJehovismusKomunismusKonspirační chorobyRespiraptorRosamunde PilcherRouškaSebevraždaSyndrom vyhořeníTrest smrti

Žena za pultem.gif edit Bird hand.png obchod - business - geschäft - commerce - abarrotería - affare - торговля Bird hand.png
AgroprdAktron TelekomAlčertBhuptgBillboardBojovníci od Al-LidluCall of KauflandCastrolCentral KladnoCentrální šroubCikay ElektrospotřebičeČESCOČeská poštaČínské bistroČínské výrobkyDebillaHorst FuchsCharitaIKEAInzerátKaufmumulandKobloLidem (obchod)ObchodOchrana osobních údajůPlutoniumPodnikatelPojištěníProblientMakroprocesorMasokombinátNákupní vozíkNecyklokrámReklamaReklamy GoogleRobin OilSAPASkálaSlevový kupónŠestsetšedesátšestkaUruguayský pytelVečerkaVietnamské bistroZájezdy last yearZbožíZákazník   


Exploze bomb.jpg
Terorismus
Al-GebraAl-KáidaAl-LidlEtaHamasIslámský státIslámský stát v TeplicíchMOAOSAANOTálibánUsámova říšeUsama bin LadinKarel LobotómJásir ArafatAnders BreivikEliášův oheňJánošíkVojislav KalašnjikovJesuis CharlieRovnost, volnost, brněnstvíKOPRAN.Š.L.Camper-StrikeSASZákon o terorismu