Pohanská Degenerace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být Pohanská federace
Pohanská degenerace
.

ArabianRulesFootball.gif

Tento článek úmyslně uráží náboženské cítění a tím naplňuje kritéria pro dobrou satiru. Šalom!
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.


Mezinárodní Pohanská Federace
Mezinárodní Pohanská Degenerace
Pagan Fedeneration International
Pagan Degeneration International
Wiccan Pentacle.jpg
Mandala s pentagramem přátelství, lásky, rozmanitosti a porozumění, oblíbený znak všech pohanských miláššškůů.
Typické pohanství
Motto: "Blessed Bee!"
Charakteristika Mezinárodní nezisková organizace s centrem ve Stonehenge.
Národnost Mezinárodní
Hlavní sídlo Albion-Británie
Náboženství pseudo-pohanský eklektismus
• Tradice Wicca
• Tradice Wicca-Pizza
• Tradice Čučkka
Se(a)x Wicca-Piččka
a X dalších wiccanských tzv. „tradic“...
• Tradice vztyčených falů - kult plodnosti
• Neošamanismus
• Neodruidismus
• Kemetismus
• Vlčí kult
Prasopsí kult
Počet členů neznámo
Vůdce komunity
Arcidruid Vávra

Arcidruid Stanislav „Artuš“ Vávra
(nástupce Izáka Bubblewitze)
Činnost organizace • přednášky
výlety
• průvody Pagan Pride
pub moot
• koncerty Damh the Barda
• bardská guilda
Webové stránky EN: http://www.paganfederation.org
EN: http://www.paganfed.org
US: http://us.paganfederation.org
CZ: http://www.pohanskafederace.cz
CZ: http://www.pagancon.cz

Facebook:
CZ: http://www.facebook.com/pficz

„Blessseeeeedd Beeeeee!!!“

- wiccanská čarodějka Silver Crazy Cow

„...a nyní budu vzývat Trojjedinou Bohyni a čtyři mocné živly přírody: oheň, vodku a větry ze mě, jimiž posvětím toto místo pro svůj rituál od všech zlobivých negací...“

- čarodějka Morgana LaFay Moonwitch (Rituál ohně, vodky a větrů ze mě)

„Za temných nocí se já a moji druhové z Vlčího kultu proměňujeme ve vlkodlaky, noční běžce, abychom pak úplně nazí běhali po lesích. Tímto nespoutaným způsobem ctíme svá vlčí božstva přírody.“

- náčelník Pushwolf, čestný předseda Vlčího kultu

„In the name of the Triple Goddess and her triple vagina! Hu! Hu! Horny God be bless! Huha! Huha! Huha-heeee!!!“

- čarodějka Liliana CrazyCow (Slavnost slunovratu)

„Obrazy Věčného prezidenta Kim Ir-sen, boha ohně a větrů ze mě a Kim čong-una, syna nebes a slunce, ochránce hojnosti a socialistického blahobytu, nechť jsou jejich podobizny vyvěšeny na předních místech domů našich soudruhů a prokazována jim úcta a pokora.“

- Kodex tradice Čučkka od Kim Čong-ila: Vyznání víry


Mezinárodní pohanská federace degenerace (Pagan Federation Degeneration International), případně též deformace, dříve však federace, je nejen název mezinárodní neziskové organizace, ale také obecné označení pro společenský úkaz, který s ní nerozlučně souvisí. Pohanská degenerace je organizace s cílem sdružovat různé postižené osoby – konkrétně takvazné „wiccany“ a „pohany“ (přesněji však pseudo-čaroděje a pseudo-pohany) v rámci „kvazi-pohanské komunity“ a vytvářet kvazi-pohanskou platformu pro vzájemnou komunikaci stejně postižených „pohanů“. Pohanská degenerace se primárně zaměřuje na lidi postižené – tj. lidi bez estetického cítění a vkusu, zejména se specializuje na pseudo-pohanské exhibicionisty a sólisty, tedy jedince často přehlížené, kteří pak na sebe upozorňují exhibicionismem. Tato individua se scházejí ve velkém Centru pohanské degenerace, kde je společná kvazi-pohanská svatyně všech pseudo-pohanských tradic. Tím je úžasně duchovní romantické místo – betonový komplex Maják Pyč na břehu Berounky, kde sídlí hnutí Avenna, jehož zakladatelky jsou tři depresivní rozvedené čtyřicátnice, původně léčitelky, jež se pohádaly (jedna z nich manželka exmelounáře Pykače), takže Pyč zůstal nedostavěn.

Degenerace je tvořena zejména kavárenskými, hospodskými a internetovými rádoby pseudo-pohanskými neohipíky a wiccanskými čarodějkami-feministkami. Často vysedávají doma u obrazovek a povídají si o „pohanském zasvěcování“, „pohanské praxi“ a „pohanských tradicích“ (ve všech případech se jedná o čiré fantazírování a fabulace). Čarodějnice (či čarodějky) bývají ve skutečnosti feministické kreatury odpudivého vzezření v důsledku hormonální poruchy, která jim způsobila nechutně obézní figury, doslova je přetransformovala v sádlovité prasnice s obřími pneumatikami na místo lidsky vyhlížejícími těly. Čarodějky z hnutí Avenna, kteří se každoročně slétají k Majáku Pyč, aby zde oslavili svou Triple Goddess a Horny Goda (zásadně se nepřekládá z důvodu demence názvů). Někdy za úplňku se v Praze pořádá duchaplná večerní akce zvaná „pubmoot“, kvůli které se mnozí novopohané a čarodějky přesunují od monitorů svých zatuchlých doupat ven na měsíční světlo, aby svůj čas strávili v předem určené hospodě, kde pak v alkoholovém opojení rozebírají obdobná témata jako na internetových diskusích, nebo se jen baví historkami ze života a připomínají si svou Triple Goddess with triple vagina. Jindy se uspořádá nudný hudební koncert, kam pravidelně dojíždí nudný folkový písničkář Damh the Bard (když se mu nechce, z pravidla ho vystřídá Tomáš Kočko), zatím co kvalitnější hudebníci pro velký nezájem už vymřeli. Betonový komplex na břehu Berounky je výjimečný také možností očistné rituální koupelí v romantickém jezírku s žabincem. Přestože zde platí přísný zákaz vstupu pro psi, celý pozemek je zamořený vlčími výkaly, které mají na svědomí čtyřnozí miláčkové členů Vlčího kultu. Toto místo považují všichni psudo-novopohané za posvátné. Jsou zde rozesety posvátné relikvie indiánského kmene Šošonů. Každý rok tu novopohané postaví stanový tábor a během slavností slunovratů se tu pořádají „pohanské slavnosti“, které se tradičně nazývají „prcálie“ a „vaginálie“, ty pak vrcholí oblíbenými pohanskými rituály „gangbang“ a „bukkake“ (v pohanském jazyce je zapovězeno mluvit o významu těchto rituálů), kterých se účastní i pohany oblíbení hudebníci. Konkrétně Damh the Bard se na pohanské rituály českých pseudo-pohanů rád vrací, má zde své vlastní pohanské kurtizány-souložnice, kterému vždy podrží. Pro Damha není problém se dostavit, a to ani ze své daleké domoviny v Albionlandu, mimo jiné si tím kompenzuje své hudební neúspěchy, kdy svůj talent utápí ve sklepeních zatuchlé čajovny. Jiný idol současných pseudo-pohanů, světoznámý představitel keltského novopohanství Izák Bubblewitz, se dlouho České republice vyhýbal, kvůli svému druidskému celibátu. Před lety se sice Damh the Bard nechal slyšet, že by rád překonal národní umělkyni Helenu Vondráčočkovou, přesto nadále zůstává hudebním ztroskotancem. Jeho trapné békání se ze zatuchlé čajovny ozývalo ve dne i v noci, chudák Damh z toho začal chraptět a aby toho nebylo málo, tak zkušené prostitutky požadovali od Damha platbu za své služby. Damh musel prodat část heroinu, kterou měl pro svou vlastní potřebu. Naštěstí ho to zachránilo z finanční nouze a díky tomu nás může dál oblažovat svým zpěvem (a souložit).

Tímto končí náš stručný úvod. Nyní si řekneme, co jsou ve skutečnosti zač.

Velice plodný náboženský dialog[edit | edit source]

Při náboženském dialogu většinu z toho, co novopohané tvrdí, nelze brát vůbec vážně. Za slovem „pohanská tradice“ se skrývají legrační a mnohokrát i dost hloupé praktiky či pověry, směšné (či směrné?) rituály, při nichž se novopohané drží za ruce, nebo jenom tak postávají v kruhu, přitom zpívají anglické písně typu „Fire in the circle“, „Spiral dance in the moonlight“... a podobné sračky (jejichž kvalitu lze rozpoznat již ze samotného názvu) vyprodukované obvykle podprůměrnými muzikanty a zkrachovalci (některé samozřejmě vypotil Damh the Bard), jak jinak než od funny-pohanů z USA že? Spojené emiráty a královna Alžběta teď nehorázně letí.

Novopohanské souznění s přírodou způsobuje častější výskyt lesních požárů.

Většina novopohanů nadneseně a vychloubavě hovoří o „pohanských tradicích“, přestože většina těchto takzvaných „tradic“ svým stářím nepředčila ani sto let (přinejlepším) a nepřesáhla více jak pár desítek stoupenců. Média (ani literatura) jim nevěnují vůbec žádnou pozornost. Obyčejný průměrný občan se za celý svůj občanský život o nich nikdy nedozví, jsou trvale mimo zájem veřejnosti a ignorovány jako bezvýznamné spolky, tradičně ignorováni jako sluníčkoví magoři. Novopohané tyto samozvané „tradice“ rádi vyjmenovávají a snaží se předstírat, že se jedná o významnou záležitost, kterou by měl každý správný občan znát nazpaměť, ale je to lež a o bližších podrobnostech samozřejmě taktně mlčí. Ostatně si odpovězme sami, proč se vlastně zajímat o nějakou skupinku amerických pošuků (označující sebe jako tzv. „coven“), kteří se scházejí někde na americkém předměstí v nějakém parku nebo ve sklepě, kde své převzaté wiccanské rituály obohacují o vlastní inovace (pičoviny), z čehož pak okamžitě vzniká nová „tradice“? Již existuje mnoho takovýchto pohanských rádoby „tradic“ a budou vznikat zaručeně další. Je to jejich životní styl a identita. Nejraději chodí do městských parků, aby byli všem na očích, vymóděni barevně ve stylu etno jako kašpárci, postaví se do kruhu a drží se za ruce, přičemž zpívají své infantilní písně o spirálách, elementech a ementálech, nebo o tom, jak se Triple Goddess with triple vagina na nás z toho půlměsíce vesele směje. :-)

Vrcholnou trapností degenerujících novopohanů je pochod městem tzv. „Pagan Pride“, obdoba světově proslulých Gay Pride, akorát jen s tím rozdílem, že místo tradičních duhových barev homosexuálů nastoupí do ulic obézní čarodějky v pohanských barvách zelené a fialové (zvlášť zelená je skoro všude), popřípadě černá. Stejně jako v případě Gay Pride jsou i Pagan Pride pochody vyloženě idiotské, směšné a pro běžného člověka odpudivé. Běžný člověk se v prvé řadě lekne a aby se něčeho takového mohl vůbec zúčastnit, potřebuje hodně silný žaludek a spousty sebezapření.

Principy a filozofie[edit | edit source]

Pohanská čarodějka při rituálu Matky Země, wiccanská mystéria svátku Prcálie

Jestli vás pseudo(novo)pohanství a Pohanská degenerace zaujali, pak raději odhoďte své iluze a zapomeňte na středověké druidy a čaroděje typu Merlin či hrdina Beowulf. Očekávejte buď zklamání, nebo prskejte smíchy, ale především nečekejte nějakou echt filozofii nebo dokonce hlubokomyslné myšlenky, to raději hledejte v buddhismu u dalajlámy, nic takového totiž v moderním novopohanství není. Novopohanství je především image pro městské povaleče, kteří se ve společnosti chtějí prezentovat jako „přírodní“ lidé. Alfou i omegou degenerujících novopohanů je příroda, tím celá filosofie začíná, ale i zároveň končí. Celé novopohanství je totiž postavené na přírodních cyklech a fázích měsíce, což je opravdu revoluční myšlenka (a fakt cool). Vyzkoušejte si v 21. století uctívat měsíc a Matku zemi, budete tak akorát za idioty, ale ještě mají novopohané v záloze (kdyby jim snad nikdo nevěřil!) další skvost - totiž animismus. V rozmluvách novopohanů často dochází ke zmínkám o nějakých neurčitých bozích, ale ani ti nehrají u novopohanských degenerátů valnou úlohu, často si je pohané představují jako nějaké přírodní bytosti jako jsou magická zvířata, víly, elfové, zvláště vlci jsou teď hodně populární a cool.

Wicca aneb mýtus o božském incestu[edit | edit source]

„Ve Vlčím kultu máme mnoho bohů, někdo uctívá Velkou Vlčici a někdo jiný zas Malé Mládě, ale ve správné smečce souloží všichni se všema a vůdce smečky (náčelník) má právo na nejlepší samici. Naši bohové pak souloží společně s námi.“

- náčelník Pushwolf)

Někteří více mytologicky zaměření novopohané pěstují ve svých řadách (na rozdíl od jejich méně myšlenkově rozvinutých kolegů) jakési napodobeniny mýtů přírodních národů, ve kterých nejčastěji figuruje jakási neurčitá matriarchální „Bohyně“, popřípadě ještě s ní spjatý „Rohatý bůh“. Mýtus zase jako obvykle spočívá v koloběhu života a opakujícím se přírodních cyklech jako jsou roční období či fáze měsíce, kdy velká Bohyně zprvu Rohatého boha porodí, ten postupně roste, poté oplodní svojí Matku (se kterou se někdy nejprve ožení), poté zestárne a nakonec chcípne (odejde do podsvětí), aby se pak znovu narodil, ale Bohyně zůstává neměnná. Tento zdeformovaný řecko-keltský mýtus se snaží prosadit feministické „pravdy“ o nadřazenosti ženského pohlaví.

Preferované „tradice“[edit | edit source]

Pohanští bohové

Novopohany láká vše neznámé, zapovězené a exotické, jako je například magie Vúdú (Woodoo) či pravěký šamanismus, ověšují se nejrůznějšími amulety a symboly nevalného vzhledu a výroby, které se snaží lajdácky napodobovat své starověké a raně středověké předlohy. Zároveň však usilují také o to, aby je společnost nemusela vnímat jako anachronismus a zpátečníky, proto odhodlaně prosazují progresi, modernu a environmentalismus. Sami sebe obvykle označují za „eklektické pohany“, přestože eklektismus s tím nemá co do činění. Kromě starověkého šamanismu a Vúdú podporují hlavně kult Wicca a neodruidismus, které mají ke starověkým náboženstvím opravdu velmi daleko. Stoupenec rekonstrukcionsitického proudu novopohanství, jako je spolek Nova Roma, Ásatrú či Rodná víra, nemá proti takovémuto modernistickému fundamentalismu šanci obstát, je okamžitě tupen a zesměšňován do slaboduchého rádoby drsňáka, který si chce jen „hrát na living history“, konkrétně v případě Ásátrú na bojovného vikinga, v případě Nova Roma na římského legionáře apod.

Slavnost slunovratu ve Stonehenge[edit | edit source]

Každý rok během slunovratů se pořádá u kamenného kruhu ve Stonehenge nechvalně proslulá pohanská slavnost, kde každoročně vystupuje britský důchodce a reinkarnovaný král Artuš v jedné osobě, který slibuje všem keltským národům spravedlivé vyhnání všech germánských Anglosasů z Británie. V budoucnu by tak mohl uprostřed Stonehenge vyrůst koncentrační tábor pro nechtěné Angličany, aby jimi uvolněný prostor mohli znovu zaplnit utlačovaní Velšané a vyhnaní Bretonci, kteří za La Manšským průlivem v cizí zemi musejí zakoušet útlak ze strany románsko-germánských Franků. Reinkarnovaný Artuš proto slibuje návrat starých pořádků a pohanské hnutí v Anglii (správně Albionlandu!) stále roste. Jen severští stoupenci Ásatrú by po vzoru starověkých ság rádi napadli Albionland ve svých drakkrech. Reinkarnovaný Artuš tak slibuje výbojným Anglosasům i vikingům strašlivou pomstu.

Pohanský kult plodnosti, severokorejský monument „Věž Čučkka“ navržený Kim Ir-senem symbolizuje pohanskou ideologii Čučkka.

Pagan Pride[edit | edit source]

Tahle událost je opravdu jen pro otrlé. Průvody jakoby se řídily pořekadlem: „Kdo víc svým nevkusným kostýmem připomíná vyšinutého magora, ten je větším pohanem.“ a skutečně to tak vypadá. Pagan Pride se zřejmě volně inspirovali nechvalně proslulým průvodem Prague Pride. Bizarně nastrojení pohané v podobě zelených mužíčků, elfů a entů z Tolkiena a lesbické tlustoprdky jako čarodějky a víly, které by místo praktikování magie měly raději praktikovat fitness... to vše vypaluje nesmazatelnou stopu do lidské paměti, aby pak v budoucnu mohli nebožáka strašit ve snech a kazit mu klidné spaní až do konce života.

Christianofóbie[edit | edit source]

Nejlepší způsob pro novopohana jak ukázat ostatním, že je nejvíc free a cool, je otevřeně a hlasitě kritizovat, tupit a zesměšňovat křesťanství. Nejvíc cool je odsuzovat křesťanství za jeho skutečné či domnělé skutky, zvláště jsou funkční obecné výkřiky jako je například: „Církev kradla a upalovala čarodějky!“, pasovat křesťany do role středověkých fašistů a přitom nezmínit ani jeden historický údaj, to vše stačí aby jste od novopohanů sklidili potlesk. Co na tom, že samo křesťanství vznikalo ve Středomoří postupně jako syntéza pohanských kultů? To novopohané neradi slyší. Starověký „pohanský“ Řím byl přeci hříšný, lidé páchali na slavnostech orgie a v pohanských svatyních kvetla chrámová prostituce, ale že třeba vestálky držely přísný celibát, jehož porušení znamenalo okamžitou smrt, to už nikoho nezajímá. Zkrátka je zapotřebí Řím nutně prezentovat jako svobodomyslný a hipísácký, to jsou ideály dnešních bohémů, které často vídáváme během pátečních večerů v ulicích ožralé, a proto objektivní historie musí jít stranou.

Lživý mýtus o pohanské kráse[edit | edit source]

Všechno to jsou iluze a klam, zapomeňte na sexy čarodějky, pohanské kněžky, divoženky, elfky a víly. Opravdové neopohanské a wiccanské čarodějky spíše připomínají hrošice, zralé tak akorát na porážku.


Mýtus (iluze) Drsná realita
Witches.gif Pagan Pride - Belly Dance.jpg
Takovýchto obrázků putuje internetem celá řada,
ale bohůmžel k realitě mají daleko.
Ve skutečnosti jsou mnohé moderní čarodějky a neopohanky
odpudivé tlustoprdky. Na obrázku wiccanské družstevnice
se během programu Pagan Pride pokouší o menší zemětřesení.


Paralela eklektických neopohanů s modernistickými katolíky a protestanty[edit | edit source]

Nešlápněte do hovna.jpg Následující část článku je odlišná od té předchozí!
Autor se zde zaměřuje na neopohanského čtenáře a snaží se ho oslovit svou bezkompromisní kritikou.
Touto formou je možno poznat všeobecně rozšířené názory neopohanů mnohem rychleji.


Eklektičtí novopohané-wiccané Modernističtí křesťané
Wiccan Wedding.png Novus Ordo activists.jpg


Soubor:Pagans Nude In Nature.jpg
Pohanská meditace uprostřed přírody

Vnější podobnost mezi elektickými neopohany s modernistickými katolíky a prostestanty nemůže být náhodná, je to až příliš do očí bijící. Nudná modernita a liberálnost učinila z těchto směrů impotentní představení a trapná divadýlka určená pro několik duchovních impotentů a trapných zoufalců, kteří považují své vlastní já za pupek světa, to je činí takřka nerozeznatelnými od Svědků Jehovových. Všude jen samé kytičky, zvířátka, duhové vlaječky, směšné kostýmy a duchovní bytosti v obludném dětském-infantilním provedení, to vše za doprovodu nevkusných relaxačních melodií New Age s gregoriánskými chorály a hekáním indiánských šamanů v konferenčních síních, kde se scházejí brýlatí studenti, kavárenští intelektuálové a brýlaté studentky čili kavárenské intelektuálky - feministicko-lesbické kreatůry, které propadly kouzlu čarodějnictví alá Harry Potter, aby zde společně oslavili svátek slunovratu a poslechli si přednášku o léčivých mandalách v podání věčně zhuleného dredatého magora. Církevní otcové by nad tím zaplakali, stejně jako středověcí pohané, vždyť i Vesmírní lidé sil světla jsou v porovnání s tímto učiněnou ortodoxií. Všichni ti mučedníci, kteří položili své životy za víru, kdyby to teď jen viděli, by jistě svůj skutek rádi vzali zpět a hanbou by si sypali na hlavu popel s konstatováním, že taková blbost by je už nikdy nemohla napadnout, a nebo by naopak vzali sekeru (či nějaký jiný tupý ostrý předmět) a její ostří by s chutí zabořili do té vypatlané hlavy brýlatého neohipíka. Řekli by asi zhruba toto: „Ty rádoby intelektuále! Ty tlustá frigidní lesbo! Ty hloupý vlasatý metalisto! Ty kytičkama a přírodou navoněná neohipísácká smažko! Tvá ústa jsou jen plná trapných keců o přírodě a životním prostředí, předků svých nedbáš a ani oběti přesvatým bohům nenosíš, jsi mi k smíchu! Ukážu ti, jak vypadá pravé pohanství, budu tě topit v posvátném prameni a pak tě pověstím na svatý jasan ve jménu Ódina, probodnu tvůj pupek kopím a z té rány vyrvu tvá střeva, ten posvátný strom tvou krví pokropím a ty střeva na něj pověsím!“

Jeden z nejznámějších českých novopohanů vůbec - eklektický neošaman Pushwolf, vůdce vlčího kultu a náčelník kmene Šedých psů z klanu Ala Wodos.

A dále by pokračovalo: „Biješ se v prsa, že jsi jako přírodní člověk, že prosazuješ přirozenou víru... bla bla bla blááá... přírodních národů.... bla bla bla.... proti dogmatům zlé církve.... bla bla bláá... a nadvládě církevní tyranie… blá bló blů... blé blů blááá.... čili že jako pravý pohan opovrhuješ církví a křesťanstvím, ale přitom tím jen nevědomky napomáháš nepřátelům pohanství - satanistům, Židům, bolševikům, fašistům, islámistům...! Z tvých argumentů se staly jen ohrané floskule a přitom o křesťanství nic nevíš, stejně jako nic nevíš o svobodě vyznání! Zvedáš své nečisté pracky k nebesům, vzýváš své falešné abstraktní bohy (v jež z hloubi duše ani nevěříš) a přísaháš, že bys obrátil v prach všechny kostely, modlitebny a křesťanské knihy. To všechno kvůli skutkům a událostem (dost často jen domnělým) odehranými před tisíci lety, o kterých víš akorát kulový. Cítíš se jako pravý pohan, ale přitom jsi jen další bolševik - hloupý levičák poháněný sebeklamem, že zbořením kostelů a pálením knih se spasí svět. Ne, přestaň už svůj nazelenalý bolševismus vydávat za pohanství a vnucovat ho světu! Přestaň už hulit to svinstvo ty kreténe! Éra hippies skončila! Norský black metal je sračka! Bolševismus je utopie!“

Naneštěstí se tvá duševní nemoc nemůže šířit dále do světa, protože potenciální zájemce svým naivním zelenobolševismem, uměleckým (ne)vkusem a neskonalou stupiditou dokážeš dokonale odradit. S tím nikdy nemůžeš uspět. Díky bohům! Jdi si raději na to své internetové diskusní fórum a tam se sobě podobnými polemizuj o všech těch pseudo-historických, pseudo-religionistických i pseudo-antropologických nesmyslech, točících se kolem emanací, archetypů, egregorů, vlčích kultů a dalších tajuplných názvů a hovadin. Nic světu nepřinášíš, ani svému okolí neprospíváš, jenom dál hniješ u monitoru na diskusním fóru, blbečku. Využíváš internetové anonymity a stydíš se za své vlastní jméno, které mnohdy má křesťanský původ a proto si vymýšlíš rádoby pohanské přezdívky typu „Blackwolf“, „SilverRaven“, „Starhawk“, „CrazyCow“ apod., jsi posedlý zelenou barvou a pohanskou symbolikou, které nerozumíš, a ověšuješ se trapnými amulety a pentagramy, v přírodě po sobě necháváš kamenné kruhy a mohylky. Přiznej si už konečně, že modernímu světu nemáš co nabídnout. Jsi pitomec, ztracená existence a zdegenerovaná součást slepé vývojové větve! Cítíš se jako spasitel světa a duchovní mistr, ale ve skutečnosti jsi jen duchovně zakrnělý, slepý a nevyzrálý snílek, jako nějaký náboženský panic hlásáš do světa ty své přírodní bludy o archetypech, emanacích, egregorech… a dálších líbivých cool heslech, kterým rozumíš jen ty a tobě podobní nevyzrálí pentagramy ověšení panicové, zakrnělí impotenti, trapní nerdi a povaleči z velkoměsta, kteří se shlédli v neodruidismu Izáka Bubblewitze, aby učinili svůj nezajímavý bezcenný život „smysluplnějším“ a „zajímavějším“, nebo s úmyslem dělat dojem na povrchní adolescentky školou povinné, aby jste tak je snáze nalákali do své postele a tam je přefikli. Vždyť být pohanem je tak in, cool a best. Proto zakládáš další diskusní fóra a internetové blogy, které nikdo nečte, s cílem šířit svou kvazipohanskou osvětu dál do světa, jako kdyby to snad mělo dnešní ateistickou společnost nějak zajímat a vzrušovat, ta ti na to z vysoka sere a bude ti na to srát vždycky. Budeš sice stále poukazovat na pohanský původ křesťanských svátků, ale nikdy nenabídneš žádnou alternativu, jsi neschopný cokoli vytvořit, jenom kritizovat a hloupě tlachat, to protože jsi tvůrčí impotent a pasivní žvanil. Jenom duševní exkrementy z tebe padají.

Moderní pohanská tradice Čučkka uctívá Kim Ir-sena jako boha ohně a větrů

Svým konáním dokazuješ každý den, že bez internetu si příroda už ani nevrzne, natož ty a to tvé klamné pojetí přírody, které se neobejde bez všech těch hi-tech technologií, to protože nemáš gule na něco pořádného, stejně jako nemáš gule se odpoutat od tohoto moderního světa, kterým na oko pohrdáš a přitom sám se chceš stát jeho nedílnou součástí. Ve svém nitru opovrhuješ díly řeckých klasiků, antickou moudrostí i severskou Eddou, abys dal celému světu najevo, že ty jsi středem vesmíru a se svým kvazipohanským bolševismem si vystačíš bez jakýchkoli pouček, dogmat a pravidel. Celé to tvoje divadlo je jen další forma postpubertální rebelie a hloupé pozérství. Všechno co řekneš jsou jenom plané kecy, ubohé duševní exkrementy padající ze zadnice, kterou nazýváš „svými ústy“. Už jen tím, že čteš tento článek a dočetl jsi ho až sem, prokázal jsi svou mimořádnou ubohost. Strč si svůj pentagram do řitního otvoru, tam totiž patří.

Závěr[edit | edit source]

JežišMarjá, zapřísahám tě, ó mocný Perune, rozdrť své nepřátele, nechť tvá sekyra dopadne na tvůrce těchto paskvilů a čuňáren. To už raději buddhismus, hinduismus... cokoli v porovnání s tím je lepší volba. Ostatně sami si můžeme porovnat, co vyprodukovaly civilizace Dálného východu a co v posledních staletích produkuje moderní anti-civilizace Západu, právě proto se tento článek jmenuje Pohanská DEGENERACE, byť je v článku nakousnuta i degenerace křesťanská, ale v souvislosti s pohanskou degenerací ji nešlo nezmínit! O dalších formách DEGENERACE si povíme příště!

Slavní a známí novopohané[edit | edit source]

Číslo Portrét Jméno a funkce Popis
1.
Viggo Mortensen a Thorovo kladivo amulet.jpg
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen je nepochybně nejslavnějším novopohanem všech dob, původně se proslavil jako zručný šermíř v Jacksonově filmové trilogii Pán prstenů. Při vší smůle je však zaměření je výhradně severské a tak ho někteří novopohané neradi uznávají, protože není dostatečně pagan eklektický - to znamená, že nemá rád například mandaly štěstí, barevné vlajky a skřítky v zelených oblečcích, ale v našem pomyslném žebříčku však neohroženě zaujímá prvním místo, to protože je to opravdový borec!
2.
Panoramix.jpg
Izák Bubblewitz alias Arcidruid Velký Mýval
Nejslavnější druid všech dob, zakladatel druidského společenství a první arcidruid nového keltského věku. Přestože v roce 2010 zemřel, zůstává v žebříčcích mezi nejslavnějšími a nejoblíbenějšími neopohany stále. Napsal spoustu knih o druidismu, magii, okultismu a pohanském tantra-sexu.
3.
Techno Viking.jpg
Techno Viking detail.jpg
Techno Viking
Techno Viking se objevil v roce 2000 na berlínské Fuckparade, kde si svým tancem vybojoval věčnou slávu, stal se novodobým Beowulfem, ztělesněným Thórem, bude inspirovat již navždy.

Soubor:Technoviking Original BEST HQ

Techno Viking v akci.

4.
Dark pagan tattoo.jpg
Pushwolf
Pushwolf by si rád vybojoval vrcholu všech neopohanských žebříčků pro sebe a proto se snaží být true Pagan úplně ve všem. Například si nechal narůst vlasy a plnovous (COOL!), pořídil si dva ochočené vlky (COOL!), náhrdelníky s vlčími zuby (COOL!), zalesácký nůž s koženým pouzdrem (ve skutečnosti koženkovým!) a huňatou čepici z bobra, kterého sám ulovil. Za pomoci tajné šamanského jazyka se umí dorozumívat s duchy stromů a při rituálech vlčího kultu zvaného Ala Wodos se proměňuje v krvežíznivého vlkodlaka, poté v lese běhá po čtyřech, postupně strhá ze sebe všechno oblečení až nakonec vyje na měsíc úplně nahý! Obvykle nosí horolezecké boty a maskáče, dělá si copánky na hlavě a všechno co je z přírodního materiálu (hlavně kůže-koženka) je true pagan. Jestli někdo skutečně ví, co to znamená být true Pagan, pak je to jedině Pushwolf! Pushwolf tohle všechno dělá především proto, aby na sebe upoutal pozornost svého okolí, neb je člověkem nezajímavým a neumí na své okolí zapůsobit inteligentnějším způsobem, v soukromém životě má nedostatek sexu a do třinácti let se běžně počůrával, takže byl všem pro smích tak jako většina moderních pohanů.
5.
Celt Arthur.png
Arcidruid Stanislav Artuš Vávra
Nový arcidruid druidského společenství věří, že je reinkarnovaným králem Artušem, který přišel vysvobodit vymřelé Kelty z nadvlády zlých anglikánských Anglosasů. Každý rok během slunovratů navštěvuje Stonehenge se svou pohanskou cháskou, aby tam vzýval slunce. On a jeho tlupa propadají euforickému entuziasmu, bouřlivě chvalořečí blahodárnost slunečného kotouče. Přestože se snaží být 100% přírodní true Pagan a celtic druid, i on si občas rád dopřává cigaretku nebo tvrdý alkohol, nejen čistý vzdoušek v druidském háječku. Jeho manželka o něm říká, že je 100% magor. Ve svém volném čase se věnuje living history, obléká se jako true historický Kelt a několik dní pobývá ve skanzenu keltské vesničky, kde si tajně dopřává cigaretky a chlast, nakonec se do nedaleké vykopané jámy s chutí vysere.
6.
Pagan Pride (Nottingham 2011).png
Liliana CrazyCow
Čarodějka Crazy Cow je nejznámější americká čarodějka tradice Wicca a často se promenáduje na pochodech Pagan Pride ve Velké Británie v XXXL hábitu. Své nadpřirozené schopnosti prý objevila ve třech letech, když místo obvyklého prvního slova Mmmááámaaa nebo Thááááthaaa řekla Blesseeedd Beeeee, a tak již od útlého věku byla předurčena sudičkami a Trojjedinou Bohyní k profesionální dráze čarodějky. V šesti letech dostala svůj první balíček tarotu a během vykládání budoucnosti předpověděla svému otci brzkou smrt, ke které nakonec skutečně došlo na dálnici I-35 W blízko Mississippi, otec byl řidič kamionu. Crazy Cow zprvu nesla smrt svého otce těžce, ale jeho smrt jí umožnila ještě další hlubší jasnozřivost a počet předpovědí budoucnosti narůstal s každým uplynulým rokem, takže se nakonec otcova smrt vyplatila. Čarodějka Crazy Cow nebezpečně během Pagan Pride zaklíná svou pneumatiku bílou magií, aby přivolala životadárný déšť. V plastové láhvi nosí živou vodu.
7.
Soubor:Pagan Witch.png
Morgana LaFay Moonwitch
Tato wiccanská čarodějka je propagátorkou nudistické tradice Wicca, v níž má letitou praxi a bohaté zkušenosti. Je velekněžkou nahatého covenu a její stoupenci terorizují v lesích konzervativní křesťany i houbaře.
8.
Beltine.png
Silver Macha RavenWolf
Feministická autorka mnoha smyšlených wiccanských knih a čarodějnických grimoárů pro moderní wicca čarodějky. Její knihy jsou oblíbené hlavně u náctiletých, zejména dospívajících dívkách, které se chtějí stát čarodějkami, jsou tradičně opatřeny chatrnou paper-back (brožovanou) vazbou, takže se rychle rozpadají a je tedy možno si s nimi pohodlně vytírat špinavou prdel. RavenWolf nikdy nevystupovala pod svým pravým jménem a ani její ksicht není vůbec známý. Jednou ji náhodou zachytil neznámý fotograf, když zrovna pospíchala na Venušin pahorek, kde měla v úmyslu oslavit keltský svátek Beltine.
9.
Kim jong un smuten.jpg
Kim Čong-un
Mladý generál Kim Čong-un je vrchní představitel pohanské tradice Čučkka a stráží hlavní monument tradice Čučkka zvaný Věž Čučkka. Byla vybudována v Pchjongjangu, hlavním městě Severní Koreje. Plamen na vrcholu symbolizuje neuhastelnou víru pohanské tradice Čučkka ve zbožštělého vůdce Kim Ir-sena jako boha ohně. Mladý Kim stále věří věří, že bůh ohně Kim nad ním bdí a ochraňuje Korejskou lidově demokratickou republiku před americkými imperialisty, jež by v případě útoku nemilosrdně smetl ohnivými jazyky.

Mezináboženský dialog v Česku[edit | edit source]

Křesťané a pohané již zase nesmiřitelně stojí proti sobě, jako kdysi tenkrát za vlády krále Klacka.

NovoPohané jsou proslulí svou zapáleností v mezináboženském dialogu. Nejčastěji se novopohané pouští do vášnivých debat s křesťany a s oblibou se vyjadřují ke smyslu jejich víry, avšak nejvíce si rozumí se satanisty a satanskou církví (chodí totiž společně do hospody a nemají rádi křesťany). Zde je několik příkladů jejich mezináboženských dialogů.


(Novo)Pohanství Křesťanství
Dark pagan tattoo.jpg Megacrucifix.png
jméno Pushwolf Bratr Fabio
vyznání Vlčí kult Ala Wodos Římskokatolictví
hlavní
argumenty
 • křesťanství napáchalo zlo
  • násilné šíření
  • křížové výpravy
  • svatá inkvizice
  • pohrdání vědou
 • křesťanství je nepřirozené
  • Ježíš je smyšlená osoba
  • nutí k celibátu
  • šarlatánství
   • odpustky
   • nesmyslnost zpovědí
   • pedofilní kněží
 • pohanství napáchalo zlo
  • lidské oběti
  • uctívání neživé modly
  • víra ve falešné bohy
  • užívání omamných látek
 • pohanství je nesmyslné
  • bohové neexistují
  • chrámová prostituce
  • šarlatánství
   • pohanské pověry
   • nesmyslnost věštění
   • škodlivost magie
výsledek
100 % neshoda!
100 % neshoda!
(Novo)Pohanství Buddhismus
Dark pagan tattoo.jpg Dalajláma a vejce.jpg
jméno Pushwolf Dalaljáma
vyznání Vlčí kult Ala Wodos Tibetský buddhismus
hlavní
argumenty
 • buddhismus je cizí
  náboženství
 • pohané uctívají mnoho
  bohů a bohyň
 • buddhismus je ateistická
  filosofie
 • nevím nic o buddhismu
 • buddhismus je univerzální
  učení
 • evropské pohanství je jako
  tibetská víra bön
 • tibetští buddhisté uctívají
  své folklórní bohy
výsledek
relativní shoda
relativní shoda
(Novo)Pohanství Islám
Soubor:Pagan Witch.png Burqa.png
jméno Morgana LaFay Moonwitch Fátima
vyznání Gardnerovská wicca Sunnitský islám
hlavní
argumenty
 • křesťanství je zlo
  • křižáci zabíjeli pohany
  • zbořit všechny kostely
  • nevadí mi mešity
 • křesťanství je zlo
  • křižáci zabíjeli muslimy
  • kostely předělat na
   mešity
výsledek
100 % shoda!
100 % shoda!
(Novo)Pohanství Satanismus
Dark pagan tattoo.jpg Evil sinner.jpg
jméno Pushwolf Luciinka Ďáblovo plémě 666
vyznání Vlčí kult Ala Wodos LaVeyánský satanismus
hlavní
argumenty
 • pohané uctívají mnoho
  bohů a bohyň
 • pohané nemají církve,
  ale společenství
 • pohané se neřídí svatou
  knihou
 • pohané a satanisté
  chodí spolu do hospody
 • zbořit všechny kostely!
 • satanisté neuctívají
  žádného boha ani bohyni
 • satanisté mají svou církev
 • satanisté mají satanskou
  bibli
 • satanisté a pohané
  chodí spolu do hospody
 • zbořit všechny kostely!
výsledek
100 % shoda!
100 % shoda!


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství