Venušin pahorek

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Venušin pahorek od severovýchodu.
Členky Venušina kultu začínají se stavbou dalšího Venušina pahorku.
Venušin pahorek od jihozápadu.
Mladé novopohanky na úbočí Venušina pahorku.

Venušin pahorek je tajemný kopec na jihu Skotska. Jeho tajemnost spočívá především v tom, že není znám jeho původ, význam ani účel. Venušin pahorek, anglicky zvaný Venus hill, gaelsky (jazyk místních starousedlíků) Vsgaedrgaehg hoiullt, byl totiž s největší pravděpodobností navršen uměle.

Legenda[edit | edit source]

Pověst praví, že za vlády keltského krále Quasibira v dávných dobách, kdy se o něco jižněji proháněl král Artuš, přišel do kraje křešťanský kněz a chtěl místní lid obrátit na svou víru. Aby dokázal pravdivost svého učení, přísahal, že donutí ďábla, aby navršil nedaleko Quasibirova hradu kopec, na kterém se pak postaví kostel. Kněz se uchýlil do blízké jeskyně, aby se v podzemní temnotě s ďáblem utkal. Uplynul týden, uplynul měsíc. Zkrocení ďábla se nekonalo. Kněz byl z jeskyně vytažen, potupen, pošpiněn a král Quasibir mu za trest rozkázal, aby navršil onen avizovaný kopec sám. Aby byla potupa dokonána, byl nový vrch zasvěcen pohanské bohyni Venuši a začaly se zde konat mezi mládeží populární obřady plodnosti.

Moderní zkoumání[edit | edit source]

V šedesátých letech minulého století se na vrcholu Venušina pahorku poprvé konal detailní archeologický průzkum. Bohužel, nebylo nic zjištěno. Nalezlo se pouze několik kovových zátek od lahví Coca-coly, nůžky z roku 1934 (±50let) a blíže nedefinovaný plastový předmět. Světlo do situace nevneslo ani nasazení hloubkových sonarů a hyperaktivních radarů. Zjistilo se jen, že celý pahorek je z hlíny.

Současné využití[edit | edit source]

V současnosti je Venušin pahorek vyhledáván novopohany, wiccany a dalšími podobnými potřeštěnci, kteří zde usilují o obnovu již zmiňovaných pohanských rituálů. Jak už to bývá, jde prakticky jen o sex. Sletů novopohanů využívají všemožní prodejci čehokoli rádobypohanského (přívěsky, náušnice, náramky, odznáčky, hodinky, v podstatě, cokoli s keltskými motivy a vzory), čímž pomáhají v rozvoji a rozkvětu širokého okolí této význačné kulturněhistorické památky.