Helenka Vondráčková

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Helenčino mládí v Egyptě

Helena Vondráčková, zvaná i Helča, Helenka, Božská Helenka, Zlatá Helena, nebo také Národní bohatství, je běžně používané jméno Tutanchamónovy babičky. Narodila se v roku 1287 před Kristem v starém Egyptě[1], smrt doposud nenastala, resp. si toho nikdo, včetně jí, nevšiml. Měla skoro nejvíce plastik na světě.....

Starý Egypt[edit]

O dětství a pozdějším životě Heleny není téměř nic známo. Svým současníkům totiž nepřipadala nijak zajímavá a ona si dávala dobrý pozor, aby nebudila nežádoucí pozornost. Nic není známo ani o jejím prvním manželovi, s kterým měla syna Achnatona. Ten je tchánem slavného Tutanchamóna. Oba tito faraoni však nedosáhli Helenina významu.

Helena, nezatížená vladařskými povinnostmi, se mohla nerušeně věnovat studiu fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Vedena vrozenou disciplínou a houževnatí, objevila dokonalý mumifikační přípravek. Tento převratný vynález dokonale utajila, takže o něm není nic známo, pouze to, že se aplikuje už během života.

Nadaná vědkyně neváhala a vyzkoušela vynález na sobě. Po zjištění že funguje, se rozhodla ho komerčně využít. Nechtěně tím však způsobila zánik Egyptské říše. Historici se domnívají, že klientela věřila v zázračné účinky objavu. Údajně zabezpečil nejen dokonalou konzervaci, ale pomohol úplně obelstít smrt. Cílená reklama způsobila, že cílová skupina byla ochotna vzdát se všeho majetku, jen aby dostali Helenin vynález. Neopatrná obchodní politika bez přihlédnutí na makroekonomické souvislosti způsobila, že veškerý majetek říše se koncentroval v Heleniných rukou. Vědecky zdatná, ale ekonomicky naivní Helena tolik zodpovědnosti neunesla. Egyptská říše se ekonomicky položila a brzy přestala existovat.

Historické prameny nezaznamenaly další osud Heleny a jejího vynálezu, jelikož jejich autoři měli úplně jiné problémy. Neví se ani, jak dopadli její zákazníci.

Středověk[edit]

Helena se opět vynořila až ve středověku, kdy jakýsi horlivec zaregistroval její nemalé bohatství a neměnně svěží vzhled. Obvinili ji z čarodějnictví. Indicie, že Helena žije už dva tisíce roků, inkvizitoři sice zaznamenali, ale ještě je považovali za krajně nepravděpodobné. Helena se nepoddala mučení, a tak inkvizice přistoupila k tzv. testu vodou. Svázali ji a hodili do nádrže s premisou, že jestliže je čarodějnice, udrží se na hladině.

Díky mumifikaci se samozřejmě Helena neponořila, což znamenalo rozsudek smrti. Mělo to však háček - byla nehořlavá a intenzivní plameny na hranici jí pouze opálily vlasy. Pokusili se ji tedy setnout, jenže sekera bez následků odskakovala z krku, až katovi způsobila vážné zranění. Bez účinku zůstalo i oběšení, otrava a exil do Husovic.

Právě v leprosáriu se Helenina stopa ztrácí. Kronikářům se na taková místa nechtělo a inkvizice nebyla o nic odvážnější. Helena toho využila a uprchla. Už bez odhalení žila v pozadí několik dalších století.

Novověk[edit]

Golden Kids

Helča si dávala dobrý pozor, aby příliš nevyčnívala. Osvobození jí přineslo až liberální dvacáté století. Unavena věčnou anonymitou se rozhodla pro pravý opak - vstoupit do záře reflektorů. Její schopnosti, zdokonalené tisíciletími života, uchvátily publikum a z Heleny se stala pěvecká hvězda.

Poučena egyptskou lapálií, doplnila si ekonomické vzdělání a jako jedna z prvních použila tzv. synergický efekt. Spojila sily s dvěma zpěváky - Martou Kubišovou a Václavem Neckářem. Spolu založili trio Golden Kids, v překladu Zlaté kozičky. Úspěch však Heleně zachutnal a řekla si, že kozičky budou jen jedny.

Aby se zbavila nežádoucí konkurence, Helena kontaktovala Klementa Gottwalda a nabídla mu svoje tajemství, 100% mumifikaci a dlouhověkost. Dělnický prezident neměl šanci odolat. Kubišová putovala do skláren a z Neckáře se stal udavač. Helča opět triumfovala a na výsluní popularity se vyhřívala další desetiletí Štěstí při ní stálo i v jiném - Gottwald zemřel dřív, než ho stihla zasvětit do procesu mumifikace.

Nový život[edit]

Wmguitar.jpg

Helenka podlehla mylnému dojmu, že vláda komunistické strany je minimálně stejně trvanlivá, jako ona sama. Po revoluci v roku 1989 se zdálo, že opět bude muset balit kufry a utíkat před upálením (zase by jí shořely vlasy!). Avšak Helena se rozhodla zůstat a bojovat. Využivši latentní nekrofilií svých fanoušků se namáhavě vydrápala k postavení prominentní zpěvačky, i když si to vyžádalo například šaškování v muzikálech a produkci diskotékových odrhovaček. Během toho sen přestěhovala z Prahy do řiti Řitky.

Štěstí měla i ve výběru partnera. Po dlouhých tisíciletích se jí podařilo znovu se vdát. Jejím manželem se stal Martin Michal, osobitý tvor se zálibou v podávaní trestních oznámení a s neuvěřitelným talentem na vyrýžování peněz ze všeho. V současnosti Helena žije šťastna a spokojena a není předpoklad, že se to v nejbližším tisíciletí nějak výrazně změní.

Její tajemství dokonalé mumifikace zůstává neodhaleno, někteří vědci však upozorňují na neklamné známky postupné deteriorace. Zevnějšek je stále úctyhodný, v mozkové činnosti se ukazují určité poryvy. Helča například nedávno souhlasila s tím, že bude dělat reklamu na Polskou zmrzlinu, což by podle odborníků nenapadlo nikoho, kdo má IQ vyšší než tělesnou teplotu. Vzhledem k tomu, že Helena má díky mumifikaci stabilní pokojovou teplotu, je toto konstatování o to znepokojivější.

  1. Pro neznalého čtenáře je třeba uvést, že pro Egypťany bylo naprosto normální míti máslo na hlavě. Tající homolka jednak ochlazovala jejich hlavy, jednak ve vedru uvolňovala aromatické látky pravděpodobně odpuzující krom lidí i komáry.