Sadi Moma

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Pogo Na Českopedii si vědí rady.
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Sadomama.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Sadi Moma je Bulharská lidová píseň. Tato píseň je, podobně jako mnoho jiných bulharských a dalších tradičních východoevropských lidových písní, v sedmi-osminovém nestejnoměrném taktu, počítaném jako 7/8, počítaném jako zvolna-rychle-rychle (ZRR).

Existuje bulharský lidový tanec tradičně spojený s písní Sadi Moma, který je často označován stejným jménem. Tančí se v jednom či více otevřených kruhů tanečníků, jejichž paže jsou propojeny ve W-pozici-
Kroky tohoto tance jsou následující:

Takt   Počítání   Krok
1 ZRR Pohled mírně P nebo přímo, úkrok na P nohu do R (Z), úkrok na L nohy přes P pravou (R), zadržet (R).
2 ZRR úkrok na P nohu do P (S), úkrok na L nohu přes P nohu (R), úkrok na P nohu do P, a pohled přímo (R).
3 ZRR úkrok mírně zpět na L nohu (Z), úkrok mírně zpět na P nohu (R), zadržet (R). Během prvních dvou dob jdou paže vpřed a dolů..
4 ZRR Pohled mírně L ze středu a úkrok na L nohu do L (Z), úkrok na P fnohu přes L nohu (R), zadržet (R). Během prvních dvou dob přecházejí paže zpět do W-pozice.
5 ZRR úkrok na L nohu do L (Z), úkrok na P nohu za L nohu (R), zadržet (Q). Během prvních dvou dob paže přecházejí vpřed a dolů.
6 ZRR Pohled mírně P ze středu, úkrok na L nohu zpět a do L zatímco paže přecházejá zpět do W-pozice (Z), úkrok na P nohu mírně do P (R), zadržet (R).
Následující takt je pouze v instrumentální části.
7 Opakuj takt 1.

Víte, že[edit | edit source]