Ambient

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Karel poslouchal moc Ambientu.

Ambientní hudba se zakládá na předpokladu, že všechny zvuky, které nás obklopují, mohou být za jistých okolností hudbou, a naopak uměle vytvořená hudba může sloužit k navození atmosféry. Např. zvuky hospody jsou stejně tak ambientní hudbou jako umělecká skladba snažící se navodit pocit nacházení se v hosodě.

Ambientní hudba se však může snažit navodit pouze určitou náladu, pocit či komfort posluchače. V takových případech Ambientní hudba slouží jako prostředek mozkové masturbace.

Charakteristika[edit | edit source]

Typický koncert ambientní hudby.
Příklad tvorby Black Ambientu
Dokumentace výzkumu Ambient dubu. Vlevo: Člen vědeckého týpu necyklopedie. Vpravo: Český houbař.

Ambientní hudba vyžaduje posluchače soustředěného, schopného stát se její součástí. Je hudbou jen za určitých podmínek:

  • pokud si to posluchač přeje
  • pokud posluchač aktivně poslouchá

Čili pokud si posluchač slyší ambientní hudbu a nepřeje si, aby hudba, kterou slyší, byla hudbou, či nepochopí, že se jedná o hudbu, hudba hudbou není. Naopak pokud se posluchači líbí určitý vjem (šum potůčku, zvuk cirkulárky) a začne mu aktivně věnovat pozornost, stává se z tohoto zvuku ambientní hudba.

Historie[edit | edit source]

Jako zakladatel ambientní hudby se uznává Erik Satie. Erik měl dar naslouchat svému okolí, a zejména předmětům ve svém okolí. Historické prameny udávají, že si Erik často povídal s židlemi, stoly a skříněmi. V tomto období svého života Erik napsal vůbec první ambientní dílo, Nábytkovou hudbu (Musique d'ameublement), jejíž noty mu údajně nadiktoval prádelník.

Později se zjistilo, že Erik byl schizofrenik.

Dělení[edit | edit source]

Dělení ambientní hudby dle zvuků vyskytujících se v daném žánru:

  • Dark ambient - Zvuky, jak je lze slyšet v noci. Díky Vědeckému týmu necyklopedie víme, že kvůli rychlosti tmy se zvuky v noci šíří jinak než na světle.
  • Ambient house - Zvuky domova, např. žena klepe řízky, muž se vrací z hospody a žena na něj křičí, zvuk fotbalu v televizi překrývaný zvuky vysavače.
  • Ambient industrial - Zvuky pracovního prostředí. Obvykle lze slyšet autorova šéfa, který na něj nadává, protože nepracuje ale nahrává.
  • Space music - Zvuky vesmíru. Většinu nahrávek pořizuje NASA při svých vesmírných výpravách. Výsledná hudba vyžaduje zkušeného posluchače, protože lajkovi se může jevit jako ticho.
  • Ambient dub - Zvuky dubu. Původní český žánr. Výsledek spolupráce českých houbařů a vědců Vědeckého týmu Necyklopedie. Společně vyzkoumali, že zvuky dubu mají pozitivní vliv na růst hub, a houbaři, kteří si pouští Ambient dub při houbaření mají lepší houbařské statistiky.
  • Black ambient - Zvuky černých věcí
  • Psyambient - Zvuky vznikající při otáčení hrnečků na mléko uchem doprava pod ultrafialovou lampou o půlnoci.

Popularita[edit | edit source]

Ambientní hudba je v Čechách populární zejména u autistů pro typickou absenci hlasitých a nepředvídatelných zvuků, a u důchodců pro velmi nízké slyšné, plynoucí taktéž z nízké hlasitosti, která postačí k poslechu ambientní hudby.