Židle

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Židle jako taková je židovský vynález šířený prostřednictvím médií k získání podpory sionistické entity.“

- Adolf Hitler
Židle nalezneme prakticky všude - zde uprostřed Vltavy.

Židle je jakési těleso takřka libovolného tvaru, materiálu a velikosti, na kterém by se mělo sedět. Ne všichni však vědí, co všechno lze s žídlí dělat.

Anatomie[edit]

Židle se snadno skladují

Většinou má židle čtyři nohy, čtyři rohy, opěradlo a podprdelník. Existují však také jiné druhy židlí, který třeba jedna noha chybí (to jsou potom třínohé židle), jedna noha přebývá (takzvané pětinohé židle - obzvlášť vzácné exempláře), dále také židle bez rohů (těm přezdíváme kulaté), židle bez opěradla (stoličky) či úplně bez nohou ( v nabídce firmy IKEA je například židle typu Mrzäk nebo Kachon).

Židle se dobře hodí k vodnímu židlování

Funkce[edit]

Židle většinou překáží. To je její hlavní funkce. Vždycky stojí tam, kde nemá, to jest tam, kde překáží a kde o ní vždy člověk zakopne. Židla má však i mnohé další funkce:

  • Funkce odkládací - Přestože židle překáží, občas na ní můžeme odložit jiné předměty, které překážejí a sloučením dva překážející předmety tak zredukovat na jeden.
  • Funkce sedací - Jde v podstatě o stejnou funkci jako v předšlém případě, avšak tentokrát odkládáme prdel. Ať už naši nebo cizí.
  • Funkce estetická - Umělci celého světa se shodují, že pokud jej vhodně umístíme a naaranžujeme, stane se i obyčejné dřevěné štokrle hodnotným Uměním.
  • Funkce válečně-obranná - židli lze snadno použít jako nebezpečnou zbraň jak k útoku, tak k obraně. Osazenstvo hospod se shoduje, že na obsluhu židle jakožto nástroje zkázy není potřeba žádné školení, údajně to zvládne i laik.
  • Funkce milostná - Na židli je možno provozovat milostné hrátky vsedě. Takový styk se nazývá soused.
  • Funkce nedostatečná - Když se použije malá židle, špatně se pak na ní sedí.

Původ[edit]

Malá židle

Jak název židle napovídá, vymysleli ji Židé. Celosvětové rozšíření židlí je důkazem celosvětového židovského spiknutí, byť není známo, co tím Židé zamýšlejí. Není divu, že Arabové používání židlí striktně odmítají.

Slavná Židle č.14

Židle č.14 již je tu 150 let, židle č.13 se ovšem nepodařila.

Velké objevy, na kterých se židle podílela[edit]

Židle posloužila k nejednomu geniálnímu objevu, pro ilustraci jeden z mnoha, vynález Cimrmanova disku:

V době před opuštěním učitelského povolání, kdy většinu jeho žáků přestali jejich rodiče posílat do školy, Cimrman z úsporných důvodů (úřady mající pod svou správou školy omezily výrobu třídních knih) zaznamenával absenci dětí vrypy do sedátka své kulaté židle. Později pro úsporu místa začal dělat pouze vpichy hřebíkem. Tak měl okamžitě po usednutí dokonalý přehled o docházce, aniž by odpoutal svůj zrak od svých posledních dvou žáků sedících poslušně v lavicích. Jakmile již byla židle plná vpichů a vrypů, nechal Cimrman nařezat dřevěnou kulatinu na plátky, do kterých pak dále zaznamenával své údaje.

Chuck Norris a židle[edit]

Chuck Norris umí poponést židli, na které sedí.