Strom

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Strašidelný-strom.jpg

Strom je poněkud natvrdlý typ rostlin vyznačující se neschopností pohybu a odporným stromovitým vzezřením. Stromy jsou totiž děsivě líná stvoření, kvůli nedostatku pohybu od dětství naprosto zakrní a doslova zdřevnatí. Starý strom se nazývá pařez.

Vzhled[edit]

Podobně jako třeba ledovce mají stromy dvě části, viditelnou nadzemní a méně viditelnou podzemní. Podzemní část je tvořena velkým množstvím nohou, kterých mají ještě mnohem více než stromové chobotnice, a které botanici nazývají kořeny. Z nadzemní části si nelze nepovšimnout obvykle jednoho trupu, tzv. kmene, ze kterého nepravidelně vyrůstají různé pařáty, odborně nazývané větve. Pařáty se dělí na menší a menší pařátky, na konci kterých se často objevují obří, většinou nazelenalé paznehty různých tvarů, odborně listí, někdy zdegenerované v ostré drápy, odborně jehličí. Paznehty i drápy v agresivní zemské atmosféře rychle korodují a stromy je proto občas shazují, načež jim na dříve nebo později vyrostou nové.

Rozmnožování[edit]

Podrobnější údaje naleznete v článku Fytopornografie.

Stromy obvykle na jaře exhibicionisticky vystrčí své pohlavní orgány, tzv. květy a hromadně na dálku kopulují. Některé stromy jsou samci, některé samice, některé hermafrodité. Samčí penisy po vystrčení vylučují žluté sperma, tzv. pyl, které nese vítr do širokého kraje, kde ho zachytávají samičí vagíny. Stromy kromě toho také zneužívají hmyzu, který krmí opojnými drogami, až je tak zblblý, že stromům úplně zadarmo roznáší sperma z penisů do vagín. Po oplodnění stromy kladou vejce, a to obvykle do vlastního trusu - viz dále.

Potrava[edit]

Stromy se živí především mokrou hlínou, kterou pod sebou bagrují pomocí výše uvedených nohou. Hlínu za podpory zotročených bakterií rozdrtí, rozpustí v tekutém roztoku a vysají do nadzemní části. Když z hlíny vyextrahují všechny použitelné látky, vyloučí ji formou exkrementů, které se jim formují na rukách. Exkrementy jsou různé, některé jsou tak lehké, že dokážou plachtit a zasviní tak celé okolí, některé jsou tak velké a vodnaté, že dokážou jen spadnout rovně dolů a zasviní tak jen bezprostřední okolí stromu, ale zas o to víc. Některá zvířata, například člověk, jsou tak primitivní, že exkrementy stromů žerou. Stromy toho využívají a do exkrementů kladou vajíčka, botanicky zvaná semena. Vajíčka v trávicím traktu zvířete vylučují hormony, které zvíře navigují kam stromy potřebují, a donutí ho se vysrat. Z vajíčka se pak na onom místě vylíhne mládě stromu.