Fytopornografie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Fytopornografie na googleTohle je nejlepší článek na téma „Fytopornografie“ na celým internetu.
Ztopořený rozmnožovací orgán jedince druhu Zantedeschia aethiopica
Hydnora triceps, takzvaná trojpíča

Fytopornografie je explicitní znázorňování rostlinných rozmnožovacích orgánů, nejčastěji květů. Zatímco zobrazování lidských rozmnožovacích orgánů je ve společnosti tabuizováno, zakazováno a cenzurováno, a nejinak jsou na tom i rozmnožovací orgány zvířecí, vyobrazování, potažmo i veřejná prezentace rostlinných rozmnožovacích orgánů jsou v některých kulturách (např. Evropa, Japonsko, Havaj) hodnoceny velmi pozitivně. Zatímco prodej časopisů zaměřených na lidské rozmnožovací orgány je omezen na osoby starší 18 let, zahrádkářské časopisy s hojným vyobrazením rozmnožovacích orgánů spermatofytů jsou volně přístupné i mládeži školou povinné, a to dokonce i v tak prudérních zemích, jako je USA, Írán nebo Čína. Podobně je tomu i na Necyklopedii, zásluhou politiky firmy Wikia, jež umožňuje zobrazování rozmnožovacích orgánů pouze rostlinných.

Fytopornografie se, stejně jako ostatní oblasti pornografie, projevuje nejen ve vizuálním umění, ale i v literatuře. Jmenujme například publikaci K. J. Erbena Kytice, jež sází na atraktivní kombinaci rostlinného sexu a smrti. Mnohým písním a básním, jež mluví o rostlinném sexu, jde ve skutečnosti o sex lidský (Tys šohajku kvítek zelený).

Fytopornografie má své nezastupitelné místo v naší kultuře. K oslavám narozenin, jmenin, svateb, pohřbů a jiných rodinných událostí patří zasílání pohlednic s explicitním vyobrazením nahých rostlin a podobných fytopornografických materiálů. Fytopornografické výjevy se objevují jako dekorace na mnoha předmětech denní potřeby (např. na nádobí nebo na oblečení), kde to nemá žádný praktický význam, cílem je pouze šokovat okolí.

Na vyobrazování rostlinných rozmnožovacích orgánů nevidíme nic špatného. Problém však nastává, když fytopornografie sama o sobě nestačí a je substituována mnohem úchylnějším chováním, které bychom mohli nazvat fytofilním. Úchylnost některých kultur spočívá v tom, že rostlinné rozmnožovací orgány nejen vystavuje, ale zachází s nimi i jinými způsoby, přičemž porušují rovnoprávnost jednotlivých druhů rozmnožovacích orgánů. Ja nasnadě, že apel do Štrasburku na sebe nenechá dlouho čekat. Uveďme příklady.

  • Většina žen se ráda nechává obdarovávat rostlinnými pohlavními orgány, čichají k nim, načež se chlubí kolegyním a kamarádkám a následně tyto rostlinné orgány umisťují do nádob s vodou, kde pomalu podléhají hnilobným procesům. Zkuste však své manželce, milence, matce, babičce či tchýni přinést svazek například psích rozmnožovacích orgánů!
  • Mnozí lidé pokládají dokonce amputované rostlinné genitálie na hroby svých blízkých, jsou pyšní, pokud hroby svých příbuzných obloží větším počtem rostlinných orgánů větších rozměrů, než je na sousedních hrobech.. I zde položení rozmnožovacího orgánu například koně nevyvolá stejnou reakci.
  • Rostlinné rozmnožovací orgány užívané uvedeným způsobem jsou zaživa amputovány živým rostlinám, a to bez jakékoli narkózy či umrtvení.
  • Existují dokonce i speciální obchody zaměřené na prodej rostlinných rozmnožovacích orgánů, takzvané fytosexshopy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se často vyskytují v místech, kde setkávají muži se ženami, či v těsném sousedství hřbitovů. Mnohdy jsou dokonce rostlinné rozmnožovací orgány prodávány pouze ve stáncích nebo přímo na ulici. Vedle skutečných rostlinných rozmnožovacích orgánů se zde prodávají i jejich repliky z umělé hmoty. Tyto provozovny vystavují své zboží zcela veřejně, což opět může dětem a mládeži působit mravní újmu. Oproti tomu prodejny specializované na prodej částí těl živočichů (tzv. řeznictví), pokud vůbec nabízejí živočišné rozmnožovací orgány, činí tak mnohem diskrétněji, nevystavují je na pultech, nýbrž prodávají pouze na výslovný dotaz zákazníka. Fytosexshopy jsou často navázány na další trestnou činnost, například krácení daně, porušování předpisů o ochraně ohrožených druhů, týrání rostlin, nevydávání účtenek EET či porušování zákoníku práce. V hantýrce pražského podsvětí je takový podnik označován slovem fytáč či květinářství.
  • Mnozí politici odkládají svazky amputovaných rostlinných rozmnožovacích orgánů a jiný biologický odpad na památných místech a takto vzniklý nepořádek po sobě nikdy neuklidí. Pokud to někdo uklidí za ně, může čelit přestupkovému řízení.
  • Zcela běžně můžete v obchodech narazit na rostlinné semeno, a to jak krytosemenných, tak i nahosemenných rostlin. Přitom na semeno zvířecí či dokonce lidské na pultech supermarketů takřka nenatrefíte. Mnozí lidé takové rostlinné semeno klidně snědí, a to i veřejně.
  • Přirozené svazky dvou rostlin stejného druhu a opačného pohlaví jsou naprostou výjimkou. Lidé z nějakého důvodu preferují buď jeden osamocený rozmnožovací orgán, nebo ještě častěji, skupinu mnoha rozmnožovacích orgánů buď stejného, nebo nevyjasněného pohlaví. Velmi časté jsou hromadné, skupinové svazky tvořené rozmnožovacími orgány dokonce různých botanických druhů i čeledí. Zcela běžné je ve fytopornografii také vyobrazování a dokonce i zneužívání nedospělých rostlin.

Citát z historického pramene[edit | edit source]

Třída XIX.
SPOLULOŽSTVO (SYNGENESIA)

Třída tato jest welmi bohatá, zvláště na zeliny, prašníky w trubičky srostlé mající, skrze něž pestík wyniká. Z wětšího dílu stojí mnoho kwítků na jednom lůžku, jako w košíčku, kalich společný majících. Wyhlíží-li kwítky krajní jináče nežli wnitřní, nazýwáme způsob tento kwětenstwí mnohomanželstwem (polygamia). Některé takové rostliny s prašníky srostlými mají kwěty o sobě stojící a takowé kwětenství nazýwáme jednomanželstvem (monogamia). Plod kwětů spoluložných jest jednosemený, a míwá na konci korunku čmířitau (papus), ježto wlastně kalich jest rožčepýřený jako u smetanky. Linné dělil mnohomanželstvo na pět oddělení, totiž 1. stejné, 2. nadbytečné 3. marné, 4. potřebné, 5. oddělené.

— Dra Wáclawa Staňka Přírodopis sprostonárodní, W Praze 1843, s. 370–371.

Galerie[edit | edit source]