Mozková masturbace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Albert E.jpg

Mozková masturbace je libidózní stav způsobený třením vlasů. Téma mozkové masturbace je už léta považováno za společenské tabu.

Vznik[edit | edit source]

Pří rychlém tření vlasů na hlavě vzniká na povrchu vlasů záporně nabitý elektrický náboj. Tento náboj má tendenci přesunout se po povrchu vlasu dolů do mozku (funguje podobně jako hromosvod). V mozku elektrický náboj ovlivňuje nervové synapse a způsobuje tím chybné vjemy a neočekávané stavy většinou příjemného charakteru. Dlouhodobá mozková masturbace způsobuje návyk lidského organismu. Dochází ke změnám a přizpůsobení organismu, které se projevují napřimováním vlasových vláken při dráždění. Tento jev se odborně nazývá ztopoření vlasu. U ztopořených vlasů se výrazně zvětšuje efektivita tření, oproti vlasům v normálním stavu.

Historie[edit | edit source]

Mozkovou masturbací se věda nejvíce zabývala v 30. až 40. letech 20. století. Jedním z nejvýznamnějších vědců zabývající se mozkovou masturbací byl Albert Einstein. Kromě experimentů s dalšími osobami se výzkumu aktivně účastnil. Je dokonce zachycen na fotografii se ztopořenými vlasy těsně po mozkové masturbaci. Osoby účastnící se experimentů popisovaly stav při masturbaci jako velmi příjemný a uvolňující. Stav byl také připodobňován k pohlavnímu orgasmu nebo k „rauši“. Graf prožitku při mozkové masturbaci, který byl vytvořen Albertem Einsteinem, je velice podobný grafu prožívaní ženského orgasmu. Není ovšem znám důvod této podobnosti. Byly také učiněny experimenty s elektrickým proudem. Osobě, která byla vystavena účinkům elektrického proudu, se napřímily vlasy stejně jako při vlasovém ztopoření. Osoba ale překvapivě popisovala pocity jako negativní. To je odůvodňováno příliš velkou dávkou elektrického proudu.

Jak správně masturbovat[edit | edit source]

Masturbace se obvykle provádí na natažených vlasových vláknech rukou nebo jiným předmětem (hodně se používá igelitový sáček). Vlasy se jednou rukou přidrží natažené (aby se nezkroutila) a druhou rukou se uchopí podobně jako se uchopuje tyč nebo jiný podlouhlý válcový předmět. Ruka poté vykonává rychlý pohyb po směru délky vlasů. Mezi povrchem ruky a povrchem vlasů vzniká tření. U ztopořených vlasů se nemusí přidržovat vlasová vlákna a lze pro tření použít obě ruce.

Pozitiva[edit | edit source]

Mozková masturbace má vliv na psychický stav a dokonce ovlivňuje vývoj jedince. Stav po masturbaci je popisován jako rozjařená, veselá nálada. V ontogenezi je mozkové masturbaci připisován pozitivní vliv v boji s komplexem méněcennosti. Dále je pozitivně ovlivňována inteligence a paměť člověka. Z historie lze doložit tyto účinky na Albertu Einsteinovi, který se mozkovou masturbací vědecky zabýval. Naproti tomu Adolf Hitler, který nikdy nepoznal pocit ztopořeného vlasu, nedosáhl vysoké inteligence jako právě Albert Einstein. V historických dokumentech můžete vidět Hitlerovy vlasy spláclé bez sebemenší známky ztopoření.

Negativa[edit | edit source]

Při velmi intenzivním tření může dojít k nechtěnému kontaktu ruky s lebkou. Způsobené otřesy můžou vyvolat nepříjemnou bolest hlavy.

Další čtení[edit | edit source]