Pohlavní styk

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Kopulace.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Soulož.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Mužský pohlavní orgán.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Kosočtverec je známý pohlavní symbol.

Pohlavní styk patří k nejnebezpečnějším stykům vůbec. Jde o styk 2-30 spolužáků někdy i učitelky. Doporučujeme ho provádět za účelem zlepšení známky nebo vyřešení třídních sporů o tom jestli je lepší kondom z ovčího střeva nejdříve z ovce vyndat nebo ne… Rozhodně nezapomeň te zkusit už na druhém stupni. Dobrá je také homosexuálnî variana. Pokud sex zkusíte bez dovolení druhého bude to ještě větší legrace. Nezapomeňte na vodácké kurzy kde je možné to prováďet ve stanech. Když to nepůjde ve stanu musíte zkusit adapťák, rozhodně nejlepší seznámení vůbec. Holky pokud vás štve spolužák v lavici zkuste mu ho vykouřit a hned se bude chovat jinak (doporučuji hudebku tělák nebo výtvarku ale zlé nejsou ani hodiny kdy se jen píše a učitel si vás nevšímá. Kluci pokud má holka sukni tak vás tam nikdy nepustí ale když si ji odchytíte cestou ze záchodu okolo šesté - omé vyučovací hodiny tak nebude mít dost energie a nechá se ( někdy i znásilnit ale většinou to zkončí u pohlazení) Následky: díťě nebo zhoršená známka z chování. FunFact: holky zbožňují tvrdý a nekompromisní sex.

První pohlavní styk[edit | edit source]

První pohlavní styk bývá nejtěžší z hlediska prožitků jeho aktérů. Bývají to nezkušení, převážně mladí jedinci, kteří reagují neadekvátně na provoz po hlavní a pokud je jejich první pohlavní styk bolestivý, může to přinést duševní potíže po celý život. V podstatě se dá říci, že první pohlavní styk nepřináší nikomu uspokojení a jeho účastníci se napříště snaží pohlavního styku vyvarovat. Takový styk mnohdy provází bolestivý požár.

Skupinový pohlavní styk na D1

Obvyklý pohlavní styk[edit | edit source]

Pohlavní styk se dá provozovat v různých pozicích, nejčastější a nejobvyklejší je pozice zezadu, kdy zadní aktér vrazí z různých důvodů do aktéra před ním. Iniciátorem tohoto pohlavního styku je většinou zadní aktér, neplatí to však všeobecně, tento styk může iniciovat i aktér vpředu. Lze však říci, že tento druh pohlavního styku je nejoblíbenější, neboť je nejméně bolestivý.

Bolestivý pohlavní styk[edit | edit source]

Je to, bohužel, poměrně častý pohlavní styk, jehož výskyt nesnižuje ani nákladná a opakující se osvěta. Tento styk je charakteristický zraněním nejméně jednoho z účastníků, přičemž se často stává, že zranění vede až ke smrti. Bolestivý pohlavní styk postihuje více mladší aktéry, kteří si neuvědomují možné následky svého riskantního pohybu po hlavní. Zároveň se dá říci, že se zvětšujícím se počtem pohlavních styků některých účastníků, se jejich bolestivost snižuje, neboť tito zkušenější účastníci jsou většinou již starší a v mnoha případech dokáží bolestivému pohlavnímu styku předejít vlastní pomalostí.

Pozice při pohlavním styku[edit | edit source]

Pohlavní styk – pozice na koníčka

Pohlavní styk se dá provozovat v různých pozicích, pro jeho zdárný průběh je důležitý pouze akt styku jeho aktérů a konečné vyvrcholení v jejich konečném propojení. Lidé si pro zpestření pohlavního styku vytvořili řadu různých pozic, které jsou různě fyzicky náročné a vyžadující různé polohy (zejména konečné) obou či více účastníků.

Mezi nejrozšířenější pozice patří, jak již bylo řečeno, tzv. pozice zezadu. Tato pozice přináší často malé škody a v konečném důsledku i uspokojení účastníků z toho, že to dobře dopadlo. Mezi další pozice patří například tzv. pozice na koníčka, kdy zadní aktér je tak rychlý, že se ocitne až nahoře na aktérovi pohybujícímu se před ním, nebo naopak pod ním – tato pozice bývá však už často bolestivá.

Bolestivá bývá i tzv. pozice misionářská (z očí do očí), kdy se oba účastníci stýkají proti sobě při pohybu po hlavní. Důsledky této pozice bývají nejbolestivější a často končí i smrtí. Častá je i pozice, kdy se partneři stýkají z boku (boční pozice). Mimo těchto pozic existuje celá řada dalších, které jsou popsány např. v policejních protokolech – tzv. nehodová kámasútra.

Selhání při pohlavním styku[edit | edit source]

Mnoho mužů i žen má při pohlavním pohybu alespoň někdy problém zvaný nepozornost nebo mikrospánek. Někteří muži, zejména mladí, též mají dysfunkci organismu zvanou přílišné sebevědomí a nedostatek opatrnosti vedoucí k rychlému a bezohlednému pohlavnímu pohybu. U žen je zase mnohem častější nedostatek zkušeností způsobený strachem z tohoto pohybu, případně z vedle sedícího partnera - vyřešení obvykle vyžaduje pozornost obou partnerů po delší dobu. To vše může vést k selhání při pohlavním pohybu a následně k pohlavnímu styku.

Etika a zákon[edit | edit source]

Pohlavní styk je spojován s různými zákony a etickými pravidly. Prakticky ve všech společnostech je považován za jedinou „přijatelnou“ formu pohlavního styku takový styk, kdy všichni jeho účastníci mají k němu patřičné oprávnění a nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, ani jinak nesnižují vlastní schopnost pohlavního pohybu (telefonování apod).

Relativně striktní určení toho, co je „přijatelný“ a „nepřijatelný“ pohlavní styk si určily téměř všechny lidské společnosti. Toto určení zahrnuje například zákaz pohlavního pohybu po užití různých omamných prostředků, s různým osobním omezením apod. Některé společnosti ale naopak připouštějí například užití určitého množství alkoholu před pohlavním pohybem a tolerují i tento pohyb bez patřičného oprávnění (Indie) nebo uznávají pohlavní styk jako způsob pobavení publika při různých představeních (kaskadérská prostituce).

Většina zemí stanovila věk dospělosti – nebo minimální legální věk pro pohlavní pohyb, nejčastěji 18 let, čímž omezuje četnost a následky pohlavních styků.

Pohlavní styk s osobou, která ho vyvolá úmyslně, se nazývá znásilnění a je považován za vážný zločin ve většině kultur.

Pohled katolické církve[edit | edit source]

Papeže před pohlavním stykem musí chránit početná ochranka.

Na světě se různá náboženství stavějí a stavěla k otázce pohlavního styku různě. Můžeme najít jak jeho jisté omlouvání (pohlavní styk jako následek modlení při pohlavním pohybu), tak i jeho naprosté odmítnutí jako něčeho škodlivého, čeho by se člověk měl oprostit. Velká světová náboženství vesměs pohlavní styk sám o sobě za hřích nepovažují. Některé společnosti (např. s křesťanskými základy) poté dále rozvíjejí určitou pohlavní morálku, která se zabývá pohybem po hlavní i vedlejší a pravidly jejich správného užívání. V některých kulturách např. bolestivý pohlavní styk je málo tolerován nebo za něj dokonce mohou následovat tvrdé tresty.

Podle učení římskokatolické církve je pohlavní styk zlo, které je zdrojem velké bolesti a velkého utrpení a jehož důsledkem bývá i ohrožení reprodukce, vzájemné obviňování a ohrožení manželského svazku. Církev rozlišuje dvě složky, které nelze násilně oddělovat: složku odpojivou a složku neplodivou. Z antikoncepčních metod přijímá všechny metody vedoucí k omezení pohlavního styku. Jako mravně špatný posuzuje jakýkoliv pohlavní styk mimo styku z nepozornosti.

Závěrečné konstatování[edit | edit source]

Ve veřejnosti občas panuje názor, že pohlavní styk je zajímavý prožitek, přinášející jeho účastníkům libé pocity zvýšením hladiny adrenalinu. Není tomu tak. Je to nepřijatelný, ba zvrácený názor. Důsledky pohlavních styků jsou veskrze špatné, přinášejí velké materiální škody i ztráty na životech. Proto je potřeba znásobit úsilí věnované osvětě vedoucí k omezení pohlavních styků i styků vedlejších, a to již od nejútlejšího věku. První zásady je nutné vštěpovat malým dětem již ve školce a v základních školách by měla být výuka o pohlavních stycích samozřejmou součástí školních osnov.

Co řekli k pohlavnímu styku[edit | edit source]

  • Radim Uzel, sexuolog – „Nejlepší je vyhýbat se pohlavním stykům.“
  • Dominik Duka, arcibiskup pražský – „Víra v Boha chrání před pohlavním stykem, případně zmírňuje jeho následky.“
  • Aleš Trpišovský, podnikatel – „Mé pohlavní styky jsou pouze neúmyslné.“
  • Radek John, bývalý ministr vnitra – „ Každý pohlavní styk je nebezpečný.“
  • Kateřina Jacques, bývalá poslankyně strany zelených – „Podaří-li se nám realizovat náš volební program, sníží se počet pohlavních styků.“
  • Robert Rosenberg pornoherec – „Pohlavní styk? Nikdy jsem ho nezažil!“
  • Mia Khalifa, kandidátka na jeptišku – „Chtěla jsem žít jako panna, protože se to mužům líbí, ale nějak se to zvrtlo.“
  • Miloš Zeman, prezident – „Pokud do pussy vletí včela, tak je to dobrý způsob jak ji utlouct!“

Podobná témata[edit | edit source]