Panenské ostrovy

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Chuck Norris jednou navštívil Panenské ostrovy, dnes už se jmenují jen Ostrovy.“

- Ziloš Meman
Panenske ostrovy.jpg

Panenské ostrovy, rozdělené na „Britské Panenské ostrovy“ a „Americké Panenské ostrovy“, je skupina ostrovů v Karibském moři, kde Britové a Američané soustřeďují, ochraňují a vzdělávají poslední zbytky svých panen starších 15 let.

Vznik[edit]

Když hippies přišli s heslem „Make love, not war“, vznikla sexuální revoluce. Ve Spojených státech (a nejonom tam), začal povážlivě klesat počet panen starších 15 let. Puritánská vládnoucí garnitura v panice uzákonila dvoutisící osmdesátý čtvrtý dodatek ústavy. Podle něj musí všechny dívky po dovršení 15 let absolvovat lékařskou prohlídku. Pokud gynekolog objeví nějakou pannu, je tato ihned deportována na Americké Panenské ostrovy.

Angličané nemohli zůstat pozadu a tak následně vznikly také Britské Panenské ostrovy.

Obyvatelstvo[edit]

Panny v povinném stejnokroji. Určitou zajímavostí je, že bílé, černošské a hispánské etnikum je v menšině.

Krom panen, ostrovy obývají pouze vychovatelky, jeptišky, učitelky a eunuši. Muži mají vstup pod hrdelním trestem zakázán.

Moře kolem ostrovů hlídají letadlové lodě United States Navy a Royal Navy ve spolupráci s mořskými pannami, vzdušný prostor pak United States Air Force a Royal Air Force.

Režim[edit]

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Britské Panenské ostrovy na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

Panny jsou povinny zůstat na ostrově 1 rok, ve kterém se jim dostane náležité výuky. V moderních multimediálních učebnách vybavených počítači jsou jim vštěpovány podrobné informace o pohlavních chorobách, AIDS, škodlivosti předčasného sexu na psychiku ve stáří atd. Ve volném čase poslouchají vážnou hudbu, Beatles, nebo folkovou klasiku Peter, Johny, Bill, Paul & Mary.

Závěrem

Nelze se ubránit dojmu, že toto řešení je trošku kontraproduktivní. Vyskytly se totiž názory, že dívky přicházejí o panenství právě proto, aby se na Panenské ostrovy nedostaly. Americké a britské úřady však na podobné pomluvy nereagují.