Rychlost

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Rychlost je fyzikální veličina, kterou ja tak těžké popsat, že ji napíšeme pomocí toho nejjednodušího a nejkratšího vyjádření. Zde: