Necykloverzita:1. stupeň

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

< Necykloverzita


NECYKLOVERZITAToto jsou doporučené osnovy pro 1. stupeň základních škol schválené svazem novátorských pedagogů (SNP). Pokud se výuka bude řídit podle následujících osnov, dítě takto učené bude mít poměrně velkou šanci na dobře placené zaměstnání (třeba i jako Správce Necyklopedie).

1. třída[edit]

předmět hodin[1] učivo doporučená literatura
Čtení 4 Základy čtení Slabikář
J.Joyce: Odysseus
Psaní 5 Základy psaní; krasopis Mobilmánia: Jak psát SMS
Matematika 7 Základní matematické operace
(sčítání, násobení, odmocňování),
počítání do 666.
Necyklopedie: Jedničková soustava
Prvouka 3 Speciální teorie relativity A.Einstein: O elektrodynamice pohybujících se těles
Výtvarná výchova 2 Surrealismus, kubismus A.Breton: Manifest surrealismu
Hudební výchova 2 Kompozice, tempo, noty a pomlky; harmonie J.Bach: Takhle
Tělocvik 1 tělocvik Skok přes kůži
Postup

Na děti jsme hodní, milí a vezmeme je do nejhezčích učeben. Stále se je snažíme přesvědčit, že škola je zábava. Všechny předměty (pokud je to možné) vyučuje sympatická starší (nebo naopak mladá) sympatická paní učitelka. Na děti nevyvíjíme zbytečný tlak a všichni dostanou 1. pololetí velkou 1 přes celé pololetí.

2. třída[edit]

předmět hodin učivo doporučená literatura
Čeština 9 Základy literatury S.Freud: Hama pupu
Matematika 7 Algebra; Faktoriály; Základy geometrie G.House: Vykřičníky
Informatika 5 Formátování v MediaWiki, javascriptu a HTML
Základy programování Elektroniky 666
internet,
Necyklopedie: Dvojková soustava
Prvouka 4 Obecná teorie relativity A.Einstein: O elektrodynamice pohybujících se těles
Hudební výchova 3 Klasická hudba Mrazík
Chemie 1 Základy chemie Necyklopedie: Neutralizace, Porkanování
Tělocvik 1 tělocvik Hon na myš
Postup

Platí stále to co v 1. třídě, ale zvolna polevujeme v přesvědčování o zábavné škole. Troška tlaku jim taky neuškodí. Koneckonců si musí zvykat, holomci jedni.

3. třída[edit]

předmět hodin učivo doporučená literatura
Český jazyk 4 Píšeme slohy; základní stylistika F.Šaldová: Patlal
Cizí jazyk 4 Jeden cizí jazyk - angličtina,
vietnamština nebo moravština
J.A.Komenský: Brána jazyků zavřená
Matematika 5 Kvadratické nerovnice Necyklopedie: Kruh
Prvouka 3 Společnost kolem nás E.Rotterdamský: Chvála bláznovství
Výtvarná výchova 2 3D malba E.Emil: Takhle
Pracovní činnosti 1 Úklid Necyklopedie: Pořádek
Informatika 3 Základy spamu R.Vochcálek: Nechtěli mne
Tělocvik 1 tělocvik Necyklopedie: Sprostonárodní divadlo

4. třída[edit]

předmět hodin učivo doporučená literatura
Český jazyk 4 Vyjmenovaná slova, pády E.A.Poe: Pád do Maelströmu
Vlastivěda 4 Starší dějiny F.de Sade: 120 dnů Sodomy
Přírodověda 3 Biotopy, ekologie V.Klaus: Modrá, nikoli zelená planeta
Matematika 5 Paradoxy Necyklopedie: Paradox nekonečna
Cizí jazyk 4 Jeden cizí jazyk - angličtina,
vietnamština nebo moravština
J.A.Komenský: Brána jazyků zavřená (ale už se otvírá)
Pracovní činnosti 3 Orientální despocie v praxi Neznámý autor: Vlastní životopis Sinuhetův
Tělocvik 2 Tleskání jednou rukou Nytra: Jedna ruka tleská

5. třída[edit]

předmět hodin učivo doporučená literatura
Český jazyk 5 Vývoj jazyka; příbuzné jazyky; pokročilá stylistika G. Früglich: Stylissimo
Sexuální výchova 6 Úvod do sexuální výchovy a objasnění, k čemu nám je a jak to všechno funguje R. Uzel: I s malým kašpárkem jde zahrát velké divadlo
Literatura 3 Úvod do světové literatury Ch.Baudelaire: Květy zla
G.Boccaccio - Dekameron
Cimrmanologie 1 Vznik a budoucnost Necyklopedie: Jára Cimrman
Vlastivěda 5 Modernější dějiny J.Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka
Přírodověda 4 Kepplerovy zákony, Teorie strun
Matematika 5 Základy vyšší matematiky - Müdlerův paradox H. Müdler: O deformaci jednotky
Cizí jazyk 4 Jeden cizí jazyk - angličtina,
vietnamština nebo moravština
J.A.Komenský: Brána jazyků otevřená
Tělocvik 2 tělocvik Necyklopedie: Běh


  1. Počet hodin v týdnu