Přáníčkový kondenzátor

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
přáníčkový kondenzátor s připevněnými vývody s kapacitou 2016 pF (pikofaradů)

Přáníčkové kondenzátory jsou elektrické součástky, které se vyrábí s velkou přesností. Používají se v zapojeních, kde je potřeba kondenzátor s velmi přesnou kapacitou. Běžně se vyrábějí bez vývodů, ty se musejí přidávat dodatečně.

Při nákupu je nutné dávat pozor, protože se prodávají i čínské napodobeniny, které žádné elektrické vlastnosti nemají.

Struktura[edit]

řez přáníčkovým kondenzátorem; 1 - papírová vrstva, 2 - vodivá vrstva, 3 - plastové dielektrikum, 4 - vývod

Přáníčkový kondenzátor se skládá z pěti slisovaných vrstev. Uprostřed se nachází plastové dielektrikum s velmi přesnými vlastnostmi. Kolem jsou dvě vodivé vrstvy, většinou z hliníku. Tyto tři vrstvy jsou kryty dalšími dvěma vrstvami papíru, které jsou potištěny. Je tu vytištěna kapacita uvedená v pikofartech, někdy jsou tu i další informace týkající se struktury kondenzátoru, jako třeba použité dielektrikum nebo průrazné napětí. Vědecký tým Necyklopedie zkoumá, které slovo odpovídá jaké vlastnosti. Je běžné uvádět fyzikální veličiny tak, že se nejdříve uvede číselná hodnota a potom jednotka. Zvláštní je, že na přáníčkových kondenzátorech je to vždy naopak, tedy nejdříve jednotka, potom číselná hodnota.

Jak už bylo řečeno, vývody nejsou běžnou součástí přáníčkových kondenzátorů, nicméně jdou jednoduše připevnit. Při letování je nutné dbát na to, aby nedošlo k vyzkratování obou vodivých vrstev.

Každý rok se vyrábějí série pouze s jednou kapacitou. To proto, že výrobní linka navíc je moc drahá a její nastavení na jinou kapacitu by trvalo příliš dlouho. Není ale jasné, proč všechny firmy vyrábějí kondenzátory stejné kapacity, asi se spiknuly proti někomu. Naštěstí je možné část kondenzátoru odříznout a tím snížit jeho kapacitu. Naopak zapojením několika kondenzátorů paralelně lze kapacitu zvýšit.

Napodobeniny[edit]

Napodobeniny se liší od běžných přáníčkových kondenzátorů tím, že se skládají pouze ze silné vrstvy potištěného papíru. Tyto napodobeniny nemají žádné elektricky vodivé části, takže to ani nejsou kondenzátory. I tak je ale po nich velká poptávka, důvod ale není jasný, když ke konstrukci elektronických zařízení stejně použít nejdou. Jediné vysvětlení, na které vědecký tým Necyklopedie přišel, je, že to vždycky lidé zjistí až doma.

Skladování[edit]

Přáníčkové kondenzátory skladujeme v suchém prostředí, ve vlhkém prostředí by se mohly papírové krycí vrstvy odlepit. Přáníčkové kondenzátory je nutno chránit před deformací, neboť nevratně mění vlastnosti kondenzátoru. Rozlámané kondenzátory se nedoporučuje opravovat, protože je téměř nemožné dosáhnout původní kapacity.

Výhody a nevýhody[edit]

Výhody:

Nevýhody: