Elektrický spotřebič

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Dokonalý elektrický spotřebič energii pouze spotřebovává a nevydává ji. V představách umělce je proto reprezentován absolutně černou krychlí.
Každý elektrický spotřebič musí být vybaven energetickým štítkem, označujícím spotřebu. Čím vyšší písmeno, tím vyšší spotřeba, tím lepší spotřebič.

Elektrický spotřebič je zařízení, které spotřebovává elektrickou energii. Jak je známo, elektřiny je v síti díky různým povětrným, ňaderným, slunečním či jiným elektrárnám nadbytek. Proto je potřeba elektřinu spotřebovávat. Naštěstí se najde dost dobrovolníků, kteří si na vlastní náklady pořizují elektrické spotřebiče a připojují je k elektrické síti, aby elektrická síť nebyla přetížena a aby nadbytečná energie byla spotřebována.

Žel Bohu a zákonu zachování energie nemůže existovat dokonalý, absolutní elektrický spotřebič, který by pouze spotřebovával elektrickou energii a nedělal nic jiného (i když stále se najdou odvážlivci, kteří sní o tom, že takový spotřebič vynaleznou, nebo se mu alespoň přiblíží).

Proto musíme vzít zavděk pouze nedokonalými elektrickými spotřebiči, jako jsou například žárovky, ledničky apod., které energii nespotřebovávají zcela, ale vydávají jí v nějaké jiné podobě (např. světlo, teplo, hluk).

Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud například lednička přestane chladit, televizor přestane hrát, není to závada, protože hlavní jejich funkce, spotřeba elektrické energie, zůstala zachována. Takoví zákazníci nemají nárok na reklamaci!

Aby bylo zřejmé, kolik energie který elektrický spotřebič spotřebovává, zavedla Evropská unie tzv. energetické štítky. Čím vyšší písmeno, tím vyšší spotřeba, tím lepší spotřebič. Experimentálně se prokázalo že čím má vysavač nižší příkon, tím méně vysává až ho nakonec vyhodíme a musíme koberec vyklepat ručně, obdobné je to u rychlovarných konvic, čím má konvice nižší příkon tak tím déle trvá uvedení vody do varu, VTN pokusy zjistil že například při spotřebě 5 W se nepodařilo uvést vodu do varu ani za 2 roky provozu, kdežto při odběru 3000 W se voda začala vařit do jedné minuty.

Alternativní fakta[edit]

V souladu s nařízeními EU o poskytování informací plebiscitu je nutné upozornit, že ne všichni vědci se s výše uvedeným názorem ztotožňují. Nemálo jich totiž tvrdí, že elektrické spotřebiče, jakýmižto zejména ledničky, žehličky, pračky, radiomagnetofony, televizory, garážová vrata, mobilní telefony, anální vibrátory a notebooky jsou, fungují na kouř. Jako důkaz je předkládán fakt, že když z takového spotřebiče unikne kouř, přestanou fungovat.