Ňaderná elektrárna

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.

Combo.png
VAROVÁNÍ - TRIGGER WARNING
Tento článek obsahuje sexistické narážky.
Pokud jste feministka / feminista / maskulinistka / maskulinista, může Vám způsobit psychické problémy.


Výzkum ňaderné energie v Číně
Obsluha velínu ňaderné elektrárny

Ňaderná elektrárna je budoucí zdroj elektřiny, který jednou zcela překoná jaderné a vodní elektrárny. Zatím je pouze ve fázi výzkumu, ve kterém nejdál pokročili sovětští, moravstánští a čínští vědci v rámci moravsko-čínského přátelství. Nesmíme zapomenout ani na úlohu, kterou v tomto výzkumu zastává Vědecký tým Necyklopedie.

Ňaderná energie[edit]

Nevíme jistě, kdo jako první objevil ňadernou energii. Dnešní vědci vycházejí z publikací, které sepsal brněnský vědec Dr. Jožka Malý, po té, co pozoroval ženy ždímající vodu ve vodní elektrárně pod Pryglem. Vzhledem k tomu, že v elektrárně bylo poněkud mokro, pracovaly dělnice nahoře bez, aby si nezmáčely oděv. Při pozorování pohybů jejich prsů si vědec uvědomil, doslova na vlastním těle, že se uvolňuje energie. Vzhledem k tomu, že Brno tehdy trpělo nedostatkem elektřiny z důvodů její velké spotřeby v šalinách a v Rebešovickém nadsvětelném koridoru, nechal si hned patentovat myšlenku, že by se ňaderná energie mohla využívat průmyslově. K realizaci však bylo ještě daleko, ňaderná energie nezaměstnaných bývalých pracovnic vodních elektráren zůstává zatím nevyužitá.

Některé zdroje se domnívají, že objev ňaderné energie lze přisuzovat Georgu Gamowi, který v roce 1936 zformuloval kapkový model ňadra. Tato teorie předpokládá, že ňadra se chovají jako kapky tekutiny. Tato teorie je semi-klasická a ačkoliv dokáže hravě vysvětlit mnohé hrátky s ňadry, některé speciální případy však teorie vyřešit nedokáže, např. energie uvolněná po formování ňadra do tvaru Kleinovy lahve.

Souboj koncepcí[edit]

Dynamová koncepce ňaderné elektrárny zkoumá, jak elektrony uvolňované ze vzájemně se odpuzujících či přitahujících ňader usměrnit. Dle všeobecně přijímaného názoru, který jako první vyslovil Fantomas Edison, je nejvhodnějším způsobem elektromagnetická indukce podle známé Leninovy rovnice socialismus + elektrifikace = sověty.

Naproti tomu alternační koncepce se ničím takovým nezabývá. Tvrdí, že nám jde o výrobu střídavého proudu, a tudíž se nic usměrňovat nemusí.

Další výzkum[edit]

Taková soustava indukčních cívek, která by efektivně převedla energii ňadernou na elektrickou zatím byla sestrojena pouze jedna, a to experimentální, věříme však, že je otázkou blízké budoucnosti, kdy bude postavena i pro praktické využití. Badatelé z Pičurinovy univerzity pracují na vývoji obřího reaktoru, který by využil energii desetitisíců ňader.

Jiný směr výzkumu zvolil Vědecký tým Necyklopedie. Snažil se odstranit nutnost údržby elektrických vedení a zvýšit soběstačnost moravstánských domácností v krušných časech předpokládané české okupace, aby Moravstán konečně překonal prohnilý imperialistický Západ. Začal se proto pilně věnovat vývoji domácí ňaderné elektrárny, která by využitím jediného páru ňader zajistila energetickou spotřebu domácnosti. Bohužel pokusy o zkoumání energetického potenciálu jednoho páru ňader neměly účinek elektrický, ale spíše erektický, čímž se nadobro změnil cíl výzkumu našeho týmu.

V rámci projektu rozvíjení samostatnosti Moravistánu byla založena BUŇKA, čili Brněnský Ústav Ňaderné Kinetiky Atomů.

Možná rizika[edit]

Možných nebezpečí v ňaderné energetice je povícero. Nejzávažnějším a zároveň nejčastějším je tzv. ňadrotřesení, což je neuměle vyvolaná rezonance ňader, výrazně ztěžující jejich kontrolovaný pohyb. V důsledku tohoto jevu je produkováno více imaginárního výkonu, na úkor výkonu reálného, což způsobuje v prvé řadě nadměrné přehřívání cívek a přetěžování sítě. Dále se také velmi přehřívají ňadra a jsou rychleji opotřebovávána. Dalším velmi častým nebezpečím je také zadušení moderovacího článku při regulaci výkonu příliš bujného poprsí, což opět způsobuje ňadrotřesení a problémy s ním spojené.

Google uncyc.jpg Ňaderná elektrárna na googleTohle je nejlepší článek na téma „Ňaderná elektrárna“ na celým internetu.
Elektrárny
Fotovoltaicka elektrarna-orez.jpg
Fotovoltaická
Wwer-1000-scheme.png
Jaderná
Lisak chechtavy.JPG
Liščí
Pocitani.jpg
Ňaderná
Povetrna elektrarna.jpg
Povětrná
A sunflower.jpg
Sluneční
Zdimacka.jpg
Vodní
Komin.jpg
Chrchelná
HrbitovTemelin-orez.jpg
Bendostroj