Pičurinova univerzita

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hlavní budova Mičurinova zvláštního léčebného ústavu, postavená v raně bukvoidním slohu z prvotřídního ušuářího hnoje.
Petroletloď M.Z.L.Ú. Aura na taktickém cvičení v chovných sádkách Mičurinova ústavu.

Pičurinova univerzita nacházející se v Blekfíldu je nejvěhlasnější a nejvýznamnější světová univerzita, pojmenovaná po Prof. et Prof. et Prof. et Prof. Doc. et Doc. Ing. et Ing. et Ing. arch. MUDr. MDDr. MVDr. JUDr. RNDr. et RNDr. et RNDr. RSDr. PhDr. et PhDr. et PhDr. et PhDr. PaedDr. PharmDr. ThDr. ThLic. ThMgr. ak. Arch. ak. mal. ak. soch. PhMr. MrPh. DrPh. Dr. Phil. ThB. MgA.Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. et Bc. BcA. Juriji Gregorijeviči Mičurinovi, DrSc. CSc. DiS. M.A. Ph.D. M.Sc. B.A. MBA M.Litt. M.Phil. DMS Dr., slavném ruském teoretikovi, praktikovi, filosofovi, matematikovi, fyzikovi, chemikovi, inženýrovi, ekonomikovi, právníkovi, politikovi, duchovním, vojákovi, umělci, vševědovi, všeumělovi a jednom z konstruktérů Turingova stroje, původem z Blekfíldu. Aby univerzita zmátla diverzanty a závistivé imperialisty, užívá oficiální kryptonym Mičurinův zvláštní léčebný ústav (M.Z.L.Ú.) a jedno křídlo je skutečně určeno pro léčbu členů akademické obce, kteří překročili hranice běžného poznání.

Z důvodu ochrany proti infiltraci svobodných zednářů jsou její budovy postaveny z prvotřídního ušuářího hnoje, proto je obyvateli Blekfíldu běžně označována jako hnojárna. Mimo jiné zde vznikla famózní bukvonomie, poprvé zde byla publikována myšlenka Evropské unie, brno-, česko-, maďaro-, prago-, bruselo-, pařížo-, geo- a helio- centrismu, Pax Romana, Pax Romaniana, Vesmírní lidé v čele s Aštarem Šeranem se zde poprvé dotkli Země a poprvé byli vyhnáni, zde byl vynalezen Black Metal, Albert Einstein tu poprvé představil svoji teorii relativity ještě pod původním názvem Teorie absouty a ve sklepeních univerzity se stále prohánějí ušuáři sklepní, kteří už byli všude jinde vyhubeni. Původně tam měl být umístěn i Turingův stroj, který Dr. Šrum počátkem listopadu 1917 slavnostně odvezl po kolejích za Aurorou z Ruska (při roztápění mu prý bouchl kotel a víko odlétlo až do Petrohradu), aby nepadl do rukou Aštaru Šeranovi.

Při příjezdu na Blekfíldské mezinárodní rychlíkové nádraží ovšem nedobrzdil, Aurora i s Turingovým strojem prorazila zarážku, vykolejila, spadla z útesu a zabodla se 2475,84‭⅛ m hluboko. Obou mašin se následně zmocnili Ukrajinci z Malé Ukrajiny a vybudovali nad nimi svůj chrám. Tak přišel M.Z.L.Ú. o Turingův stroj, ale Dr. Šrumovi zůstaly vědomosti, nabyté při jeho obsluze, takže narozdíl od Nikoly Šuhaje Loupežníka, v současnosti jednoho z hlavních mechaniků TS, alespoň zhruba ví, kdy se zastaví a kdy ne. Jako malou náhradu za takovou ztrátu rozhodl Blekfíldský lid o zakoupení letadlové lodě s petrolejovým pohonem, aby bylo možné případně TS vydobýt zpět. Její energetické kapacity prozatím využívá hnojárna pro napájení nejmodernějších výpočetních strojů (mimo právě TS) místo taktéž pozbyté Aurory.

Ekonomie a statistikie[edit | edit source]

K pochopení složitých vztahů, funkcí a zákonitostí bukvonomie je vřele doporučováno konzumovat energetické nápoje.

Blekfíldská ekonomická a statistická škola je založena především na hospodském pragmatismu. Většina problémů se řeší funkcí zvanou Bukvácký rozum, což je na bukvici faktorizovaný rozum selský. Jedním,00% z nejdůležitějších pravidel, zavedených významným představitelem školy, Dr. Nigerem, je užívání co nejpřesnějších čísel. Standardně je nezbytné měřit, vážit, počítat a ve statistických ročenkách čísla uvádět s přesností na 156 453 445,00% desetinných míst, velmi výjimečně a v nejstručnějších nestatistických přehledech (kterým je i tento článek) je povoleno použít tři desetinná místa, kde poslední cifra je vyjádřena zlomkem, aby se tak podchytily všechny nevyzpytatelnosti. Toto ovšem neplatí pro vyjádření času, protože ten podle Zarathuštry neexistuje. Dr. Niger také zavedl nový obor, bukvonomii, sdružující poznatky jinak nesmyslně rozdrobené v ekonomii, filosofii a pohádkářství. Nejvýznamnějším dílem školy, shrnujícím všechny nejdůležitější ekonomické zásady, jsou Nigerijské dopisy (1. vyd. r. 848), na které bližších informací chtivé čtenáře odkazujeme. Díky této nezávislé a ostatními degenerovanými ekonomickými školami nezasažené doktríně se Blekfíldské ekonomice a její pohladnici nebývale daří.

Google uncyc.jpg Pičurinova univerzita na googleTohle je nejlepší článek na téma „Pičurinova univerzita“ na celým internetu.